האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2022

Animated publication

האגודה למלחמה בסרטן 2022 די ן וחשבו ן לשנת

- תוכן העניינים -

58 ........................................................................................................... רישום ומעקב 60 ............................................................................................ מתנדבים ואירועים 63 ........................................................................................................... ® ׳הקש בדלת׳ 70 ........................................................................................ ידידי האגודה בחו״ל המעון לחולי סרטן 74 ..................................................................................... ע״ש סר צ׳ארלס קלור שירותי פליאטיבי ביתי ע״ש רוזלינד (לנדי) שטרן ז״ל - 76 ................................................................................................................ הוספיס בית 77 ........................................................ ® יושבי ראש מבצע ׳הקש בדלת׳ 78 ............................................................................................... עיזבונות והנצחות 79 ............................................................................ 2022 רשימת חברי ועדות 93 ........................................................... סניפי האגודה למלחמה בסרטן

4 ..................................................................................................................... דבר היו"ר 5 ....................................................................................................... שנות עשייה 70 6 ............................. 2022 פריסת תקציב המאבק בסרטן לשנת 7 .......................................................................................................... ברכות והוקרה 8 ................................................................................ קרן גדליה דורון למחקר 9 ............................................... האגודה למלחמה בסרטן במספרים שירותים רפואיים ופרויקטים לשיפור השירות 10 ........................................................................................ והטיפול בחולי סרטן שירותים אונקולוגיים במוסדות רפואיים 12 ........................................................................ ובקהילה בתמיכת האגודה 13 ....................................................................................... בנייה, מכשור ופיתוח 14 ................................................................ הסברה, מידע וקידום בריאות 28 ............................................................................................................................... דיגיטל 30 ........................................................................................................ שיקום ותמיכה 41 .............................................................. שיתופי פעולה וגיוס משאבים 46 ................................................................................................... הדרכה מקצועית 48 .................................................................................... מחשוב ומערכת מידע 49 ......................................................................... ימי עיון וכנסים מקצועיים 52 ................................................................................................................................. מחקר קרנות מיועדות שנתרמו 57 ............................................................................. לאגודה למלחמה בסרטן

הוצאה לאור: מחלקת הסברה, מידע וקידום בריאות עריכה: שרון ויסברג עיצוב גרפי: סטודיו בילט כל הזכויות שמורות © 2022 האגודה למלחמה בסרטן (ע"ר)

3

// האגודה למלחמה בסרטן 2022 דין וחשבון

- דבר היו"ר -

– לפני שבעה עשורים – נוסדה האגודה למלחמה בסרטן. מקימי 1952 בשנת האגודה היו חלוצים אמיתיים, והחדשנותשלהם התבטאה, בין היתר, בהכרה בחשיבות המניעה והאבחון המוקדם של סרטן, אף שעדיין לא היו טיפולים למחלה. פועלםהרב והישגיהםמעוררי ההשראה למען הציבור הרחב ממלאים אותנו גאווה והכרת תודה. האגודה היא העמותה ההתנדבותית הגדולה ביותר בישראל המובילה את המאבק במחלות הסרטן, ובמבט לאחור כולנו יכולים להביט בסיפוק על שנים של פעילות מאומצת ורחבת 70 העשייה הרבה וההישגים שצברנו ב היקף: הענקנו אלפי מענקי מחקר לקידום חקר הסרטן; סייענו בפתיחת מחלקות ויחידות אונקולוגיות; השתתפנו ברכישת ציוד רפואי מתקדם וחדשני למרכזים רפואייםברחבי הארץ; הענקנו סיוע כספי לאלפי משפחות של חולי סרטן במצוקה כלכלית, ואף הגדלנו את סכום הסיוע בשל מגפת הקורונה; ערכנו ימי עיון מקוונים על מחלותהסרטן השונות; הצענו קבוצות תמיכה, סדנאות וחוגים לחולי סרטן ומחלימים ועוד ועוד. פעילותהשלהאגודהלצדההתקדמותהמדעיתהובילו בשניםהאחרונותלעלייה בשיעורי הגילוי המוקדם ולירידה בשיעורי התמותה במחלות השכיחות, אך גם כיום הכלים היעילים ביותר במאבק לצמצום התחלואה והתמותה מסרטן הם מניעה, אבחון מוקדם ושמירה על אורח חיים בריא. לשם כך מתמקדת פעילות האגודה גם בתחום ההסברה וקידום בריאות הציבור: הגדלנו בשנים האחרונות את מספר ההרצאות הניתנות לבתי ספר, לארגונים ולמוסדות, שלחנו אלפי ערכות 'חכםבשמש' לגני ילדים, ואנו פוניםלקהלהצעיר במסעות פרסום המותאמים להם באמצעי המדיה החדשים והמשתנים. על אף הפעילותהמאומצת בכל המישורים ולצד כל ההישגיםהרבים, במאבק בסרטן אין פסק זמן, ופעילותהאגודה נמשכת, עםהפניםקדימה, לעבר יעדים חדשים. בעזרתםשלמתנדבי האגודההמסורים, ובתמיכתםשל ידידי האגודה בארץ ובחו"ל והציבור כולו, נשאף להשיג את מטרותינו גם בשנים הבאות.

פרופ' אהרן צ'חנובר, חתן פרס נובל נשיא כבוד של האגודה

פרופ׳ אברהם קוטן, יו״ר האגודה

ליאון רקנאטי, סגן יו"ר האגודה

בברכה, פרופ' אברהם קוטן יו"ר האגודה למלחמה בסרטן

מירי זיו, סגנית יו"ר האגודה

4

שנות עשייה - 70 -

1952 קבוצת רופאים ואנשי מדע הקימה את במטרה להפחית את האגודה למלחמה בסרטן התחלואה והתמותה מסרטן בישראל 1967 – חולות סרטן ® ‘יד להחלמה׳ הוקם שירות ומחלימות המלוות חולות חדשות בכל שלבי ההתמודדות עם המחלה 1976 בגבעתיים, ע"ש סר צ׳ארלס קלור הוקם המעון עבור חולי סרטן המתגוררים במקומות מרוחקים ומטופלים במרכז הארץ 1989 - מוקד פניות טלפוני ® ׳טלמידע׳ הוקם ה המציע מענה קולי בכל שעות היממה ומידע בכל הקשור למחלות 1992 שבוע המודעות לסרטן ביוזמת האגודה הונהג בשיתוף משרד הבריאות העור ולגילויו המוקדם וכל קופות החולים 2001 ניידת במימוןהאגודההחלההחלהלפעולברחביהארץ לצמצוםהפעריםבשיעוריההיענותלבדיקה. ממוגרפיה ® מרכזי התמיכה 'חזקים ביחד' הוקמו 2010 שירותים חדשים במחלקת שיקום ותמיכה – שירות ייעוץ מיני ו׳צעדים לאיכות חיים׳ 2022 האגודה למלחמה בסרטן היא עמותת המתנדבים סניפים ברחבי הארץ. 70 הגדולה בישראל, ולה כ האגודה פועלת למיגור מחלות הסרטן ולשיפור איכות חיי החולים, בכל הדרכים האפשריות

1960 לגיוס תרומות עבור ® ‘הקש בדלת׳ נוסד מבצע פעילויות האגודה, המתאפשרות הודות לתרומות הציבור בלבד. 1973 – ההוספיס הוספיס בית פרידמן בשיבא הוקם הראשון בישראל, ביוזמת ובשיתוף האגודה 1983 חוק איסור עישון ביוזמת ובתמיכת האגודה חוקק - חוק תקדימי בעולם (ישראל במקומות ציבוריים היא מהמדינות הראשונות שחוקקו חוק זה) 1991 התוכנית הלאומית ביוזמת האגודה החלה לפעול המופעלת בשיתוף משרד לאבחון סרטן השד הבריאות וקופות החולים 1995 קמפיין ‘חכם בשמש׳ האגודה יצאה לראשונה עם לילדים ובני נוער, במטרה להעלות את המודעות לנזקי השמש כבר מגיל צעיר 2008 ‘להיראות האגודה מייצגת בישראל את הפרויקט , הכולל השאלת פאות ומתן טוב – להרגישטוב יותר׳ טיפולי קוסמטיקה ואיפור לחולות ולחולי סרטן 2020 בתקופת הקורונה התרחבה פעילות האגודה מחלקה בפלטפורמות הדיגיטליות, הוקמה ונפתח ערוץ ברשת טיקטוק ייעודית לדיגיטל

5

// האגודה למלחמה בסרטן 2022 דין וחשבון

- פריסתתקציב המאבק בסרטן (באלפי שקלים) - 2022 לשנת

בינוי וציוד 2 , 010 3.7%

שירותים רפואיים וסוציאליים

ארגון מנהל וסניפים

2,600 4.9%

4,903 9.2%

מחקר ופרוטוקולים קליניים

הדרכה מקצועית 580 1.1%

4,057 7.6%

סך הכל שימושים 53,550

הסברה והדרכה לציבור וגילוי מוקדם 17,159 32%

שיקום ותמיכה (כולל הוספיס ומעון)

22,241 41.5%

6

- ברכות והוקרה -

השתתפותהאגודה בגיבוש של משרד הבריאות 2032 אסטרטגיית משרדהבריאותהחלבגיבושתוכניתאסטרטגיית-עללשנת בהובלת מנכ"ל משרד הבריאות ובשילוב המועצות 2032 הלאומיות לבריאות. משרד הבריאות הזמין את המועצות הלאומיות לכתוב פרק למסמך האסטרטגיה הכללי אשר . 2032 ינסחאתתמונתהעתיד וחזון מערכתהבריאותלשנת נציגי האגודה למלחמה בסרטן השתתפו בכתיבת הפרק במסגרת המועצות הלאומיות השונות: 1 . מועצהלאומיתלמניעה,אבחון וטיפולבמחלותממאירות: • מירי זיו, דנהפרוסט תת-ועדהבנושאמניעהראשונית: • מירי זיו תת-ועדה בנושא מניעה שניונית: • תת-ועדה בנושא עדכון מודל ההפעלה של מערך ליוויה כסלו הטיפול האונקולוגי הלאומי בישראל: • פרופ' אברהם קוטן תת-ועדה בנושא רדיותרפיה: • תת-ועדה בנושא תוכנית לאומית לטיפול בסרטן פרופ' מרים בן הרוש בילדים: • משהבר-חיים תת-ועדהבנושאמערכותמידעומחשוב: • תת-ועדהבנושאהטיפולהתזונתי ומחלותממאירות: , דיאטנית (בהתנדבות) לימור בן חיים • תת-ועדה בנושא המלצות למחלימים מסרטן: לימור בן חיים , אוריתשפירא • ד"ראלכסנדרולר תת-ועדהבנושארפואהפליאטיבית: כנסהוקרה לפרופ' אליעזר רובינזון המועצההלאומיתלמניעה, אבחון וטיפולבמחלותממאירות של משרד הבריאות, ערכה כנס הוקרה חגיגי לכבודו של , מייסד ומוביל המועצה הלאומית פרופ' אליעזר רובינזון למעלה משני עשורים. פרופ' רובינזון כיהן כיו"ר האגודה שנים, ובעבר שימש גם 25 למלחמה בסרטן למעלה מ כיו"ר האיגוד לאונקולוגיהקלינית ורדיותרפיה וכיהן כנשיא דנה פרוסט . מועצה לאומית לקידום בריאות: 2

). נושא הכנס היה 'הטיפול UICC האיגוד העולמי לסרטן ( – מחזון לאסטרטגיה' והשתתפו 2032 במחלות ממאירות בו ראשי מערכת הבריאות ומומחים רבים.

׳תו מידות לאפקטיביות׳ – לאגודהמלחמה בסרטן

קיבלההאגודהאת 'תו מידות לאפקטיביות' 2021 באוגוסט מאת ארגון מידות, המעיד כי האגודה למלחמה בסרטן מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה, להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.

בארגון מידות התרשמו במיוחד מפעילותה החברתית המגוונת של האגודה בתחומים השונים והתרשמו כי תהליכי הניהול המו נהג ים בעמותה למען קידום אפקטיבי של מטרותיה החברתיות הינם בולטים לטובה וראויים לציון מיוחד. על כן קיבלה האגודהאתהתו לשלוששניםבמקום לשנתיים כמקובל.

7

// האגודה למלחמה בסרטן 2022 דין וחשבון

- קרן גדליה דורון למחקר -

וכיהן כיושב ראששלחברתמנורהמבטחיםביטוח. 1975 ב להנצחתשמו של המנוח הקימה האגודה למלחמה בסרטן קרן לתמיכה במחקרים מצטיינים. לקראתתחילת פעילות הקרן התכנסה באגודה ועדת היגוי שתפקידה לקבוע קווים מנחים לניצול התרומה ומינופה לטובת חקר הסרטן בישראל. בראש ועדת ההיגוי עומד , זוכה פרס נובל לכימיה ונשיא הכבוד פרופ' אהרן צ'חנובר שלהאגודה, ומשתתפיםבהבכירי המדעניםבישראל ואנשי ציבור המכהנים בוועד המנהל של האגודה.

האגודה למלחמה בסרטן קיבלה עיזבון להקמת קרן שנה. העיזבון ע"ש 20 שתיוחד לחקר מחלתהסרטן במשך . יונית דורון ז"ל נתרם מצוואתה של בתו, גדליה דורון ז"ל יוניתדורון הייתה וטרינריתבמקצועה, אישהצנועה ואוהבת אדם, והיא פעלה להנצחתשמו של אביה המנוח באמצעות , היא 2021 סיועפילנתרופי לעמותותאחדות. לפניפטירתהב ביקשהלהעביראת יתרתעיזבונהלאגודהלמלחמהבסרטן. גדליה דורון היה איש עסקים ותעשיין שניהל את חברות כיתן, איטונג וקדם כימיקלים, קיבל את פרס התעשייה

פרופ' משה מיטלמן, לדיון על הקמת הקרן. מימין לשמאל: 2022 ועדת ההיגוי של 'קרן גדליה דורון למחקר' התכנסה בדצמבר , מדען מכון ויצמן; פרופ' יוסי ירדן , מנכ"ל האגודה; משה בר-חיים , סגן יו"ר האגודה; ליאון רקנאטי מ"מ יו"ר האגודה; , דיקנית בית הספר לרפואה, האוניברסיטה פרופ' דינה בן יהודה , סמנכ"ל האגודה; לילי בילר-לב , מדען, מכון ויצמן; פרופ' משה אורן , יו"ר ועדת המחקר של פרופ' אלי פיקרסקי , מדענית, אוניברסיטת ת"א; פרופ' רונית סצ'י-פאינרו העברית, ויו"ר ועדת הסל; , חבר בוועד המנהל של האגודה עו"ד מוריאל מטלון , נשיא הכבוד של האגודה; פרופ' אהרן צ'חנובר האגודה;

8

- האגודה למלחמה בסרטן - 2022 במספרים -

הוענקו למימון מאותמחקרים שקלים מיליון 50 כ של רופאים וחוקרים ישראלים במהלך העשור האחרון. בוצעו בניידת הממוגרפיה של בדיקות 17,500 כ האגודה למלחמה בסרטן שנועדה לצמצם פערים בהיענות לבדיקתהממוגרפיההחשובהלגילוי מוקדםשלסרטן השד. בוצעו שעותפעילותהתנדבותית 11,800 כ- , לתמיכהבחולותסרטן השד. ® על ידימתנדבות 'ידלהחלמה' השתתפו בחוגים חוליםומחלימים 10,000 מעל ברחבי הארץ. ® וסדנאות במרכזי התמיכה 'חזקים ביחד' ניתנו שעותפעילותהתנדבותית 10,000 כ במסגרת פרויקט ליווי חברתי-לימודי על ידי סטודנטים , שח"ק והישג המשובצים IMPACT! מלגאים מתוכניות במערך התמיכה של האגודה. ניתנו לילדים חולי שעות חונכות 100,000 כ סרטן במסגרת פרויקט 'השלמת חומר נלמד'. נטלו חלקבפרויקט 'צעדים מטופלים 10,000 מעל מרכזים רפואיים ברחבי הארץ. 19 ב- ® לאיכות חיים' קיבלו ערכת פעילות בנושא גני ילדים 9,000 כ- במטרה להעלות את המודעות לסיכונים ® ‘חכם בשמש׳ שבחשיפה לשמש. כניסות לאתר האגודה מיליון 2.5 מעל באינטרנט המספק מידע מקיף, אמין ומהימן על מחלות הסרטן, הטיפול, דרכי המניעה ואבחון מוקדם.

עוקבים בעמוד הפייסבוק 72,000 מעל שלהאגודהלמלחמהבסרטן, המשמשבמהלמסרי האגודה בנושא מניעת סרטן ואורח חיים בריא ועוד. בסרטונים בטיקטוק של צפיות מיליון 21 מעל האגודה, שמטרתם להעביר מסרים בצורה ממוקדת לבני הנוער ולציבור הרחב. של ® בשנה מגיעות למוקד 'טלמידע' פניות 6,000 כ האגודה, מרביתן בשפה העברית. כשני אחוזיםמהפניותהן בערביתורוסית, והןמקבלותמענהמגורמיםדוברישפותאלה. נעזרו השנהבשירותהנוירו-פסיכולוגי של ילדים 65 כ האגודההמסייעבשילוב ילדיםהמחלימיםמסרטן בחזרתם לזירה החברתית, הלימודית ולחיי השגרה. ניתנו במסגרתשירות להדרכת הורים שיחות 200 כ שחלו בסרטן, המציע כלים, הדרכה וסיוע בהתמודדות המשפחתית בעת מצבי משבר וחולי. הופנו למימון תקנים שקלים מיליון 2.5 מעל ופרויקטים בבתי החולים ברחבי הארץ לחולים ובני משפחותיהם. ניתנו לחולות ולחולי סרטן. פאות 500 כ- ניתנו במסגרתשירות ייעוץ פגישותהדרכה 400 כ מיני לחולי ולחולות סרטן. שהו השנה במעון ע"ש צ'ארלס קלור מטופלים 558 המיועד לחולים המתגוררים במקומותמרוחקים ומקבלים טיפולים במרכז הארץ.

9

// האגודה למלחמה בסרטן 2022 דין וחשבון

-שירותים רפואיים ופרויקטים לשיפור השירות והטיפול בחולי סרטן -

להגדיל את כמותהמטפלים בשיטה זו בארץ. השירות ניתן . במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), צריפין טיפול תזונתי למרכז הסרטן טיפול תזונתי לחולים אונקולוגיים כולל מתן ייעוץ תזונתי הקשור לתופעות הלוואי העלולות לנבוע מהטיפולים, התמקדותבשימור מסת גוף, בדגשעל מסתשריר, והכוונה מרכז לשירותיתזונאי בקהילה ובביתהחולים. השירותניתן ב . הרפואי סורוקה, באר שבע טיפול לשיפור תפקוד מושתלי מח עצם טיפול פיזיותרפי ממוקד הניתן לצורך שיפור איכות חייהם ותפקודם של מטופלים לאחר השתלת מח עצם. הטיפול ניתן כבר בזמן האשפוז, בצורה פרטנית ואינטנסיבית, מרכז הרפואי בדגש על התפקוד הלקוי. השירות ניתן ב . סורוקה, באר שבע שיקוםאונקולוגי הקמתתוכניתשיקום הוליסטיתשתכלול פעילות גופנית, תמיכה נפשית, התמודדותעםתופעות לוואי וסיוע בחזרה מרכז הרפואי תל אביב על לתפקוד יומיומי. השירות ניתן ב . שם סוראסקי ריפוי בעיסוק למטופלי המכון האונקולוגי ריפוי בעיסוק לחולי סרטן המקבליםטיפולים כימותרפיים, במטרהלהעניקלהםכליםמתאימיםשיאפשרו להםלתפקד . מרכז הרפואי קפלן, רחובות באופן מיטבי. השירות ניתן ב רצף אינטגרטיבי-פליאטיבי למטופלים עםסרטן גרורתי "כבר לא נופלים בין הכיסאות" הוא פרויקט ליצירת רצף טיפולאינטגרטיבי-פליאטיבי למטופליםעםסרטן גרורתי, שיתבצע בתיאום בין מרכזי הטיפול האונקולוגי בקהילה, ביתהחולים והיחידה להמשךטיפול/הוספיסבית. השירות ניתן במרכזיםהרפואייםלין, זבולון וכרמל, וביחידהלהוספיס בית, שירותי בריאות כללית, חיפה.

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה רבות בפיתוח ובקידום תוכניות ופרויקטיםחדשנייםלשיפור השירותלחולי סרטן, תוך מתן עדיפות לפרויקטים ייחודיים הנוגעים ישירות לטיפול בחולים, במחלימים ובבני משפחותיהם. להלן הפרויקטים החדשים שהאגודה תומכת בהם: טיפולבתנועה ופלדנקרייז למתמודדיםעםשילובשל מחלהאונקולוגית והפרעה נפשית טיפול זה מתמקד בגוף ובתנועה, שביכולתם להשפיע על דימוי הגוף, הרגשות, השליטההגופנית והעצמאות. הטיפול מאפשר בניית שפה ותקשורת עם העולם ועם העצמי. . במרכז הרפואי העמק, עפולה הטיפול ניתן סדנת צילום – 'כשרגש ותמונה נפגשים' סדנה טיפולית למתבגרים המשלבת עבודה בצילום כחלק מתהליך טיפולי שמטרתו לסייע בהתמודדות עם משבר המחלה. התהליך כולל מפגש טיפולי קבוצתי ועבודה בהנחיית צלמת מקצועית. בסיומו של התהליך מתוכננת תערוכה שתציג את צילומי בני ובנות הנוער שירצו בכך. . בית חוליםשניידר, פתח תקווה הסדנה ניתנת ב תגבור מענה רגשי למשפחותערביותבהן ילד החולה בסרטן עובדת סוציאלית דוברת ערבית תספק מענה טיפולי רגשי לילדיםמהחברההערביתהחוליםבסרטן ולבני משפחותיהם. העובדתהסוציאליתתעסוק בבנייתתוכניתטיפולית רגשית למשפחות במחלקה, תוכניתטיפוליתתומכת בקהילה עבור המשפחותבסיוםהטיפולים, יצירתמסגרותטיפוליותקבוצתיות ייעודיות לאוכלוסייה הערבית, העצמה אישית וחיזוק כוחות . בית חוליםשניידר, פתח תקווה ויכולות. השירות ניתן ב שיקוםתחושתי לחולי סרטן טיפול בשיקום תחושתי לחולים הסובלים מנוירופתיה מושרית כימותרפיה. במהלך הטיפול ניתן ללמד את צוות בית החולים על העקרונות הטיפוליים של השיטה, וכך

10

טיפול נרטיבי - 'יומן מסע' טיפול המבוסס על שימוש בכתיבת סיפורי חיים ככלי להיכרות עם העולם הפנימי של המטופל ועיבוד החוויות הנפשיות. עיבוד זה באמצעים נרטיביים מביא לשיפור משמעותי במגוון תסמינים רגשיים, התנהגותיים ובין- . מרכז הרפואי זיו, צפת אישיים. השירות ניתן ב פוטותרפיה – 'התמונותשבאלבום' ליווי באמצעותמצלמה (פוטותרפיה) שיאפשר לילדיםעם סיכויי ריפוי נמוכים ולמשפחתם כלי להתמודדות במהלך מרכז הרפואי המחלה ובשנים שלאחר מכן. השירות ניתן ב . שערי צדק, ירושלים קבוצתשיקום לנשיםשהחלימו מסרטן קבוצתתמיכהלמחלימותמסרטןהשדהמסייעתלהןבהסתגלות לשגרתהחייםהחדשה ובהתמודדותעםקבוצתהשוות, על ידי שיתוףהתחושות, הפחדים והמחשבותהמלוותאותן. ההנחיה נעשיתעל ידי עובדותסוציאליותמוסמכותלטיפולקוגניטיבי . מרכז הרפואי רמב"ם, חיפה התנהגותי. השירות ניתן ב פוטותרפיה לילדים ובני נוער חולי סרטן עבור ילדיםחולי סרטן, ומתבגריםבמיוחד, הצילוםמאפשר

עיבודשלהחוויה, נגיעהבמשמעותשלהאירועהטראומטי. עבודה עם תמונות מהארכיון המשפחתי מאפשרת יצירת רצף וזהות אישית בחיבור בין "לפני המחלה" ובין "כאן . מרכז הרפואי רמב"ם, חיפה עכשיו". השירות ניתן ב 'שותפים לדרך' - פרלמנטמשפחותשלהן ילד חולהסרטן פרלמנטמשפחות יאפשר פגישה בלתי אמצעית ודיאלוג בין מטופלים ובין אנשי מקצוע. מטרתהפרויקטלהתאים, ללמוד ולדייקאתצורכי המטופלים ומשפחותיהםמבחינה פסיכו-סוציאלית במחלקה ההמטו-אונקולוגית ילדים מרכז הרפואי רמב"ם, ולאפשרטיפולמכבד. השירות ניתן ב . חיפה שירות ייעודי לשיקום ילדיםחולי סרטן שירות המשך שיקומי ייעודי למטופלי המחלקה ההמטו אונקולוגית במרכז השיקומי החדש בבית החולים לילדים . השירות מבקש לגייס את המשאבים רות רפפורט על שם האישיים והרגשיים של המטופל ובני משפחתו ולהניע אותם למימוש ומיצוי הפוטנציאל האישי והבריאותי כדי מרכז לאפשר שיפור מיטבי באיכות החיים. השירות ניתן ב . הרפואי רמב"ם, חיפה

11

// האגודה למלחמה בסרטן 2022 דין וחשבון

- שירותים אונקולוגיים במוסדות רפואיים ובקהילה בתמיכת האגודה -

הטיפול, תאפשר קשר בלתי אמצעי עם החולה ובני משפחתה, ותשפראתחווייתהמטופלות, כוללמתן תמיכה רגשית, מידע והכוונה, הנגשה ומיצוי זכויות רפואיות. השירות ניתן במרכז לאבחון שד, המרכז הרפואי הדסה הר . הצופים, ירושלים אחות לצוותפליאטיבי האחות תיפגש באופן יזום ורציף עם אחיות אחראיות במחלקותהאשפוזלצורךאיתורמטופליםהמוגדריםכ"חולים נוטים למות", ותמסור דיווח שוטף ורציף לרופא ולעובדת הסוציאליתשלהצוותהפליאטיבי,עםמתןהנחיותמתאימות להם ולצוותי מחלקות האשפוז בהם החולים מאושפזים. כמו כן היא תקדם יוזמות חדשות לשיפור הטיפול בחולים . השירות ניתן במרכז הרפואי זיו, צפת הפליאטיביים. תזונאית למכון האונקולוגי התזונאית תעבוד במחלקה האונקולוגית עם חולים מאושפזים ובמכון האונקולוגי עםחולים המקבליםטיפול אמבולטורי. התזונאיתתייעץ לכל המטופליםהמאושפזים במחלקהבאופןשגרתי ותאתר באופן יזוםחוליםהמקבלים השירות ניתן במרכז הרפואי טיפול וזקוקים לייעוץתזונתי. . לגליל, נהריה עובדתסוציאלית לדוברי השפה הרוסית הדרכת הצוות המטפל בנושאים שונים הקשורים בטיפול במטופלי היחידה דוברי השפה הרוסית, ושימת דגש על ההיבטיםהתרבותיים והחברתייםשלהם, פעילותלהעלאת המודעות בקרב החולים לייעוץ גנטי, עזרה בהתמודדות עם המחלה, תמיכה נפשית, איתור מקורות עזרה ותמיכה בקהילה ומיצוי זכויותיהם. השירות ניתן ברמה פרטנית, . מרכז הרפואי לגליל, נהריה זוגית, משפחתית וקבוצתית ב

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה זהשנים רבות בשדרוג מערךהטיפולהאונקולוגי, למעןשיפורהשירותלחוליהסרטן ולבני משפחותיהם - באמצעות מימון פרויקטים ותקנים של אנשי מקצוע (אחיות, עובדות סוציאליות, דיאטניות ועוד). האגודהמממנתתקנים במרכזיםהרפואייםהשונים לתקופה של חמש שנים, בד בבד עם התחייבות המרכז הרפואי להמשיך במימון התקן לאחר מכן. בזכות סיוע זה הוקמה תשתית מכובדת וחשובה של שירותיםפסיכו-אונקולוגייםושירותיסיעוד ייעודייםבמערך האונקולוגי, בין השאר הוקמה רשת של אחיות מתאמות הטיפולהאונקולוגי בקהילה, אחיותסטומה, אחיות ועובדות סוציאליותלתיאוםהטיפול בסרטן השד, דיאטניות וצוותים פסיכו-אונקולוגייםהזוכיםגםלהכשרהמקצועיתמתמשכת, באמצעותהאגודה למלחמהבסרטן. כיוםמאושריםתקנים רק לשירותים חדשים שהוקמו לאחרונה. בשנה זו החלה האגודה לתמוך במימון התקנים הבאים: עובדתסוציאלית דוברתערבית מתאמתטיפול בסרטן השד עובדת סוציאלית דוברת ערבית תלווה את כלל החולות דוברותהערביתמהשלבשבו מתעוררחשד לסרטן, ובמשך תהליך הבירור והאבחנה המאופיין בחרדה וחששות. היא תהיה נוכחת בשלב מסירת האבחנה ותלווה את החולה ומשפחתה במשך האשפוז ותדאג להמשך טיפול במסגרת השירות ניתן במערך השד, המרכז הרפואית ההמשכית. . הרפואי הדסה עין כרם עובדתסוציאלית דוברתערבית מתאמתטיפול בסרטן השד עובדת סוציאלית דוברת ערבית תאפשר ליווי אופטימלי של מאובחנת ללאתלות במתורגמן, תתרום רבות לאיכות

12

- בנייה, מכשור ופיתוח -

• כורסאותטיפול לחולי סרטן במחלקתאשפוז 50 רכישת יום אונקולוגי, לטיפולים אמבולטוריים במרכז הסרטן החדש במרכז הרפואי שערי צדק. הכורסאות נתרמו . הקרן ע"שסופי ואברהם סטוצ'ינסקי מ • סיוע ברכישתמכשיר ביופסיה תחתממוגרפיה לחולות סרטן שד במרכז הרפואי לין בחיפה. המכשיר מיועד לבדיקת חולות סרטן שד המטופלות במחוז חיפה וגליל מערבי שלשירותי בריאות כללית. המכשיר נתרם . קרן גולדנברג באמצעות • אושרסיועלהקמתמחלקתאשפוז יוםהמטו-אונקולוגיה ילדים, במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. • האגודה למלחמה בסרטן הקימה מחדש את הקדש , יוסף בן עזרא חיים נייגו ז"ל "שערי ציון", על שמו של . מימוש 1904-1891 שהיהמנהלושלמקווה ישראלבשנים ההקדש יאפשר את הקמתו של מרכז פרוטונים במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי. קרינת פרוטונים היא שיטתטיפול מתקדמתבקרינה, הממקדתאתהאנרגיה הטיפולית באזור הגידול בלבד ובכך מפחיתה את הנזק הנגרם מחוצה לו.

האגודהלמלחמהבסרטןמסייעתבהקמה, בשיפוץ ובהפעלה של מחלקות אונקולוגיות במרכזים רפואיים ברחבי הארץ, ומסייעת במימון רכישת ציוד חדיש ומשוכלל למרכזים רפואיים ומכונים אונקולוגיים. סיוע זהמתאפשר כאשרמתקבלתבאגודהתרומה ייעודית. האגודה אינה לוקחת תקורה ומוודאת שהמוסד הרפואי אליו מופנית התרומה לא ייקח תקורה, כך שהתרומה עוברת במלואה. : 2022 תרומתהאגודהלבינוי ורכישתציודלבתיהחוליםלשנת • למחלקהלאףאוזן וגרון במרכז Lazer CO2 רכישתמכשיר המולטי-דיסציפלינרי לגידולי ראשוצווארבמרכז הרפואי וולפסון בחולון. מכשיר זה הוא כלי חיוני לטיפול וכריתה של גידולים בראש ובצוואר. המכשיר נתרם באמצעות . הקרן ע"שסופי ואברהם סטוצ'ינסקי • סיועברכישתמכשירמדידהקלוריתלמרפאהמטבולית לחולי סרטן במרכז הסרטן דוידוף, במרכז הרפואי רבין בפתח תקווה. המכשיר יסייע לתזונאיות במתן ייעוץ תזונתי קליני למטופלים אונקולוגים. המכשיר נתרם . הקרן ע"שסופי ואברהם סטוצ'ינסקי באמצעות

, מנהל האגף האונקולוגי; פרופ' עידו וולף טקס הסרת הלוט במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי. מימין לשמאל: , נאמן ההקדש; פרופ' שלמה מור-יוסף , מנהל מקווה ישראל לשעבר; רונן צפריר , מנכ"ל האגודה; משה בר-חיים , מנהל המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי פרופ' רוני גמזו

13

// האגודה למלחמה בסרטן 2022 דין וחשבון

- הסברה, מידע וקידום בריאות - האגודה למלחמה בסרטן משקיעהמאמצים ומשאבים רבים בתחומי ההסברה, המידע וקידוםהבריאות לציבור בכלל ולחולי הסרטן בפרט. לחולים, למחלימים, לבני משפחותיהם ולציבור כולו האגודהמספקתמידעבנושאיםהקשוריםלמחלתהסרטן, לטיפולים ולתופעות הלוואי. האגודה גם מקיימתמגוון פעילויות לקידום האבחון המוקדם ולאימוץ אורח חיים בריאשיכול חשיפה לשמש , לרבות נזקי עישון סיגריות אלקטרוניות, נזקי העישון להפחית את הסיכון לחלות בסרטן, בנושאים כגון . והגבלת צריכת אלכוהול פעילות גופנית , ביצוע תזונה נכונה , הקפדה על הימנעות מהשמנה , הכולל אורח חיים בריא ואימוץ . 2022 להלן פעילויות מחלקת הסברה שנערכו בהתאם לחודשי המודעות למחלות הסרטן, מינואר עד דצמבר . דנה פרוסט את מחלקת הסברה, מידע וקידום בריאות, מנהלת

כל הפעילויות והשירותים מוצעים ללא תשלום - לציבור הרחב, לחולים, למחלימים ולבני משפחותיהם

שבוע המודעות לסרטן צוואר הרחם

סרטן חודרני של צוואר הרחם. באותהשנה נפטרו בישראל חולות מסרטן חודרני של צוואר הרחם. 96 , מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן: "חייבים משה בר-חיים לפעול להגדלת שיעור ההתחסנות נגד נגיף הפפילומה. מדובר במחלהשעלולהלהיותקטלנית, ועלולהלהתפרץאף ללאתסמיניםמוקדמים. יש לעודד ולהפנות נשים לביצוע בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן צוואר הרחם, המאפשרת גילוי מוקדם וטיפול בזמן העשויים למנוע התפתחות גידול סרטני ולהציל חיים!"

לרגלשבוע המודעות לקידוםהמאבק בסרטן צוואר הרחם, שצוין בחודש ינואר, יזמה האגודה קמפיין שכלל יום עיון אונליין בנושא סרטן צוואר הרחם לחולות, מחלימות ובני משפחותיהן, הפצתמידע עדכני על חשיבות ביצוע בדיקת הסקר לאבחון מוקדם ועל החיסונים לנגיף הפפילומה האנושי, וכן קמפיין "פפילומה - זה רק נשמע חמוד" ברשתותהחברתיותלעידודההתחסנות. הקמפיין באדיבות . MSD חברת גילוי סרטן חודרני של צוואר הרחם בשלב מוקדם אפשרי באמצעותבדיקותסקר לגילוי מוקדםשלהמחלה. לאחרונה

עברוכלקופותהחוליםלהשתמש בעיקר בבדיקתסינון המבוססת . HPV ( HPV test) על זיהוי נגיף משרד הבריאות פרסם נתונים מעודכניםעלהתחלואהוהתמותה מסרטן צוואר הרחם, מהםעולה כי סרטן צוואר הרחם אחראי ממקרי הסרטן החדשים 9.2%- ל מכלל 2%- בנשים בישראל, ול 2018 הפטירות מסרטן. בשנת נשים עם נגעים 1,192 אובחנו נשים עם 251 טרום סרטניים ו

14

יוםהסרטן הבינלאומי

קמפיין 'הכדורים' ברשתותהחברתיות קמפיין 'הכדורים' הופק במטרה לעודד פעילות גופנית ולהימנע מעישון והשמנה כדי להפחית את הסיכון לחלות ) סרטון GIF בסרטן. השנה יצרנו ממודעת 'הכדורים' גיף ( קצרצר ללא מילים לשימוש ברשתות החברתיות.

לקראת יום הסרטן הבינלאומי, המצוין מדי שנה ברחבי בפברואר, 4 ) ב- UICC העולםעל ידי ארגון הסרטן הבינלאומי ( פועלתהאגודהלמלחמהבסרטן בישראללהעלאתהמודעות למחלות הסרטן ולדרכי המניעה. ביום זה מונגשיםמסרים של דרכי פעולה למניעתסרטן, צמצום גורמי סיכון ואימוץ אורח חיים בריא. עד 30%- מנתוניארגוןהסרטןהבינלאומיעולהכי ניתן למנועכ ממקרי הסרטן. השקעתמשאבים ויישוםאסטרטגיות 50% בתחום המניעה, הגילוי המוקדם והטיפול, יסייעו להציל מיליוני בני אדם בעולם ממוות מסרטן מדי שנה. 3.7- כ , יו"רהאגודהלמלחמהבסרטן: "מהנתונים פרופ'אברהםקוטן של השנים האחרונות עולה כי ישראל מדורגת נמוך מבין בשיעורי התמותה מסרטן. זה נובע ככל OECD מדינות ה הנראה מהעובדה שהחולים בישראל מאובחנים בשלב מוקדם במחלות הסרטן השכיחות, בזכות תוכניות סריקה לאומיותשיזמה האגודה למלחמה בסרטן, ובמקביל זוכים לטיפול מיטבי ברמה גבוהה, כך ששיעורי ההישרדות והריפוי גבוהים." קמפיין 'מקטינים' האגודההמשיכההשנהבקמפיין "מקטינים" המיועד לרדיו BBDO גיתם ולמדיה הדיגיטלית. התשדיר הופק על ידי בהתנדבות. הקמפיין מתייחס לחשיבותאימוץ אורח חיים בריא ומזכיר כי שינויים באורח החיים, כמו הליכה מרובה, שימושבמדרגותבמקוםבמעליתוהחלפתמאכליםמטוגנים .50%- בירקות- יכוליםלהקטין אתהסיכון לחלותבסרטן בכ הקמפיין תורגם גם לערבית ושודר ברדיו בערבית, מלווה לקמפיין "מקטינים" בסרטקצרשעלהברשתותהחברתיות. . היו כמיליון צפיות

– הקמפיינים המשפיעים Ynet כתבה ב ביותרשל האגודה פרסם ביום הסרטן הבינלאומי Ynet מדור הבריאות של כתבהרחבההסוקרתאתהקמפייניםשלהאגודהלמלחמה 14 בסרטן בארבעת העשורים האחרונים. הכתבה הציגה סרטונים של הקמפיינים הזכורים והמשפיעים ביותר, שנחקקובתודעההציבוריתוהשפיעועלדורותשלישראלים.

15

// האגודה למלחמה בסרטן 2022 דין וחשבון

חודשהמודעות למאבק בסרטן המעי הגס

סרטןהמעיהגסוהחלחולתהואאחדמסוגיהסרטןהשכיחים התוכניתהלאומית החלהלפעול 2005 ביותר בישראל. בשנת והחלחולתביוזמתהאגודה לגילוימוקדםשלסרטןהמעיהגס למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות. התוכנית מתבססת עד גיל 50 על בדיקות דם סמוי בצואה, אחת לשנה, מגיל בבעלי סיכון ממוצע למחלה, ועל קולונוסקופיה במי 74 שנמצאים בסיכון מוגבר למחלה. בישראלשביצעו בדיקת דםסמוי בצואה, 74-50 שיעור בני השנים 10 אחתלפחות, בשנההקודמתאו קולונוסקופיהב- בנשים). 66%- בגברים וכ 64%- (כ 65%- האחרונות, הוא כ שיעור זה מעיד על עלייה בביצוע הבדיקות עם השנים, אולם כשליש מהנבדקים שקיבלו תשובה חיובית לדם סמוי - אינם ממשיכים בבירור הנדרש. קמפיין 'תירוצים' קמפיין 'תירוצים' המעודד ביצוע בדיקות סריקה של אבחון מוקדםלסרטןהמעיהגס, יצאהשנהבמהדורהחדשה.בתשדיר נשמעים תירוצים שונים של אנשים שאינם רוצים לבצע את לבצע 50 הבדיקה. בנוסף הקמפיין קורא לנשים וגברים מגיל בדיקתדםסמוי בצואהפעםבשנה, כדי למנועהתפתחותשל סרטן המעי הגס או לגלות אותו בשלב מוקדם. אם התוצאה חיוביתהתשדירמזכיר כי חייביםלהמשיךאתהבירור בהתאם להמלצת הרופא. כמו כן הופקה מודעה לעיתונות עם אותם . לקמפיין"תירוצים"היוכמיליוןצפיות המסריםבעבריתובערבית.

ב ו

ש ב

ש

ר י

י ת

وﻻ إﺷﻲ ﻫﺎي ﻣﻦ اﻟﻜﺴﻞ

ת ו ר

י י

ה ״

ם י ״

סתם מתוך ״ ״ עצלנות

ב

ל ה ו אבל לא כואב לי ״ ״ שום דבר כ

ס

ד

ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﺤﺺ ﺧﺎﻳﻔﺔ

ﺑﺲﻓﺶ إﺷﻲ ﺑﻮﺟﻌﻨﻲ

אני ״ מפחדת מתוצאות ״ הבדיקה

� � ﺳﺮﻃﺎن اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻐﻠﻴﻈﺔ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ أﻋﺬارَﻛﻢ وﺣُﺠَﺠَﻜُﻢْ ﺑﺎﻟﺤِﺴْﺒَﺎن

סרטן המעי הגס לא סופר את התירוצים שלכם

اﻟﻨﺴﺎءُ واﻟﺮﺟﺎلُ ﻣﻦ ﺳِﻦّ اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻓَﻤﺎ ﻓﻮق، ﻋﻠﻴﻜﻢُ اﻟﺨﻀﻮعُ ﻟﻔﺤﺺِ اﻛﺘﺸﺎفِ دمٍ ﺧﻔﻲٍ � ﱢ ﺮًا. ﺳـﻨﺔ، ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﺳـﺮﻃﺎن اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻐﻠﻴﻈﺔ أوْ ﻻﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﻣﺒﻜ ﱠ ﻓﻲ اﻟﺒِﺮاز، ﻣﺮةً ﻛﻞ إذا ﻛﺎ ﻧـﺖ ا ﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ إ ﻳﺠﺎ ﺑﻴـﺔ, ﻳﺠـﺐ ﻣﺘﺎ ﺑﻌـﺔ ا ﻟﻔﺤﻮﺻـﺎت ﺑﺤﺴـﺐ ﺗﻮﺻﻴـﺎت ا ﻟﻄﺒﻴـﺐ. ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﻴﻞ, إذا ﻻﺣﻈﺘﻢ ﻋﻼﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺑﺮة ﻓﻲ أﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ - ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻴﺐ. ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺎرب ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﻦ أﺻﻴﺐ ﺑﺎﻟﻤﺮض اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻹﺟﺮاء ﻓﺤﺺﻣﻨﻈﺎر اﻷﻣﻌﺎء )ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳﻜﻮﺑﻴﺎ( ﺑﺈﻣﻜﺎﻧِﻜُﻢْ ﺗﻘﻠﻴﻞُ اﺣﺘﻤﺎﻻتِ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴـﺮﻃﺎن ﺑﻮاﺳـﻄﺔ اﻋﺘﻤﺎدِ ﻧﻤﻂِ ﺣﻴﺎةٍ ﺻﺤﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ � ﻴﻦ. � اﺋﺪ واﻟﺘﺪ � ﻧﻈﺎمٍ ﻏﺬاﺋﻲٍ ﺻﺤﻲ وﻣﻤﺎرﺳـﺔِ اﻟﻨﺸـﺎط اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ واﻻﺑﺘﻌﺎدِ ﻋﻦ اﻟﻮزن اﻟ

חשוב לנשים ולגברים לבצע בדיקת דם סמוי בצואה פעם בשנה 50 מגיל כדי למנוע התפתחותשל סרטן המעי הגס או לגלות אותו בשלב מוקדם. אם התוצאה חיובית, חייבים להמשיך את הבירור בהתאם להמלצת הרופא. בכל גיל, אם מבחינים בתסמינים כלשהםשאינם חולפים במערכת העיכול - חשוב לפנות לרופא. על קרובי משפחה מדרגה ראשונהשל מי שחלו במחלה ישלבצע קולונוסקופיה. ניתן להפחית את הסיכון לחלות בסרטן על ידי אימוץ אורח חיים בריא, הכולל תזונה מאוזנת, פעילות גופנית, הימנעות מהשמנה ועישון.

נאבקים בסרטן בכל דרך

מחקר

ﻹﺟﺮاء ﻓﺤﺺدم ﺧﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاز ﻣﺠﺎﻧًﺎ, اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﺿﻰ

أو ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ. 1800-36-36-55 ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺘﻜﻢ, ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﺸﺮات إرﺷﺎدﻳﺔ ﻣﺠﺎﻧًﺎ: ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎن ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪةً ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺮﻋﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮر وﻏﻴﺮ ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ أي ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

מניעה ואבחון מוקדם

ﻧﻮاﺟﻪ اﻟﺴﺮﻃﺎن ﺑﻜﻞ اﻟﻄﺮق

לביצוע בדיקת דם סמוי בצואה ללא תשלום פנו לקופת החולים שלכם

שיקום ורווחה

أﺑﺤﺎث

ﻃﺮق اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﻤُﺒﻜﺮ

ﻋﻼج

إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗﺔ

פעילות האגודה למלחמה בסרטן מתאפשרת הודות לתרומות הציבור. 1-800-599-995 ® למענה על שאלות, קבלת מידע וחומר הסברה ללא תשלום: "טלמידע" cancer.org.il או באתר

מידע מקצועי ואמין

מאמרשל יו"ר האגודה ב'הארץ' , פרופ'אברהםקוטן מאמרשל יו"רהאגודהלמלחמהבסרטן, התפרסםבמדור הבריאותב'הארץ'. פרופ' קוטן הציג נתוני תחלואה בסרטן המעי הגס ועסק בדרכי המניעה. כמו כן הוא הציג שני מחקרים חדשים: האחד בנושא הקשר בין צריכה מוגברת של משקאות ממותקים בסוכר בבגרות ובגיל ההתבגרות ובין תחלואה מוקדמת בסרטן המעי BMI הגס והחלחולת, ומחקר שני שבדק את הקשר בין של נשים בתחילתההיריון, עלייתהמשקל במהלך ההיריון ומשקל הילוד ובין התפתחות סרטן המעי הגס בצאצאים במהלך חייהם.

המאבק בעישון

היוםהבינלאומי ללאעישון במאי מציינת האגודה למלחמה בסרטן את היום 31 ב הבינלאומי לקידוםהמאבקבעישון, במקביללארגוןהבריאות בעולם. WorldNoTobaccoDay )המצייןאת WHO העולמי (

מטרתו של יום זה להדגיש את הסיכונים הבריאותיים הקשוריםלעישוןטבק וניקוטין ואתצעדי המדיניותהיעילים להפחתתמספר המעשנים. השנה התמקד ארגון הבריאות העולמי בקידום המודעות להשפעה ההרסניתשל העישון על הסביבה והאקלים.

16

הפקתסרטהסברה בנושאמניעתעישון עבור בתי הספר , מומחית ד"ר לירז מרגלית השנה הופק סרט הסברה עם לפסיכולוגיה חברתית, שמסבירה על הפסיכולוגיה של העישון, מהמניעאותנו לקנותולעשןסיגריה ועלהמניפולציות של חברות הטבק. ד"ר מרגלית התמקדה במוצרי עישון בטעמים, המייצרים אשליה כי מדובר במוצר שאינו מזיק מאחר שמדובר בטעמים פירותיים ומתוקים.

על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי, העישון הורג בכלשנה מיליון בני אדם, מהם כמיליון בני אדם המתים מעישון 8 כ- בני אדם מתים מדי שנה כתוצאה 8,000- כפוי. בישראל כ שלא עישנו מעולם אך נחשפו 800 מנזקי העישון, מהם כ לסכנה. המעשנים אינם הקורבנות היחידים של סרטן ותחלואה הקשורה לעישון. גם חשיפהשל אנשיםשאינם מעשנים לעישון כפוי (פסיבי) בביתאו במקומות ציבוריים מגבירה את הסיכון לסרטן ריאות. , מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן: "תעשיית משהבר-חיים הטבק אחראית לפגיעה בבריאותם של מיליוני אנשים בעולם, ואחראית גם לפגיעה ולזיהום כדור הארץ. המאבק בעישון נוגע לכל אחד מאתנו. על מנת למגר את תופעת העישון, ישנהחשיבותמכרעתלהרחבתהחקיקההקיימת, אך גם לאכיפתה". התחרותהשנתית למניעתעישון ע"ש ד"ר מרקוס ז"ל מדי שנהמתקיימתתחרותלמניעתעישון ע"שד"רמרקוס ז"ל בין בתי ספר מרחבי הארץ. השנה התקיימה התחרות זו השנה השנייה באופן מקוון. התחרות התקיימה בזכות שיתוף פעולה בין האגודה למלחמה בסרטן, שפ"י (השירות הפסיכולוגי הייעוצי של משרד החינוך), משרד הבריאות והליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל. עבור התחרות נוצר מרחב פיזיטלי ייעודי בו נמצאים כל הסרטונים והכרזותאשר השתתפו בתחרות ומידע רב נוסף של שפ"י והאגודה למלחמה בסרטן. אירוע זה סיכםשנת פעילות ענפה בבתי הספר בנושא מניעת עישון.

קמפיינים בטיקטוק להסברה בנושא סיגריותאלקטרוניותעבור בני נוער • מככבתבקמפייןשהפיקה ריףנאמן השחקניתוהדוגמנית האגודה בנושא הסכנותשבסיגריות אלקטרוניות. קהל היעדשל הקמפיין הואצעירים וצעירות והואעלהברשת 40 טיקטוק. בסרטון ריף נאמן מאופרת כמבוגרת ב שנים ויש לה מסר מהעתיד לצעירים: עישון סיגריה , הוא אבסורדי והזוי. הקמפיין הופק Vape אלקטרונית, 'ציבליןטווינס-תקשורת בהתנדבותעל ידימשרדפרסום מיליון צפיות בטיקטוק 3.8 קמפיין נרשמו . ל צעירים' . צפיות ביוטיוב 376,000 ו-

17

// האגודה למלחמה בסרטן 2022 דין וחשבון

משחק ראווהשל נבחרתהקט-רגלשל הכנסת להעלאתהמודעות לנזקי העישון במסגרתהמאמצים לקידוםהמאבק בעישון, יזמה האגודה בשיתוףכנסתישראלמשחקראווהבקט-רגל,שבוהשתתפו חברי וחברותכנסתששיחקומול ידועניםוידועניות. המשחק , באתרי ספורט ועוד. 13 זכה לסיקור תקשורתי בחדשות

• במסגרתקמפייןשלהאגודהלמלחמהבסרטןבפלטפורמת ,' מר שיבולת התוכן לצעירים 'ישראל בידור', גויס ' גיימר וכוכב יוטיוב, לסרטון בנושא נזקי העישון של סיגריה אלקטרונית הנפוצה בקרב צעירים וצעירות. מר שיבולתמספר בסרטון מדוע התחיל לעשן סיגריה לסרטון נרשמו אלקטרונית ומדוע החליט להפסיק. . צפיות 300,000 מעל

שלטי הסברה בנושאהמאבק בעישון מחלקת הסברה הפיקה מודעות שהפכו לשלטים והופצו לקניונים, לרחובות ולפארקים, וכן סרטוני גיף לערוצי המדיה. השלטים נתלו בפריסה רחבה במקומות ציבוריים.

הסברה למניעתעישון בחברה הערבית סרטון חדששל האגודה למלחמה בסרטן לגמילה מעישון בחברה הערבית, קורא למעשנים לנצל את המומנטוםשל ההימנעות מעישון בתקופת הרמדאן לגמילה מוחלטת . מיליון צפיות 1.5 לקמפיין היו כ- מהעישון.

18

שיתוף פעולה עםסינמהסיטי השנההתקייםלראשונהשיתוףפעולההסברתישלהאגודה למלחמהבסרטן עםרשתבתי הקולנועסינמהסיטי. במהלך שבועיים, לפני הקרנת כל סרטבביתהקולנוע, שודר סרטון קצרצר של האגודה בנושא סכנות החשיפה לעישון כפוי. כנסאינטרנטי – 'עישון עלינו ועל סביבתנו' במסגרתפעילותבקואליצייתהארגוניםהפועליםלמניעתעישון, , ד"רמילכהדונחין אשרהוקמהביוזמתהאגודהלמלחמהבסרטן ו יו"ר איגוד רשת ערים בריאות בישראל, תוכנן והופק כנס אינטרנטי בנושא 'עישון עלינו ועלסביבתנו' במטרה להעלות

מודעות לנזקים הסביבתיים של תופעת העישון. את הכנס , דנה פרוסט הנחו ד"ר מילכה דונחין, יו"ר רשת ערים בריאות ו מנהלתמחלקת הסברהשל האגודה למלחמה בסרטן.

, מניעתסרטן העור ואבחונו המוקדם ® 'חכם בשמש'

אלףמקרים 510 במקרי המלנומההחדשיםבעולם(כ- 50%- כ ). כמו כן, צפויה עלייה 2020 אלף ב- 325 לעומת 2040 בשנת אלף מקרי תמותה 96 במקרי המוותמהמחלה - 68%- של כ . בישראל, על פי 2020 אלף ב- 57 לעומת 2040 ממלנומה ב נתוני רישוםסרטן, מגמתהתמותהמסרטן נמצאתבירידה. חומרי הסברה - אתהחן ישלאבחן , Giff במסגרת חומרי ההסברה ל"שבוע העור", הופק גיף ( סרטון קצרצר) חדש לשימושברשתות החברתיות בנושא חשיבות האבחון המוקדם.

שבוע המודעות למניעת סרטן העור ולגילויו המוקדם ביוני. מטרתהמבצע 26 עד 20 מ- 30 התקייםהשנהבפעםה להעלותאתמודעותהציבור לחשיבותמניעת נזקי השמש ואבחון מוקדם של סרטן העור. כבכלשנהשבוע המודעות נערך בשיתוף כל קופותהחולים בישראל - שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, מאוחדת ולאומית שירותי בריאות - המעמידות לרשות הציבורמאותמרפאותלבדיקהבכלרחביהארץ, ללאתשלום.

במהלך השבוע רופאי עור וכירורגים פלסטים מבצעיםבדיקותלאבחון מוקדםשל סרטן העור ומלנומה - שבכוחן להציל חיים. על פי מחקר, ההערכה 2040 היא כי בשנת תירשם עלי יה של

לכו להיבדק. נקודה!

מזמינה אתכם להיבדק חינם האגודה למלחמה בסרטן במבצע שבוע המודעות למניעת סרטן העור ולגילויו המוקדם, אם יש לכם נקודה חשודה או שינוי בעור. בשיתוף כל קופות החולים. (כולל), 2022 ביוני 26 ביוני עד 20- המבצע יתקיים מ

לקביעת תור לבדיקה פנו לקופת החולים שלכם באון ליין או בטלפון: 1700-507-507 * • לאומית 3833 * • מאוחדת 3555 * • מכבי 2700 כללית חשוב לדעת! מספר התורים מוגבל. ניתן לבצע את הבדיקה בקופת החולים שלכם במהלך כל השנה. למידע נוסף על היישובים בהם יתקיים המבצע ולקבלת חוברות הסברה: 1-800-599-995 - של האגודה למלחמה בסרטן ® הטלמידע האגודה למלחמה בסרטן - לחיים בריאים www.cancer.org.il או באינטרנט

נאבקים בסרטן >> בכל דרך

מניעה ואבחון מוקדם

מחקר

מידע מקצועי ואמין

שיקום ורווחה

19

// האגודה למלחמה בסרטן 2022 דין וחשבון

קמפיין לבני נוער וצעירים – אותיותחכ"ם בשמ"ש

קמפיין לילדים – עופר ומאור , קומיקאים וכוכבי רשת, עופר ומאור קמפיין בהשתתפות , בהתנדבות. ציבלין טווינס הופק על ידי חברת הפרסום מטרת הסרטון לעודד התנהגות חכמה בשמש אצל בני מיליון צפיות נרשמו בטיקטוק, מלוות בתגובות 3 הנוער. . אוהדות ומתלהבות

קמפיין הסברה נוסף בטיקטוק, שהופק בהתנדבות על , עשוי משמונה סרטוני ציבלין טווינס ידי חברת הפרסום הסברה שבהם השתתפו בהתנדבות משפיעני רשת האהוביםעל ידי בני הנוער. בסרטוניםהמשתתפיםמגלים כי הצירוף 'חכם בשמש' הוא למעשה ראשי תיבות שבו לסרטונים כל אות מייצגת כלל להתנהגות נכונה בשמש. . צפיות 380,000 נרשמו

20

® מבצעחלוקתערכות 'חכם בשמש' בגני הילדים מדישנהפועלתהאגודהלמלחמהבסרטן לקידוםהתנהגות חכמה בשמשכבר מגיל הגן, ושולחת ערכות 'חכם בשמש' לגני הילדים ללא תשלום. הערכות מיועדות לילדים בגן ומעלה), ומכילותחוברות צביעה לכל ילדי הגן, 5 חובה (גיל מדבקות, תעודת השתתפות בפעילות לגן וכרזה לצביעה ערכות 9,000 למעלהמ- ולתלייה בגן. בתחילתהקיץ נשלחו לגני ילדים ברחבי הארץ במשלוח מיוחד. כל הערכותהופקו במיוחד באגודה למלחמה בסרטן הודות לתרומות הציבור בלבד. השנה, חלוקת הערכות נעשתה בשיתוף הרשויות המקומיות והמועצות האזוריותשקיבלו את הערכות וחילקו אותן לגני הילדים.

קמפיין לבני נוער וצעירים – השפעתהחשיפה לשמשעל העור

במסגרתקמפייןשלהאגודהלמלחמהבסרטן בפלטפורמת התוכן לצעירים 'ישראל בידור', גויסו משפיעני הרשת עידן בורילה ונוגה גפן לקמפיין חכם בשמש של האגודה למלחמה בסרטן המדגיש את הנזקים לעור הנגרמים 530,000 לסרטון נרשמו מעל מחשיפה לאמבוקרת לשמש. . חשיפות באינסטגרם 700,000 צפיות בטיקטוק ו-

21

// האגודה למלחמה בסרטן 2022 דין וחשבון

יוםהמודעות למאבק בסרטן הערמונית

סרטן אינן כוללות המלצה לבדיקות סריקה לגילוי סרטן הערמונית, שכן עדיין לא הוכח שזו הדרך היעילה ביותר להפחתתתמותה מסרטן הערמונית. על פי ארגוני בריאות , הנמצאים בסיכון גבוה 70 שונים, ההמלצה לגברים עד גיל (סיפורמשפחתישלאב, אחאו בןשחלו בסרטן הערמונית), היאלשקוליחדעםהרופאאתהיתרונותוהחסרונותשבביצוע בדיקות האבחון לסרטן הערמונית.

סרטן ערמונית הוא הסרטן השכיח ביותר בקרב גברים בישראל, ובעיקר בקרב גברים מבוגרים. לעיתים רחוקות . בעודשכמחציתמהגברים 50 מאבחניםמצביםאלו לפני גיל 9 מתוך 1 המבוגרים סובלים מהפרעות בהטלת שתן, רק גברים מבוגרים יחלה בסרטן הערמונית. עם זאת, חלק מהתסמיניםשלשנימצביםאלהדומים, ולכן חשובלהיבדק. הנחיות משרד הבריאות באשר לגילוי מוקדם של מחלות

חודשהמודעות למאבק בסרטן השד

אתניידתהממוגרפיההראשונה 'מיכל'שהוחלפה 2001 בשנת בהמשך על ידי ניידת חדשה. בעזרת ניידת הממוגרפיה צומצמו משמעותית הפערים בשיעורי ההיענות לבדיקה בין המגזרים השונים, כגון נשים חרדיות ועולות חדשות, והתבטלו לחלוטין הפערים בין נשים יהודיות לערביות.

התקייםחודשהמודעותהבינלאומי לקידום 2022 באוקטובר המאבק בסרטן השד, שמצוין בישראל ובעולם. התוכניתהלאומית לאבחון סרטן השד התוכנית הלאומית לאבחון מוקדם של סרטן השד, שנה, מופעלת עם 20 שיזמה האגודה לפני למעלה מ משרד הבריאות ובשיתוף כל קופות החולים. לאורך כל השנים התוכנית מנוטרת בסיוע ובמימון האגודה: החל בבדיקות האבחון הרדיולוגיות בקבוצת היעד של נשים , דרך הפעולות הכירורגיות והאבחון הפתולוגי 74-50 בגיל וכלה בניטור במכונים האונקולוגיים של נשים שאובחנו עם ממאירות. מאז הפעלת התוכנית נוטרו מיליוני בדיקות הדמיית שד. האגודה גםמסייעתבמימון הפעלתמערך רשמים ייעודיים לבקרת האיכות של התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן השד בישראל. ניידתהממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן כחלק מתוכנית הסריקה הלאומית, ובמטרה להעלות את היענות הנשים לביצוע בדיקות ממוגרפיה בפריפריות גיאוגרפיות וחברתיות, רכשה האגודה למלחמה בסרטן

במסגרת פעילות הניידת ברחבי הארץ בוצעו 2022 במהלך בדיקות ממוגרפיה. הניידת מופעלת מאז 17,500- יותר מ על ידי אסותאשירותי בריאות ומעניקהשירותים לכל 2010 מבוטחות הקופות השונות. כיום עומדת ישראל בצמרת הטבלה האירופית בשיעורי ביצוע הממוגרפיה, תוך צמצום פערים, ובטבלה העולמית נמצאת ישראל בין המדינות המובילות בשיעורי הריפוי של נשים מסרטן השד. מסלול הניידת מתעדכן על בסיס קבוע, ומלווה בתוכנית הסברה של האגודה למלחמה בסרטן.

22

העלאתהמודעות לביצוע בדיקות BRCA לגילוי גן קמפיין נוסףשהפיקהמחלקתהסברהנועדלהעלאתהמודעות לנשים BRCA לחשיבות ביצוע בדיקה לגילוי מוטציות בגן אשכנזיות. המוטציותמעלותאתהסיכון לחלותבסרטן השד והשחלה. הקמפיין עלהברשתותהחברתיותוהועברלמרפאות . צפיות 500,000 לקמפיין נרשמו מעל ולקופות החולים.

קמפיין – גילוי מוקדםשל סרטן השד לרגל חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד הופק קמפיין שכותרתו: 'אל תיתני לאף אחד לטשטש את מה BBDO גיתם שאתמרגישה'. הקמפייןהופקבהתנדבותעל ידי לסרטון והואהופץבטלוויזיה, ברדיו, בדיגיטל ובשלטי רחוב. . מיליון צפיות 1.2 נרשמו כ-

חומרי הסברה חומרי הסברה בנושאמניעה ואבחון מוקדםשלסרטן השד נשלחו למוסדות ציבוריים וארגונים בכל רחבי הארץ, כמו קופות חולים, משרדי ממשלה, חברות הייטק ועוד. כמו כן האגודה למלחמה בסרטן הפיצה סרט ורוד עם הלוגו שלה, לציון חודש המודעות.

23

// האגודה למלחמה בסרטן 2022 דין וחשבון

הפסל הוורוד בכיכר הבימה בכיכר הבימה הוקם מיצבשל שני כדורי ענק ורודים בקוטר מטר עשויים פיברגלס וקלקר מוקצף. המיצב הוא 2.5 של תוצאהשל שיתוף פעולה בין המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, האגודהלמלחמהבסרטן ועמותת"אחתמתשע". , ד"רמריאן חטיב הייעוץהרפואי המקצועי למיצב ניתן על ידי מנהלתמרכז השדבביתהחוליםאיכילוב. המיצב נועדלעודד נשים לשים לב לתסמיניםשל סרטן השד (גושבשד, שינוי צורהשלהשד, הפרשהמהפטמה, גירוי בעור, ורידיםמורחבים ועוד). על גבי הפסל הודבקו ברקודיםשדרכםאפשר לקרוא על הסימנים החשודים שניתן לגלות בבדיקה עצמית.

פרויקט 'להאיר בוורוד' במסגרת שיתוף הפעולה המסורתי בין קבוצת החברות והאגודה למלחמה בסרטן, הואר השנה אסתי לאודר ישראל בוורודבניין מוזיאון תלאביב, במטרהלהעלותאתהמודעות לחשיבות הבדיקה המוקדמת למניעת סרטן השד.

אירועשל ליגתמשחקי כדורשת של אימהות – מאמאנט

בשיתוף פעולה בין מאמאנט לאגודה למלחמה בסרטן, התקיים באצטדיון ראשון לציון משחק ראווה בין שחקניות חולותומחלימותובין מובילותדעתקהל, להעלאתהמודעות לסרטן השד. לאירוע הגיעו אלפי נשים מכל הארץ.

ביקור יו"ר הכנסתבניידתהממוגרפיה בעת שניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן ואסותאמרכזי בריאותביצעהבדיקותביבנה, ביקרו בה יו"ר , ורעייתו נורית לוי בליווי של מנכ"ל ח"כ מיקי לוי הכנסת, . יו"רהכנסתורעייתו משהבר-חיים האגודהלמלחמהבסרטן, התרשמו מאוד מפעילות ניידתהממוגרפיה. האירועסוקר בעיתונות המקומית.

24

שיתוף פעולהשל האגודה עםחברתאל על

שיתפו פעולה אל על האגודה למלחמה בסרטן וחברת במטרהלהעלותאתהמודעותלחודשהמאבקבסרטן השד. במסגרתשיתוף הפעולההתפרסמהבמגזין "אטמוספירה" כתבה נרחבתבנושאהמאבקבסרטן השד, וחשיבותהגילוי המוקדם. המגזין מחולק לכל נוסעי אל על בכלטיסה במשך חודש ימים. הכתבה כללה מידע והסברה על גילוי מוקדם ואתסיפורההאישישלמתנדבת"ידלהחלמה"שלהאגודה, המתמודדת עם סרטן שד גרורתי.

יוםהמודעות לקידוםהמאבק בסרטן הריאה

משה בר-חיים, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן, כי העישון הוא גורם הסיכון המשמעותי והקריטי ביותר להתפתחות 80%- סרטן הריאה. עישון סיגריותאקטיבי או פסיבי גורםל ממקרי התמותהמסרטן הריאה. בשניםהאחרונותאנו עדים לעלייהמתמדת בשימושבסיגריותאלקטרוניות בקרב בני נוער וצעירים. שימוש בסיגריה אלקטרונית בקרב צעירים עלול להתפתח להתמכרות ולהרגלשל עישון סיגריה רגילה ובכך מהווה שער כניסה לעולם העישון.

האגודה למלחמה בסרטן מציינת בנובמבר את יום המודעות לקידוםהמאבקבסרטן הריאה. עלפי נתוני רישוםסרטן, סרטן הריאההואהסרטןהראשוןבשכיחותוכגורםתמותהבאוכלוסייה מכלל התמותה מסרטן בקרב 19.3%- בישראל. הוא אחראי ל בקרב ערבים. ולגבי נשים: 29.2%- גברים יהודים ואחרים, ו בקרב נשים ערביות. 8.6%- מקרב יהודיות ואחרות ו 11.2% בהודעה לעיתונות שהתפרסמה בכמה כלי תקשורת אמר

קידום בריאות

הרצאותקידוםבריאותבארגונים ובחברות במסגרתפעילותהאגודהלמלחמהבסרטןלהעלאתהמודעות לאורח חיים בריא, מדריכי הסברה מטעם האגודה פעלו במוסדותחינוך, בארגונים ובחברותשונות. אורחחייםבריא, הכולל הימנעותמעישון, שמירהעל משקל גוףתקין, תזונה , צמצום צריכת אלכוהול ® נכונה, התנהגות 'חכמה בשמש' וקיום פעילות גופנית סדירה - עשוי להפחית את הסיכון לחלות בסרטן. עם הארגונים והמוסדות שבהם הועברו הרצאות נמנים צה"ל, שב"ס, משרדי ממשלה, מוסדות

חינוך, עיריות ומועצותמקומיות, עמותות לבריאות הנפש וחברות הייטק שונות. במשך השנה מתקיימים ימי הדרכה מקוונים מרוכזים בפריסה ארצית למדריכי ההסברה של האגודה. מצגות ההסברה מתעדכנות בקביעות, ובהתאם לצורך מתורגמות גם לשפות השונות. , מקדמת הבריאות של אירה טולצ'ין את התחום מרכזת האגודה למלחמה בסרטן.

25

// האגודה למלחמה בסרטן 2022 דין וחשבון

הרצאותבנושא הפחתתהסיכון לחלות בסרטן השד הרצאות 'מודעות לבריאות השד - הפחתת הסיכון לחלות בסרטן השד' מועברותע"י אחיותמתאמותהטיפול בסרטן השד. ההרצאות מלוות בסיפור אישי של מתנדבות 'יד . במקום גם מוצב דוכן הסברה של האגודה ®' להחלמה שמאיישים מתנדבים מסניפי האגודה. בשיתוףפעולהעםמחלקתשיקוםומחלקתסניפים,התקיימו הרצאותמקוונותבנושאמניעה 100 ברחבי הארץ למעלהמ ואבחון מוקדםשלסרטן השד. בנוסף, היו גםהרצאותבנושא כללים לחיים בריאים. ההרצאות זכו להדים חיוביים ביותר. ® מוקד 'טלמידע' מתנדבים, בראשותהשל 25 מוקד טלפוני המופעל בעזרת , ומשמשכמוקד הטלפוני האמין, המקיף והעדכני נוריתצין ביותרבישראלבנושאמחלותהסרטן, דרכי המניעה, האבחון המוקדם, הטיפול והשיקום ועוד. אתהמידע ניתן לקבל גם . ערבית, רוסית ואנגלית בשפות מפגשי מתנדבים התקיים מפגש העשרה של מתנדבי ה'טלמידע' 2022 ביוני עו"סדנהרכבי-הלר בנושאפעילותהאגודהלמלחמהבסרטן. הציגה לינדהידעי הציגהאתפעילותמחלקתשיקום ותמיכה, סיפרה יונהלוי אתפרויקט 'להיראותטוב להרגישטוב יותר' ו עלפעילותמחלקתתרומות. למתנדביםהוצגובעלותהתפקיד , דוברת עידית הראל שמש החדשות במחלקת הסברה: רקפת , מקדמתהבריאותשלהאגודה ו אירהטולצ'ין האגודה, , דנה פרוסט , רכזת מחלקת הסברה ופעילות חינוכית. בקר מנהלתמחלקתהסברה, עדכנהאתהמתנדבותבנושאעישון, , מתנדבת'יד להחלמה', אורלי שמש, פרסומים ודיגיטל. שיתפה בסיפורה האישי והעבירה למתנדבות שיעור ניה. מרכז המידע את מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן מאיישות מידעניות, המקבלות פניות של חולים, מחלימים ובני

הושק דף נחיתה (מיני סייט דיגיטלי) בנושא מניעתסרטן השד ואבחונו המוקדם, שהועבר לארגונים ומוסדותשונים לצורך הסברה לעובדי הארגון. השתתפותבכנסים ובימי בריאות האגודה למלחמה בסרטן מקימה דוכני הסברה בעשרות כנסים וימי בריאות שונים לאנשי מקצוע ולקהל הרחב, הנערכים ברחבי הארץ, כגון כנס החברה למחלותשד, כנס לחולה האונקולוגי, מפגשים בנושא מניעת סרטן לציבור הרחב, ועידות וכנסיםבנושאי בריאות ותזונה, אירועי קידום בריאות שונים במקומות עבודה וברשויות מקומיות ועוד. משפחותיהם, בנושאים רבים ומורכבים, ומסייעות במתן מידע, בהכוונה בנושא אישורי תרופות וטכנולוגיות אל מול סל הבריאות הממלכתי, קשר עם משרד הבריאות וקופות החולים, בסיוע והכוונה לגורמים פנים ארגוניים וחוץ ארגוניים ובחיפושי מידע מתקדמים במאגרים בין לאומיים. כמו כן המידעניותעוסקותבניהול פורומיםבאתר האגודה בנושאמחלותסרטן ומניעה, הנענים על ידי מיטב המומחים המובילים בתחומם. מרכז המידע מנהל מאגר מעודכן של מחקרים קליניים המתקיימיםבישראלבנושאמחלותהסרטן, כמו גםרשימת מומחים בתחומיםשונים לצורך חוות דעת נוספת, ומסייע בעדכון חומרי ההסברה של האגודה ועוד. מוקד סיוע לחוליםאונקולוגים במימוש זכאויותבמערכתהבריאות שירות של האגודה המיועד לסייע למטופלים במימוש זכאויותבמערכתהבריאות. צוותהמוקדמספקמידע וסיוע בנושאים כגון מימוש זכאויות מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי, סלהשירותיםשלהקופות, הביטוחיםהמשלימים (שב״ן) ובתי החולים, בדיקה והכוונהבנושאאישורי תרופות, החזרים כספיים ועוד. שירות זה, הניתן ללאתשלום, מיועד לכל חולי הסרטן בישראל ופועל במסגרתמרכז המידעשל האגודה למלחמה בסרטן.

מערך המידע

26

חומרי הסברה לאגודה למלחמה בסרטן מגוון חומרי הסברה, מודפסים ודיגיטליים, המתעדכנים באופן סדיר. את מגוון חומרי ההסברההמודפסים ניתן למצואבעלון 'קטלוג הפרסומים', המרכז את כל החוברות והפרסומיםשל האגודה על מחלות הסרטן השונות, הטיפולים, תופעות הלוואי, גילוי מוקדם והפחתת הסיכון לחלות ועוד. ניתן למצוא חומרי הסברה רבים גם בערבית וברוסית, וכן לעיין בהם באתר האגודה בשפות אלה. חומרי ההסברה מופצים ללא תשלום למרכזים רפואיים, למכוני אונקולוגיה, למרפאות, לחברות ולארגונים שונים וכן לכל פונה המבקש מידע. עדכון חומרי ההסברה באחריותעורכתהפרסומים והתוכן, . שרון ויסברג : 2022 להלן כמה מחומרי ההסברה שהופקו ב-

מכתבי תודהלמידעניתג'סיקהברסלר, ממוקדהסיועלחולי (השמותהמלאיםשמוריםבאגודהלמלחמהבסרטן): סרטן

הייתי היוםאחה"צ בקופתהחולים כדי לנסות לבדוק איפהעומדיםהדברים, והופיעבמחשבשלהםאישור

מהיום עבור התרופה שביקשתי. אני מאד מודה לך על כל העזרה. בתודה.

אין לנו מילים כדי להודות לך על עזרתך. שביקשנו. ביום חמישי פנו אליי 17 קיבלנו אתטופס ממשרד הבריאות כדי לבררשהכל בסדר אצלנו. הכל בגלל עזרתך. הכל בגלל הפנייה שאת עשית בשמנו. הכל בגלל עבודתך הקדושה. כאשרפניתיאלייךמצאתיאוזןקשבת,ממךקיבלתיאת הכוחלאלוותר על הזכויותשלי. היהמאודקשה לחזור אחורה ולפתוח עוד פעםאתהפצעים ואתהייתאיתי. תודה, תודה מאה פעמים.

27

// האגודה למלחמה בסרטן 2022 דין וחשבון

- דיגיטל -

״לוחשנה״ הואאחד מביטויי החיפושהפופולריים ברשת האינטרנט, ולוח השנה שלנו נועד לשמש פלטפורמה נוספת עבור חשיפת תכני האגודה לציבור וגיוס תרומות כניסות לחודש: 30,000- והיום יש בו כבר כ http://calendar.cancer.org.il נכסים נוספים • דף תרומה לאגודה עם דגש על חוויית משתמש של התורםהכולל אפשרויותסליקה רבותלנוחותהתורמים, בהן כרטיסי אשראי, ארנקים דיגיטליים, פייפאל ועוד. השנה הוספנו גם אפשרות להצטרף ל׳עיגול לטובה׳. • אתרסחר למכירתמשלוחי מנות, רישוםלאירועים ועוד. סה"כ הכניסות לאתרי האינטרנט של האגודה עומד על מיליון כניסות בשנה. 2.5- כ נכסים דיגיטליים – רשתותחברתיות עמוד האגודה בפייסבוק: ׳האגודה למלחמה בסרטן – לחיים בריאים׳ בעמוד הפייסבוקשל האגודה למלחמה בסרטן מתקיימת אוהדים. העמוד משמש 72,000 פעילות ענפה, עם מעל במה למסרי האגודה בנושא מניעת סרטן ואורח חיים בריא, קידוםאירועי האגודה, מתן מידע ומענה עלשאלות הגולשים. מספר החשיפות

האגודה למלחמה בסרטן רואה חשיבות רבה במתן מענה נרחב ובקידוםמסרי האגודהבאמצעיםהדיגיטלייםהשונים והמתקדמים. המחלקה ממשיכה להוביל את הנוכחותשל האגודה במרחב האינטרנטי וברשתותהחברתיות ולהגדיל את חשיפת הפעילות של האגודה לציבור. . זיו דוכן מנהל מחלקת דיגיטל הוא נכסים דיגיטליים – אתרי אינטרנט המחלקה מתפעלת את נכסים הדיגיטליים של האגודה בדגש על תוכן ושפה עיצובית ואבטחת מידע קפדנית. www.cancer.org.il אתר האינטרנט: אתר האינטרנט של האגודה מתעדכן מדי יום ומעניק לחולים, למחלימים ולבני משפחותיהם מידע נרחב ומהימן בכל הנוגע למחלותהסרטן השונות, לדרכי הטיפול והשיקום ולשמירה על איכות חיים בזמן המחלה ולאחריה. האתר מספק לציבור הרחב מידע על הדרכים להפחתת הסיכון לחלות בסרטן ולשמירה על אורח חיים בריא, וכן מידע על דרכים לאבחון מוקדם. פורומים מקצועיים מקוונים לקהל 22 באתר יש מערך של הרחב בנושאים שונים, כגון מחלות סרטן, מניעה, זכויות ושירותים לחולי הסרטן ועוד. הפורומים נענים על ידי מיטב המומחים בארץ, שנרתמו לטובתהנושא בהתנדבות ובמחויבות גדולה. שדרגנו את דפי האינטרנט הייחודיים לפעילויות האגודה, כגון ׳הקש בדלת׳, אבחון ומניעה של סרטן השד, אבחון ומניעהשלסרטן העור, מעוןקלור, מסלול ניידתהממוגרפיה, תחנותבדיקה לשבוע המודעות למניעתסרטן העור וגילויו המוקדם, רישום לאירועים, הזמנת הרצאות לסדנאות ופרויקטעוטפיםבחוםאתחולי הסרטן. כמו כן בוצעשדרוג טפסים דיגיטליים ועוד. האתר מונגש גם בשפות ערבית, אנגלית ורוסית. לוחשנה עברי-לועזי המחלקה פיתחה לוח שנה דיגיטלי, לועזי/עברי, שנועד לכלל הציבור ומכיל את כל ימי המודעות למחלות הסרטן.

לעמוד הוא מיליון 32 מעל בשנה.

28

פיתוחאתר חדש מחלקת דיגיטל עוסקת בעיצוב ופיתוח של אתר חדש מותאם לסביבת עבודה חדשנית ודינמית שמאפשרת שינויים גמישים, עם עיצוב חדש וידידותי למשתמשים, ושימת דגש על אבטחת מידע. התבניותשפותחו לאתרהחדש: דףביתידידותישמפשטאת המידע הרב שיש באתר, מנוע חיפוש איכותי וקל לשימוש, תבניתלכלקטגוריהפנימית, תבניתנוחהלשימושלכלמחלה, תבנית למבזקים ולוח אירועים, דף הודעת הדוברת, מערכת פורומיםעםרישוםקל ונוח, תבניתלמחקריםקליניים, תבנית לתרופותעםחיפושמובנה לפי אותיותא׳-ב׳, תבניתלמרכזי ׳חזקים ביחד׳, תבנית לזכויות ושירותים לחולי סרטן, תבנית לסניפיהאגודהעםניווטקל וברור,תבניתמעוצבתלמתנדבים, דף יצירת קשר שיסתנכרן עם מערכת סיילספורס, תבנית ״בזכות תרומתי״ שתפרט באופן נעים לעין את הפעילויות שהאגודהעושה ותבניתחדשהעלתרומותשל ציוד ומכשור רפואי שהאגודה מעניקה למרכזים הרפואיים השונים. מתן שירות למחלקותהאגודה השונות מעורבותבמבצע "הקשבדלת" אונליין, שליחת ניוזלטרים ממוקדים לקהלים שונים, סיוע בקיום ימי עיון אונליין, דיגיטציה בסניפים ועוד.

YouTube עמוד האגודה ב התווספו עשרות סרטונים חדשים, סך כל הצפיות השנה מיליון. 4.5- עומד על כ

עמוד האגודה בטיקטוק האגודה המשיכה בפעילות ברשת טיקטוק במטרה להעביר מסריםבצורהממוקדתלבני הנוער ולציבור הרחב. הסרטוניםשלנו לקידום מסרים לקידום אורח חיים בריא, למעל 2022 התנהגות חכמה בשמש ונגד עישון, זכו בשנת מיליון צפיות. סך כל הצפיות בסרטונים שהועלו הן על 21 ידי האגודה והן על ידי המשתמשים בטיקטוק עומד על מיליון צפיות. 37 יותר מ עמוד האגודה באינסטגרם בעמוד האינסטגרםשל האגודהמועליםטקסטים בשילוב סרטונים ותמונות, ומטרתם לחשוף אתקהל המשתמשים הצעיר באפליקציהלפעילותההענפהשלהאגודה ולמסריה, המתמקדים באורח חיים בריא, התנהגות חכמה בשמש, מניעת עישון ועוד. עמוד האגודה בטוויטר פתחנו עמוד חדש לאגודה בטוויטר שבו אנחנו מעבירים את מסרי האגודה.

29

Made with FlippingBook - Online catalogs