האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

ימי עיון והכשרות למדריכים ולמתנדבים של האגודה למלחמה בסרטן לאורך השנה מתקיימים ימי הדרכה מרוכזים בפריסה ארצית למדריכי ההסברה של האגודה, בארגונה של , מנהלת מחלקת הסברה ) EdD ד"ר אביטל פאטו בן ארי ( וקידום בריאות באגודה. מלבד ימי ההכשרה, המדריכים מתעדכנים לאורך השנה (ניוזלטר), המיידע אותם בחידושים מידעון באמצעות ובעדכונים בתחום ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן ובנושאים מנהליים שונים. מצגות ההסברה מתעדכנות בקביעות, ובהתאם לצורך מתורגמות גם לשפות שונות.

השתתפות בכנסים ובימי בריאות דוכני לאורך השנה האגודה למלחמה בסרטן מקימה בעשרות כנסים וימי בריאות שונים לאנשי הסברה מקצוע ולקהל הרחב, הנערכים ברחבי הארץ, כגון כנס החברה למחלות שד, כנס לחולה האונקולוגי, מפגשים בנושא מניעת סרטן לציבור הרחב, ועידות וכנסים בנושאי בריאות ותזונה, אירועי קידום בריאות שונים במקומות עבודה וברשויות מקומיות ועוד.

פרסומים מחודשים

- המלצות לתזונה בריאות בצבעים בריאה ומתכונים עם חנה שאולוב.

מערך המידע . מירב דמארי את מערך המידע של האגודה למלחמה בסרטן מנהלת ® ה'טלמידע'

במטרה לסייע בעדכון ובהעשרת הידע המקצועי של עמדה כמות הפניות 2017 צוות המתנדבים. בשנת פניות. 10,000- למוקד על כ

מתנדבים, 25 המוקד הטלפוני מופעל בעזרת , והוא המוקד הטלפוני נורית צין בראשותה של האמין, המקיף והעדכני ביותר בנושא מחלות הסרטן בישראל, דרכי מניעתן ואבחונן המוקדם, דרכי הטיפול והשיקום בארץ ועוד. במשך השנה מתקיימים ימי עיון למתנדבים ולמתנדבות, בשיתוף מרכז המידע ומחלקת השיקום והרווחה באגודה למלחמה בסרטן,

24

Made with FlippingBook HTML5