האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

מחקר

מענקי מחקר למצטיינים הוענקו ל: מאוניברסיטת בן גוריון, בנושא ד"ר ברק רוטבלט 'זיהוי תפקודי של רנ"א ארוך שאינו מקודד שיש לו קשר לסרטן אלים'. מהאוניברסיטה העברית, ד"ר טל בורשטיין-כהן בנושא 'פיצוח וחקר התכונות האנטי-סרטניות של במיקרו-סביבה הסרטנית'. 1 החלבון פרוס מאוניברסיטת בר אילן, בנושא ד"ר ניסן יששכר 'תיקון יחסי הגומלין עם חיידקי המעיים לאחר טיפול כימותרפי'. ממרכז שניידר לרפואת ד"ר ארנה שטיינברג-שמר ילדים, בנושא 'הבנת המנגנונים הקשורים להתפתחות ממאירות המטולוגית בחולים עם נויטרופניה מולדת'. ממכון ויצמן למדע, בנושא 'שינויים פרופ' אלון רונן במעטפת הגרעין בתאי סרטן: שלב בקרה חדש בשליחת גרורות לריאה'.

האגודה למלחמה בסרטן בישראל ממלאת תפקיד מרכזי בתמיכה במחקר מחלות הסרטן. האגודה מעניקה בכל שנה עשרות מלגות מחקר לרופאים במרכזים רפואיים ולחוקרים במכוני המחקר ובאוניברסיטאות ברחבי הארץ. מדובר במחקר בסיסי, קליני, אפידמיולוגי, כמו גם במחקרים העוסקים בהיבטים פסיכו- סוציאליים של מחלת הסרטן ובדפוסי ההתמודדות של החולה ומשפחתו. בוועדת המחקר, שבראשה מהאוניברסיטה העברית, פרופ' אלי פיקרסקי עומד חברים מיטב החוקרים והקלינאים ממוסדות המחקר , לילי בילר-לב והרפואה בארץ. את ועדת המחקר מרכזת מנהלת ועדות ופרויקטים באגודה. מלגות לחוקרים קרן למחקר בתחום איכות הסביבה ו/או אפידמיולוגיה ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל ממכון גרטנר, המרכז הרפואי פרופ' ליאת לרנר-גבע ע"ש שיבא, בנושא 'הקשר האפשרי בין חשיפות בהיריון לזיהום אוויר והסיכון לסרטן בילדות'.

באמצעות

נושא המחקר

מוסד

שם החוקר

ננסי ופיטר בראון - לזכרן ולכבודן של אמהותיהם

לקראת טיפול מותאם אישית לסרטן: אפיון מקיף של השפעת מוטציות בגן על התגובה לתרופות p53

מכון ויצמן למדע

פרופ' ערן סגל

ברניס ויינשטיין וביאטריס בראון

ג'אנט וברוס אדלר - לכבודם ולזכרם של קנת ומיכאל אדלר.

שינויים במעטפת הגרעין בתאי סרטן: שלב בקרה חדש בשליחת גרורות לריאה

מכון ויצמן למדע

פרופ' רונן אלון

אגודת הידידים בארה"ב אגודת הידידים בארה"ב אגודת הידידים בארה"ב

זיהוי תפקודי של רנ"א ארוך שאנו מקודד שיש לו קשר לסרטן אלים פענוח מנגנון הבריחה המיטוטית כדי לשפר את יעילות הטיפול הנפוץ בטקסול מתילציה של חלבונים בסרטן השד

אוניברסיטת בן גוריון

ד"ר ברק רוטבלט

פרופ' מיכאל ברנדיס האוניברסיטה העברית

אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' דן לוי

64

Made with FlippingBook HTML5