האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

חוגים ומפגשים • מפגשים קבוצתיים בנושא זכויות ושירותים למטופלי המעון, מתקיימים אחת לחודשיים, , עו"ס מחוזית מרכז, דנה רכבי הלר בהנחיית האגודה למלחמה בסרטן. • מתקיימים בכל שבוע, ומועברים שיעורי התעמלות . הגב' חנה גולדברג בהתנדבות על ידי • מתקיימים אחת לשבוע, בהדרכתה שיעורי מלאכה , עובדת האגודה. הגב' רחל אוזן של פעילויות שונות ואירועים • נערכו שתי הרצאות בנושא איכות 2017 באוגוסט , הטכניון, דייר פרופ' יעקב ממן הסביבה ביוזמת במעון. • נערכה במעון סדנת מחול אתיופי 2017 באוגוסט , אבבה טלנש חדווה ביוזמתה ובהדרכתה של ששהתה במעון.

• , תלמידי כיתה יא' מביתהספר תלמה 2017 בספטמבר הופיעו תמר פרימור ו ליאת אלעד , דרור סרי ילין - בפני המטופלים במעון. • נהנו מטופלי המעון מהופעתו של 2017 בנובמבר , דיירת המעון, אסתר רבנסרי ליצן רפואי, אחיינה של ששימח את הנוכחים עם מופע מבדר. • , במסגרת חג החנוכה, התקיימה 2017 בדצמבר מסיבת החג המסורתית של המעון. ומשפחתו העניקו סופגניות למטופלי המעון ב. יעקב כדרכם, זו השנה השביעית מאז ששהה במעון. האירוע שכלל טקס הדלקת נר ראשון, התקיים , יונית מגנזי בשיתוף סניף תל אביב באגודה יחד עם רכזת מתנדבים ומחלקת סניפים באגודה. • , לכבוד חג הפורים, חגגו דיירי המעון 2018 במרץ את שמחת החג, בשיתוף סניף תל אביב, יחד עם , רכזת מתנדבים ומחלקת הסניפים יונית מגנזי , טבח האגודה, היה אחראי צביקה ציטרון באגודה. על חלוקת משלוחי המנות לכל מטופלי המעון. • , טבח האגודה, ארגן צביקה ציטרון ,2018 באפריל סיור לצוות המעון בבית החרושת לאפיית מצות שמורות שבבית חב"ד. הסיור נערך לרגל חג הפסח. במהלך ימי החג, חולקו מצות שמורות לכל המטופלים ששהו באותה עת במעון. • דרור סרי התקיימה במעון הופעה של 2018 במאי , תלמידי כיתה יא' מבית הספר תלמה ליאת אלעד ו ילין ששרו וניגנו בפני מטופלי המעון. • מטופלת ששהתה זהבה בלומנפלד ,2018 במאי במעון, ערכה סדנת פימו להנאת המטופלים. הדרכות מדי שנה, מגיעות למעון אחיות מקורס על בסיסי באונקולוגיה, שעוברות במקום הדרכה על פעילות מעון קלור.

54

Made with FlippingBook HTML5