האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

2017 ® מבצע 'הקש בדלת' של 57- ה ® מבצע 'הקש בדלת' האגודה למלחמה בסרטן מבצע ההתרמה השנתי שאותו מובילים אלפי מתנדבי האגודה המסורים בסניפים ובקהילה ברחבי הארץ, מהווה מקור מימון חשוב לפעילותיה הרבות של האגודה למלחמה בסרטן. אלף חולי סרטן ומחלימים, 300- על פי נתוני רישום הסרטן הלאומי במשרד הבריאות, בישראל חיים כיום כ אלף חולים חדשים. גם השנה, יצאו עשרות אלפי בני נוער – תלמידי בית הספר, 30- ובכל שנה מאובחנים כ חניכי תנועות הנוער יחד עם מתנדבי האגודה לפקוד את בתי תושבי ישראל. , המיועדת לרכזי 57- ה ® נערכה סדנת הכנה לקראת מבצע 'הקש בדלת' 2017 באוגוסט ® , רמ"ט מבצע 'הקש בדלת' שיר בוטל-צור המבצע. פתחה את הסדנה בדברי ברכה ומנהלת מחלקת סניפים באגודה. , מנכ"ל מירי זיו הועברו הרצאות בנושאים: 'פעילויות האגודה למלחמה בסרטן' בהנחיית , ) EdD ד"ר אביטל פאטו בן ארי ( האגודה למלחמה בסרטן, 'תזונה ופעילות גופנית' בהנחיית מנהלת מחלקת הסברה וקידום בריאות באגודה, 'מבוא כללי על מחלת הסרטן, מניעה , מנהל היחידה לכירורגיה פרופ' שלום אבשלום וגילוי מוקדם של סרטן העור' בהנחיית פלסטית המרכז הרפואי מאיר ויועץ האגודה למלחמה בסרטן, 'נזקי עישון וחקיקה , מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית, 'פעילויות מחלקת פאתן ג'טאס בנושא' בהנחיית , מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה, עו"ס אורית שפירא שיקום ורווחה' בהנחיית , אוניברסיטת חיפה, ו'תקשורת בין ד"ר יוסי בר 'מיומנויות עמידה מול קהל' בהנחיית , המרכז הבינתחומי. דורית עוזיאל אישית' בהנחיית , מחלים מסרטן, שיתף את הנוכחים בסיפורו האישי. מתן גור ארי סדנת הכנה לרכזי מבצע 57- ה ® 'הקש בדלת'

91

Made with FlippingBook HTML5