האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

השתתפות באירועים וכנסים נוטלות חלק ® במהלך השנה מתנדבות 'יד להחלמה' בכנסים שונים בארץ ובחו"ל, במטרה לקדם את ® המאבק בסרטן השד. בנוסף, מתנדבות 'יד להחלמה' משתתפות באירועים, השקות ומופעים שונים במטרה לקדם את המודעות לנושא סרטן השד ואת פעילותן המבורכת של המתנדבות. בשנה זו, עמד מספר שעות שעות. 1,000- ההתנדבות באירועים ובכנסים על כ

סרטן השד מרחבי הארץ, שיצרו קשר ראשוני עם 'יד . המתנדבות דורשות בשלומן ומחזקות אותן ® להחלמה' בהמשך תהליך ההתמודדות, מעדכנות אותן בפעילויות האגודה למלחמה בסרטן הרלוונטיות עבורן, ובעת הצורך מפנות להמשך טיפול לעובדות הסוציאליות המחוזיות. בעת הצורך, מבקרות המתנדבות את הנשים שמתמודדות עם המחלה ומעניקות להן ייעוץ ותמיכה. סך שעות פעילויות שעות. 9,420- התמיכה והמעקב הטלפוני עמד על כ מפגשי הדרכה מחלקת שיקום ורווחה של האגודה מקיימת מפגשי התקיימו 2017 הדרכה למתנדבות הפרויקט. בספטמבר מפגשי הדרכה בנושא 'שירותי האגודה למלחמה בסרטן' העומדים לעזרתן של המתנדבות במסגרת התנדבותן. ® כמו כן, משתתפות המתנדבות בכנס 'יד להחלמה' המעניק מידע ועדכונים. סך שעות מפגשי ההדרכה שעות. 1,640- (טלפונית ופרונטלית) לשנה זו עמד על כ השתתפות בפרויקטים ואירועים של האגודה במהלך השנה, המתנדבות נוטלות חלק בפרויקטים של האגודה למלחמה בסרטן בתחום השיקום והרווחה כגון: נופש המשפחות של האגודה בקיץ, סדנאות , 'להיראות טוב, להרגיש טוב ® 'מחלימים לחיים בריאים' ועוד. סך שעות פעילות המתנדבות בפרויקטים ® יותר' שעות. 1,600- עמד בשנה זו על כ סך כל שעות פעילות המתנדבות לשנה זו עמד שעות. 13,840 - על כ

תמיכה ומעקב טלפוני , רותי גיל , אביגיל ימיני , ® מתנדבות 'יד להחלמה' משוחחות בין ברכה אדלר ו טובה אקר , חווה לאופר אחת לארבע פעמים בחודש, עם נשים המתמודדות עם

כנס 'אירופה דונה' נערך כנס 2017 באוקטובר 'אירופה דונה' בלובליאנה, סלובניה. את האגודה ייצגה מתנ דבת אתי קמחי לוי המתמודדת ® 'יד להחלמה' עם מחלת סרטן שד גרורתי , אחות רינה דיכל יחד עם אונקולוגית ומומחית קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה.

® הכנס השנתי של מתנדבות 'יד להחלמה' במרכז 'ארץ ישראל היפה', תל ® נערך הכנס השנתי של מתנדבות 'יד להחלמה' 2018 במאי , מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן בירכה בתחילת האירוע את המתנדבות והודתה מירי זיו אביב. להן על פעילותן הענפה. התקיימו הרצאות בנושאים: 'עדכונים בטיפול בסרטן השד' מאת , מנהלת יחידת השד, המרכז הרפואי שערי צדק, 'גנטיקה ותורשה' מאת ד"ר שני פאלוך-שמעון , מומחית לאונקולוגיה וגנטיקה, יחידת השד, המרכז הרפואי ע"ש שיבא ד"ר רינת ברנשטיין-מולכו , מנהלת השירות הסוציאלי לשעבר במרכז דוידוף, ד"ר שלומית פרי ו'פחד מהישנות המחלה' מאת המרכז הרפואי רבין-בילינסון. לקראת סיום, נהנו המשתתפות בכנס מארוחת צהריים חגיגית , עו"ס אורית שפירא . הכנס אורגן על ידי נגה ד'אנג'לי וממופע סטנדאפ של הסטנדאפיסטית . חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה ונערך באדיבות

37

Made with FlippingBook HTML5