האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

סניף קריית ביאליק ספרייה לחולים ולמחלימים

סניף כפר סבא אירוע לרגל יום הסרטן הבינלאומי

לאחרונה, הושלמה הקמת ספרייה חדשה בסניף קריית ביאליק של האגודה. רעיון הספרייה הועלה על , שהחליטו לתרום ארון ספרים חיים גולדהר ו ציפי ידי וספרים מביתם. הספרייה משמשת את החולים והמחלימים שמגיעים כדרך קבע לסניף, כספרייה לכל דבר ועניין. ציפי, שהינה מחלימה שמשתתפת בפעילות הסניף, אמרה כי תרומת הספרייה היא מבחינתה הדרך להוקיר ולהודות לסניף קריית ביאליק על עשייתו הענפה והמבורכת. "הבית הזה הוא הבית השני שלי, ובית עם ספרים הוא בית חם" סיכמה ציפי. סניף תל אביב חלוקת משלוחי מנות בחג הפורים , לקראת חג הפורים, קיימו מתנדבי 2018 בפברואר , רכזת סניפים ומתנדבים יונית מגנזי סניף תל אביב ו באגודה, מבצע חלוקת משלוחי מנות במחלקה האונקולוגית, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי. , אשת תמי פרידמן אל מתנדבות האגודה, התלוותה שגריר ארצות הברית בישראל. גב' פרידמן והמתנדבות חילקו את משלוחי המנות למאושפזים במחלקה והעלו חיוך רחב על פניהם.

, לרגל יום הסרטן הבינלאומי, קיימו 2018 בפברואר אשכול הפיס כפר סבא וסניף האגודה המקומי, , לשעבר יו"ר הסניף, כינוס לימודי חזי פנט בהובלת תלמידים מהמגמות המדעיות 200- בהשתתפות כ בתיכוני כפר סבא. בכינוס הועברו הרצאות בנושאים: 'דרכי הטיפול במחלה', 'נתונים עדכניים', 'התמודדות נפשית עם המחלה' ו'ליצנות רפואית'. במהלך האירוע, התחלקו התלמידים לצוותים ויזמו רעיונות חדשים להעלאת מודעות למאבק במחלות הסרטן בקרב בני הנוער בעיר. סניף פתח תקווה ® פעילות 'חכם בשמש' , יו"ר חיים אליהו סניף האגודה בפתח תקווה, בהובלת , מתנ״סעולמות , רכז הסניף, בשיתוף אריהשילה הסניף ו בבתי ספר ® החל בפרויקט הדרכת 'חכם בשמש' היסודיים בעיר. לקראת ביצוע ההדרכות, עברו מתנדבות האגודה בסניף פתח תקווה הכשרה מקצועית בנושא , וצוידו במצגות הדרכה ובחומרי הסברה. ® 'חכם בשמש' הפרויקט זכה להיענות רבה בעיר, כאשר כל מנהלי בתי הספר היסודיים בפתח תקווה נרתמו לטובת המטרה החשובה.

82

Made with FlippingBook HTML5