האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

עיזבונות והנצחות

האגודה למלחמה בסרטן מוקירה את ידידיה ומתנדביה אשר בעודם בחיים תרמו בצוואתם לאגודה, ובדרך זו עוזרים בהמשך פעולותיה – למען חולי הסרטן ובני משפחותיהם.

• – שווייץ פישמן אברהם ז"ל עיזבון • - חיפה רוזנבלט אידה ז"ל עיזבון • – ירושלים שוינגר טוניה ז"ל עיזבון • - נתניה שפירא סוזנה ז"ל עיזבון

• – תל אביב בלונדר מנחם ז"ל עיזבון • – תל אביב ויסברוט אברהםמאיר ז"ל עיזבון • – תל אביב טריקל ויקטוריה ז"ל עיזבון • - גבעתיים לוי אסתר ז"ל עיזבון

הנצחות ניתן להנציח אדם באמצעות תרומות לאגודה למלחמה בסרטן על ידי אזכור שמו על הלוח המהודר המוצב בגינת המעון ע"ש צ'ארלס קלור במטה האגודה בגבעתיים, או על ידי הצבת לוח הנצחה במרכזים הרפואיים . מתרומה מיועדת לא נלקחת תקורה כלשהי ברחבי הארץ.

לוח ההנצחה בגינת המעון ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים

98

Made with FlippingBook HTML5