האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

והרווחה בבית מטי, מטה האגודה למלחמה בסרטן מנותבות ® בגבעתיים. השיחות המגיעות ל'טלתמיכה' למחלקה הכוללת מעבר לעובדות הסוציאליות, גם אנשי מקצוע בתחומים נוספים, כגון: סיעוד, שיקום, מיניות וכו'. המענה האנושי ניתן לפונים בשפות . באגודה קיימים גם רוסית ואנגלית , ערבית , עברית ערבית ורוסית , עברית בשפות ® 'טלמידע' מוקדי המעניק מידע וייעוץ בנושאים שונים מרכז מידע וכן (מידע נוסף על מערך המידע ראו פרק 'הסברה וקידום בריאות').

מיועד לגולשים אשר מעוניינים במידע כללי על תמיכה בחולי סרטן ובבני משפחותיהם. כמו כן, בחוברות החדשות/מחודשות בתחום סרטן , QR שד מודפס ברקוד לסריקה באמצעות טלפון חכם ומיד לאחר הסריקה הפונה תועבר ישירות ל'כפתור . ® הוורוד' האלקטרוני של מתנדבות 'יד להחלמה' - תמיכה נפשית ראשונית ® 'טלתמיכה' לחולי סרטן, למחלימים ולבני משפחותיהם של האגודה מנוהל על ידי ® 'טלתמיכה' קו ה , מנהלת מחלקת שיקום ורווחה עו"ס אורית שפירא באגודה. ה'טלתמיכה' פועל ישירות ממחלקת השיקום

TM מרכזי הפעילות והתמיכה 'חזקים ביחד' של האגודה למלחמה בסרטן של האגודה למלחמה בסרטן פועלים כיום בגבעתיים, ירושלים, חיפה, עפולה TM מרכזי התמיכה ׳חזקים ביחד׳

משמשים בית TM ובאר שבע. מרכזי ׳חזקים ביחד׳ בקהילה לחולים, למחלימים מסרטן ולבני משפחותיהם. המרכזים מעניקים להם מגוון פעילויות תמיכה, מידע, העשרה ופנאי המסייעות בהתמודדות האישית והנפשית עם המחלה. המרכזים מיועדים גם לחולים שסיימו את הטיפול הפעיל, אך עדיין זקוקים לתמיכה ושיקום. כל המפגשים לחולים ולבני משפחותיהם ניתנים ללא תשלום. במטה האגודה TM מרכז 'חזקים ביחד' 'בית מטי', גבעתיים בגבעתיים, מנוהל בידי TM מרכז התמיכה 'חזקים ביחד' , מנהלת מחלקת שיקום ורווחה עו"ס אורית שפירא באגודה למלחמה בסרטן. האחראית האדמיניסטרטיבית . מרכז התמיכה 'חזקים מלי ויינבך של המרכז היא הפועל בבית מטי, מטה האגודה בגבעתיים, TM ביחד' 1,400- הוא בית בקהילה המציע בכל שנה למעלה מ פעילויות לחולים, למחלימים ולבני משפחותיהם. במרכז קיימת גם ספרייה עם מאגר של ספרי קריאה במגוון סגנונות מהשנים האחרונות. כמו כן, מתקיימים מגוון קבוצות תמיכה, סדנאות, הרצאות ופעילויות גוף ונפש. TM מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'

ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט, בבית אהרון ואולגה רוזנפלד, חיפה בחיפה, אחראית TM על מרכז התמיכה 'חזקים ביחד' . המרכז ממשיך בפעילותו הענפה עו"ס נחי פינגולד עבור חולים, מחלימים ובני משפחותיהם במגוון פעילויות: קבוצות תמיכה, סדנאות פעילויות גוף-נפש והרצאות. שיתופי הפעולה בין המרכז לבין הצוותים במרכזים הרפואיים באזור חיפה ממשיכים במטרה לקדם את העשייה המשותפת, ולחזק את הקשר בין

45

Made with FlippingBook HTML5