האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

קבוצת הריצה 'ביחד - רצים למען המאבק בסרטן' של האגודה במסגרת מרתון ירושלים

נערך מרתון 'ווינר' ירושלים 2018 במרץ הבינלאומי, בו האגודה למלחמה בסרטן לוקחת חלק פעיל מזה שבע שנים. קבוצת 685- הריצה של האגודה מנתה השנה כ רצים ורצות, בגילים שונים ובכל מקצי המרוץ. , מזרחי טפחות הקבוצה הורכבה מעובדי בנק מעובדי מגוון חברות מענפי תעשייה שונים: ARM TECHNOLOGIES ISRAEL, ICE , Omrix, Aman& Eternity, SciVac, BiosenseWebster, איילון חברה לביטוח, ענבי ציון, , Epharma , מחולים ומחלימים מסרטן ובני קבוצת רמות משפחותיהם והציבור הרחב שבחרו להצטרף לקבוצה ולרוץ יחד עם האגודה – למען העלאת המודעות לקידום המאבק בסרטן וגיוס תרומות לתמיכה בפעילותה הענפה של האגודה. השנה, לקראת המרוץ, שיתפו הרצים את פעילותם ברשתות החברתיות וקראו לחבריהם וגולשים נוספים לחבור אליהם, לתרום ולהירתם למען החולים ונגד , מחלימה מסרטן, רצה גבי סטיל המחלה. שנה להחלמתה. 20 במסגרת המרתון לציון משפחתה וחברותיה של גבי הצטרפו אליה לריצה ויחדיו גייסו תרומה משמעותית למימון מענק מחקר בתחום מח עצם. , יו"ר דירקטוריון בנק מזרחי טפחות משה וידמן , מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן, מירי זיו ו הזניקו את משתתפי מקצה החמישה ק"מ. , מנהלת מחלקת שיתופי פעולה שני שהם , רכזת סניף האגודה בירושלים, רותי בן גיאת ו העניקו את הגביעים לזוכי המרתון הישראלים במקצה הגברים. קבוצת הריצה של האגודה , בנק מזרחי טפחות הינה באדיבות ובשיתוף מהמערך צביה לרר ו משה גוטמן בהובלת לקשרי קהילה בבנק.

75

Made with FlippingBook HTML5