האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

ימי עיון • י ום ע י ו ן לסטו דנטים לסי עו ד מקו רס על - כמדי שנה, מקיימת בסיסי באונקולוגיה האגודה למלחמה בסרטן יום לימודים מרוכז לסטודנטים הלומדים במסגרות שונות. בספטמבר התקיים יום לימודים עבור אחים ואחיות, 2017 הלומדים בקורס על בסיסי באונקולוגיה במרכז הרפואי יצחק שמיר (אסף הרופא). הסטודנטים הכירו את מעון קלור ופעילותו, המשמש כבית לחולי סרטן המקבלים טיפולים במכונים האונקולוגיים של המרכזים הרפואיים הגדולים באזור המרכז. המטופלים שוהים במעון במשך ימות השבוע, מוסעים לבתי החולים השונים, ובסופי השבוע חוזרים לבתיהם. ההרצאה והסיור התקיימו על , האחות הראשית של מעון קלור רומא לוריא ידי , עו"ס מחוזית מרכז באגודה דנה רכבי הלר באגודה. הציגה את פעילויות האגודה למלחמה בסרטן. , האחות ראשית של האגודה הרצתה ליויה כסלו בנושא 'השלכות הטיפולים על הבריאות המינית' והרחיבה על שירות הייעוץ הניתן ללא תשלום על , מטפלת במיניות באגודה. לנה קורץ אלמוג ידי , קלינאית תקשורת באגודה פרידה קורנברוט העבירה הרצאה בנושא 'שיקום הדיבור והבליעה לאחר טיפול בגידולי ראש צוואר'. חתמה את היום , פסיכולוגית באגודה, שהעבירה ד"ר מיכל שדה הרצאה בנושא 'שיקום ילדים עם גידולי מוח'. • ימי עיון לסטודנטים לרפואה שנה ב', בבית אידי- נערכו במרכז התמיכה בית 2018 במרץ מעגן: אידי-מעגן שני ימי עיון לסטודנטים לרפואה שנה ב', מאוניברסיטת בן גוריון, כאשר בכל מפגש התארחו סטודנטים. שני ימי העיון כללו הרצאות 50- כ בנושאים 'פעילויות האגודה למלחמה בסרטן לחולים, , מירי מור יוסף למחלימים ולבני משפחותיהם' עם עו"ס מחוזית דרום באגודה, 'מניעה ואבחון מוקדם' , מנהלת מחלקת ) EdD ד"ר אביטל פאטו בן ארי ( עם הסברה וקידום בריאות באגודה, 'רופא שיקום' עם , מנהל מחלקת שיקום, המרכז הרפואי ד"ר יולי טרגר סורוקה, 'הטיפול של החולה האונקולוגי בקהילה' עם

, בכיר במרפאת הייעוץ והמעקב של ד"ר יהורם זינגר המכון האונקולוגי, המרכז הרפואי סורוקה, 'מסען של נשים מחלימות מסרטן לעבר צמיחה בתר , מנהלת מרכז ד"ר עו"ס טלי סמסון חבלתית' עם התמיכה בית אידי-מעגן, 'אבחון מוקדם של סרטן , אחות מתאמת שד, ו'הטיפול אתי אוחיון שד' עם , ד"ר אורן טמיר בחולה האונקולוגי בקהילה' עם מומחה ברפואת משפחה. • יום עיון לצוותים רב מקצועיים של מכבי שירותי התקיים זו השנה 2018 במרץ בריאות, מחוז מרכז: השלישית יום עיון עבור צוותים רב מקצועיים של צוות 'לביא' השייך למכבי שירותי בריאות, תוך התמקדות בנושא התקשורת. התקיימו שתי סדנאות בנושא: , עובדת ד"ר שלומית פרי הראשונה הונחתה על ידי סוציאלית קלינית והשנייה, שהתמקדה בתקשורת , עו"ס דנה רכבי הלר בסוף החיים, הונחתה על ידי , השירות עו"ס דליה שטרן מחוזית מרכז באגודה ו הפליאטיבי הביתי של האגודה. בין שתי הסדנאות התקיימה הרצאה והפעלה של המשתתפים בנושא , מורה מוסמכת לצ'י קונג ליזי שני צ'י קונג על ידי , ליויה כסלו במכללת וינגייט. ריכזה את יום העיון האחות הראשית של האגודה. מרכז הדרכה לסטודנטים .2015 מרכז ההדרכה לסטודנטים נפתח בנובמבר הודרכו במרכז ארבע סטודנטיות לעבודה סוציאלית , עו"ס מחוזית מרכז באגודה דנה רכבי הלר על ידי , עו"ס שירות פליאטיבי ביתי באגודה. פדות ביר ו .2016 הסטודנטיות סיימו את הכשרתן ביוני נפתח מרכז ההדרכה בשנית, ושולבו בו 2017 בנובמבר ארבע סטודנטיות, שנה ג', לתואר בעבודה סוציאלית. עו"ס דנה רכבי הלר שתי סטודנטיות מודרכות על ידי במחלקת שיקום ורווחה של האגודה, ושתיים נוספות מודרכות במסגרת השירות הפליאטיבי ביתי של . במסגרת הכשרתן עו"ס פדות ביר האגודה על ידי ישולבו הסטודנטיות בפרויקטים שונים בתוך המחלקה ויקבלו חולים ומחלימים לשיחות פרטניות. כמו כן, מתקיימת במרכז ההדרכה קבוצת הדרכה חודשית לסטודנטיות לעבודה סוציאלית.

49

Made with FlippingBook HTML5