האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן, ציינה כי: מירי זיו "ניתן וצריך להגיע לשיעור מעשנים חד ספרתי, לשם כך יש לפעול באופן נמרץ ועקבי באמצעות חקיקה ואכיפה. על מדינת ישראל בהובלת משרד הבריאות להגן על הדור הצעיר מפני נגע העישון הממית והממכר ולהצמיח פה דור של ישראלים חופשיים מהתמכרות לניקוטין".

.)2020 האסטרטגית של משרד הבריאות לשנת הנתונים מדוחות שר הבריאות בשנים האחרונות וגם בדו"ח הנוכחי הראו כי מדינת ישראל בעיקרון דורכת ושיעורי העישון לא יורדים 2012 במקום מאז שנת כנדרש. לעומת זאת, במדינות בהן הייתה מדיניות כוללנית עקבית ונחושה, ירדו באותה תקופה שיעורי העישון בצורה משמעותית.

פרסומים מחודשים

פעילות האגודה למלחמה בסרטן , ® בנושא 'חכם בשמש' מניעת סרטן העור ואבחונו המוקדם

לבחור בריא - בריאות השד - חשיבות נתונה בידייך השמירה על אורח חיים בריא להפחתת הסיכון לחלות בסרטן.

שבוע המודעות לסרטן העור התקיים שבוע המודעות למניעת סרטן העור 2018 ביוני וגילויו המוקדם שיזמה האגודה למלחמה בסרטן לפני שנה. שבוע המודעות מתקיים בשיתוף כל 20- למעלה מ קופות החולים, ובמהלכו נפתחו בסניפי קופות החולים ברחבי הארץ, מאות תחנות לבדיקה חינם של נגעים בעור. מטרת שבוע המודעות היא להעלות את מודעות הציבור לחשיבות מניעת נזקי השמש ואבחון מוקדם של סרטן העור. בהודעה לעיתונות שפרסמה האגודה במסגרת שבוע המודעות למניעת סרטן העור וגילויו המוקדם, פורסמו נתונים חדשים מדו"ח רישום הסרטן הלאומי של משרד הבריאות (למידע נוסף ראו פרק 'גילוי מוקדם'). קמפיין הסברה האגודה למלחמה בסרטן ליוותה את שבוע המודעות בקמפיין הסברה מקיף באמצעי התקשורת השונים, במקביל לאתר האינטרנט ועמוד הפייסבוק של האגודה. הציבור נקרא לזהות נגעים חשודים, לפנות לרופא העור ולבצע בדיקה לגילוי מוקדם. במגוון ® האגודה ממשיכה להפיץ את מסרי 'חכם בשמש' דרכים, בהן: קמפיינים באמצעי התקשורת השונים, כולל קמפיין ייעודי לילדים בערוצים המתאימים, הפצת מאות אלפי חומרי הסברה, כרזות ומדבקות ואלפי הרצאות ופעילויות הסברה וקידום בריאות מגיל גן ולכל הגילים.

6,000- , נשלחו לגנים ולקייטנות יותר מ 2017 בשנת 200,000- , כך שיותר מ ® ערכות של 'חכם בשמש' ילדי הגנים והחטיבות הצעירות נחשפו למסרים , כמו גם ® החשובים של 'התנהגות חכמה בשמש' הוריהם והצוות החינוכי, שקיבלו מידע בהתאם. ® אשלי וקסמן בקשי – 'חכמה בשמש' בסרטון חדש שעלה לרגל שבוע המודעות למניעת סרטן העור ולגילויו המוקדם, המאפרת וגורו הביוטי , איפרה את עצמה עד למראה שזוף אשלי וקסמן בקשי במטרה להדגיש את חשיבות ההגנה מפני השמש. במסגרת הסרטון, הסבירה אשלי לצופים ובמיוחד . הסרטון ® לצופות כי חשוב להיות 'חכמים בשמש' בהתנדבות עבור אשלי וקסמן בקשי צולם על ידי , סוכנה נתנאל מויאל האגודה למלחמה בסרטן בברכת BBDO גיתם ובייעוץ קריאטיבי של משרד הפרסום המלווה את האגודה בהתנדבות.

22

Made with FlippingBook HTML5