האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

ארגון בעלי סטומה בישראל של האגודה למלחמה בסרטן

הפעילות הנרחבת בכל הנוגע לסטומה, נמשכת כמדי שנה והיא כוללת בין השאר מענה טלפוני לאנשים עם סטומה ובני משפחותיהם, ריכוז פעילות מתנדבים עם סטומה, קיום מפגשי קבוצת 'צעירים עם סטומה', כנס שנתי של בעלי סטומה והפקת ביטאון 'פתחון פה' המיועד לאנשים עם סטומה ופעילות קבוצת אחיות סטומה. , מכהן בהתנדבות כנשיא ארגון בעלי מידד גיסין הסטומה בישראל. של מפגשי תמיכה ומידע לאורך השנה מתקיימים של ארגון בעלי הסטומה 'צעירים עם סטומה' קבוצת באגודה. המפגשים מתקיימים בבית מטי, מטה , דנה רכבי הלר האגודה בגבעתיים בהנחייתן של , אחות רינה דיכל עו"ס מחוזית מרכז באגודה ו אונקולוגית, מומחית קלינית בטיפול פליאטיבי של האגודה למלחמה בסרטן. שירות הייעוץ וההדרכה הארצי לחולים בגידולי ראש- , קלינאית התקשורת פרידהקורנברוט צוואר מנוהל בידי באגודה. פרידה מדריכה חולים ובני משפחותיהם וכן צוותים רפואיים במרכזים הרפואיים, ומלווה גם את התוכנית לאיתור מוקדם של סרטן בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. פרידה מנהלת את הפורום לחולי ראש-צוואר באתר , פרופ' אילנה דואק האגודה באינטרנט – בשיתוף עם מנהלת מחלקת אף-אוזן-גרון במרכזים הרפואיים , אחראי תחום גידולי ד"ר אהרון פופובצר כרמל ולין ו ראש-צוואר במרכז הרפואי רבין-בילינסון. כמו כן, מתקיימת קבוצת עמיתים של קלינאי תקשורת , כחמשפעמים בשנה, בהנחייתה 12- הנפגשת זו השנה ה , לימי למידה, הדרכה ודיון בתחום פרידה קורנברוט של

ביטאון 'פתחון פה'

כמדי שנה, יוצא לאור ביטאון ארגון בעלי סטומה 'פתחון פה'. המהדורה הדיגיטלית מזמינה את הקהל להיכנס לאתר האגודה ולעיין בנושאים הרבים הכלולים בו בתחום סטומה מעי גס, מעי דק וסטומה שלפוחית השתן. . ניאופרם ופילטל פרמצבטיקל בע"מ , קולופלסט ישראל באדיבות החברות: שירותי ייעוץ, הדרכה ומידע

שירות ארצי של ייעוץ והדרכה בנושא שיקום הדיבור למתמודדים עם גידולי ראש- צוואר

שיקום חולים עם גידולי ראש-צוואר. הקבוצה כוללת קלינאי תקשורת ממחלקות שיקום הדיבור ממספר רב של מרכז רפואיים שונים בארץ. באחד מהמפגשים שנערכו השנה התארחה קלינאית תקשורת בכירה מאוניברסיטת מ.ד אנדרסון מיוסטון, ארצות הברית, . במפגשים מתקיימים טרופארם באדיבות חברת התייעצויות, קבלת מידע ועדכונים על הנעשה בספרות המקצועית ובציוד לצרכי שיקום, פגישה עם רופאים מומחים ודיונים בסוגיות מקצועיות המתעוררות במגוון תחומי השיקום, המעקב והטיפול בחולים ובמחלימים. התקיים קורס בנושא גידולי ראש- 2017 בנובמבר צוואר לאנשי מקצוע: פיזיותרפיסטים, אחיות ועובדים סוציאליים, מהמרכזים הרפואיים השונים ברחבי הארץ, בבית מטי, מטה האגודה בגבעתיים. התקיימה פגישה של מנותחי גרון 2018 בפברואר

43

Made with FlippingBook HTML5