האגודה למלחמה בסרטן - זכויות ושירותים - מידע לחולים ולמחלימים מסרטן 2015-2016

זכויות ושירותים מידע לחולים ולמחלימים מסרטן 2015-2016

האגודה למלחמה בסרטן

תוכן עניינים

מבוא

4

האגודה למלחמה בסרטן

6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9

רקע כללי

תפקידי האגודה

יעדים

סיוע למרכזי טיפול ואשפוז בארץ פעילות לקידום זכויות החולים

הסברה והדרכה לציבור תכניות לגילוי מוקדם

תמיכה במחקר שירותים רפואיים

פרויקטים חדשניים לשיפור השירות והטיפול בחולי סרטן

הדרכה מקצועית ושירותי מידע

מוקדי המידע ומרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן

® ‘טלמידע’

בשפה הרוסית ® ‘טלמידע’ בשפה הערבית ® ‘טלמידע’

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 15 16 18

‘טלתמיכה’

אתר האגודה למלחמה בסרטן

עמוד הפייסבוק של האגודה למלחמה בסרטן

פעילות האגודה בתחום השיקום והרווחה

‘יד להחלמה’

ארגון בעלי סטומה בישראל

סיוע ישיר לחולה

ייעוץ ארצי בתחום שיקום הדיבור

ייעוץ מיני ארצי

שירות הדרכת הורים שאחד מהם חולה בסרטן

ייעוץ מס ארצי

“להיראות טוב – להרגיש טוב יותר”

® ‘צעדים לאיכות חיים’ ® ‘מחלימים לחיים בריאים’

ימי עיון לחולי סרטן, מחלימים ובני משפחותיהם

המעון ע”ש סר צ’ארלס קלור קבוצות תמיכה ומידע לחולים

מרכזי הפעילות והתמיכה “חזקים ביחד” של האגודה למלחמה בסרטן

“בוגרים צעירים יוצאים לחיים”

פעילויות האגודה למען ילדים חולי סרטן שירותי טיפול פליאטיבי ביתי והוספיס אשפוזי

1

האגודה למלחמה בסרטן

18 18 19 20 21 22 26 33 37 38 47 48 49 54 58 60 61 62 64 65 68 70 74 78 79 79 82 83 83 87 87 88 89 90 90

שירות טיפול פליאטיבי ביתי של האגודה למלחמה בסרטן הוספיס אשפוזי – מחלקה לטיפול מקל (פליאטיבי) אונקולוגי

מטפלים סיעודיים – טיפול בית

פוליסת ביטוח נסיעה לחו״ל לחולי סרטן

כתובות לפניות ובירורים

רשימת אחיות הסטומה ברחבי הארץ

רשימת אחיות אונקולוגיה בקהילה וטיפול תומך

רשימת אחיות מתאמות בריאות השד

רשימת עובדות סוציאליות מתאמות סרטן השד

רשימת עובדות סוציאליות במחלקות האונקולוגיות השונות

המוסד לביטוח לאומי

ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן טפסי פנייה לביטוח הלאומי

סניפים וערוצי שירות – מוקד טלפוני ארצי

קצבת נכות

קצבת שירותים מיוחדים לנכים

ערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי

שיקום מקצועי מענק פטירה ייעוץ לקשיש

סיעוד

גמלה לילד נכה

קצבת הבטחת הכנסה

ניידות

משרדי ממשלה

משרד הבריאות

רשויות מקומיות ומועצות אזוריות משרד הרווחה והשירותים החברתיים

משרד האוצר

משרד הבינוי והשיכון

משרד המשפטים

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

המשרד לשירותי דת

רשות האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים)

משרד התקשורת

משרד העלייה והקליטה מינהל מקרקעי ישראל

חברת החשמל

האגודה למלחמה בסרטן

2

חובות וזכויות בקופות החולים השונות

94

שירותי בריאות כללית מכבי שירותי בריאות ׳לאומית׳ שירותי בריאות קופת חולים ׳מאוחדת׳

107 115 117 121 122

על תרופות, טכנולוגיות רפואיות וסל הבריאות

החזרים והיטלים בהשתתפויות חברים בקופות החולים השונות הרחבת סל שירותי הבריאות לחולים אונקולוגיים שעברו טיפולים בקרינה

122 122

לאזור הראש והצוואר הרפורמה בבריאות הנפש

עמותות וארגונים האגודה לזכויות החולה

124 124 124 124 125 125 125 125 126 126 126 126 127 127 127 127 128 128 130 134 137 139 140 141 143

אגודת ‘יד שרה’

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל

מרכז המידע “רעות אשל” קרן דולב לצדק רפואי ארגון ‘חברים לרפואה’ עמותת הלימפאדמה בישראל העמותה למאבק בכאב (ע״ר)

מכון פוע”ה, פוריות ורפואה על פי ההלכה

‘כל זכות’

עמותת ‘רפא נא’ עמותת ‘עזר מציון’

׳אשל׳ – האגודה לפיתוח ולתכנון שירותים למען הזקן בישראל

ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל ׳שכר מצווה׳ – לשכת עורכי הדין

עמותת ‘ידיד’

מרכז עזרה למרפא עמותת ׳דרכי מרים׳

נספחים

חוק דמי מחלה (תשל”ו, 6791) חוק זכויות החולה (תשנ”ו, 6991)

מדריך זכויות חולי סרטן במקום העבודה

מסמכים חוקיים

׳עם הפנים אל חולי הסרטן׳

זכויות החולה עפ”י ההסתדרות הרפואי בישראל

הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי בחולה הנוטה למות

3

האגודה למלחמה בסרטן

מבוא האגודה למלחמה בסרטן מודעת לצורך בריכוז ועדכון מידע בנושא זכויות חולי סרטן, חולים קשים ונכים. אי לזאת, פנתה האגודה למוסדות השונים לצורך ריכוז האינפורמציה. אנו מודים לכל השותפים הנאמנים המסייעים מדי שנה בעדכון המידע המובא בחוברת: המוסד לביטוח לאומי, משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, קופות החולים ויתר המוסדות. כדי לאפשר שימוש נכון ויעיל במידע המתפרסם בחוברת זו, יש להדגיש מספר דברים שיעזרו לחולה ולבני משפחתו בבואם לממש את הזכויות וימנעו מהם עוגמת נפש וטרדה מיותרות: ב. עם כל המאמצים שהושקעו בעדכון המידע עד לזמן הדפסת החוברת, ייתכנו שינויים ועדכונים שאינם מופיעים בחוברת זו. (גם הסכומים המצוינים בפרקים השונים ניתנים לשינוי). ג. רוב ההוראות של משרדי הממשלה והמוסדות האחרים, כולל מס הכנסה, מתייחסות לזכאים בעלי אחוזי נכות מוגדרים ומאושרים. אי לכך, חשוב שכל החולים או הנכים המבקשים לממש את זכותם, ידאגו להגדרת אחוזי הנכות שלהם בוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי. במחלקה לשיקום ורווחה במשרדי האגודה למלחמה בסרטן, ניתן לקבל מידע מפורט ומעודכן בכל עת. אנו כאן – בשבילכם! מח’ שיקום ורווחה, האגודה למלחמה בסרטן, רח’ רביבים 7 גבעתיים, 2030135 טל. 8761275-30, פקס: 3531175-30. א. אין לראות במידע המוצג בחוברת זו נוסח מלא ומחייב של החוקים וההוראות. יש לבדוק כל מקרה לגופו, מול המשרדים והמוסדות הנוגעים בדבר.

כל הנאמר בחוברת זו מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

של ® המידע בחוברת זו מתעדכן בהתאם לצורך, לכן מומלץ להתקשר ל’טלמידע’ האגודה למלחמה בסרטן בשיחת חינם לטל. 599-995-008-1, לשם בדיקת הפרטים. במידה ונתקלת בעדכון שגוי, או שהינך מעוניין/ת להעיר או להאיר על תוכנה של החוברת, ניתן לפנות לעורכת הפרסומים, במח’ הסברה והדרכה, של האגודה מלחמה , בטל. 9561275-30 או בפקס. 0872237-30 Ortal_h@cancer.org.il בסרטן:

האגודה למלחמה בסרטן

4

האגודה למלחמה בסרטן

רקע כללי מבנה ארגוני

מקורות כספיים תפקידי האגודה פעילות האגודה בתחום השיקום והרווחה שירותי הוספיס וטיפול תומך פוליסת ביטוח נסיעה לחו"ל לחולי סרטן כתובות לפניות ובירורים

רקע כללי האגודה למלחמה בסרטן היא ארגון התנדבותי הפועל בישראל לקידום המחקר, דרכי המניעה, האבחון, הטיפול והשיקום של חולים ומחלימים מסרטן בישראל. מבנה ארגוני פטרון האגודה הוא נשיא מדינת ישראל. לאגודה ועד מנהל מצומצם, המורכב מאנשי ציבור, רפואה ומחקר וחבר נאמנים. גופים אלו נבחרים אחת לשנה על-ידי האסיפה הכללית של האגודה. ייעוץ והכוונה של מדיניות האגודה מבוצעים על-ידי ועדות מקצועיות של מומחים. כ-07 סניפים ברחבי הארץ מופעלים בעזרת מתנדבים ומספקים סיוע לחולי הסרטן באזור. סניף ראשי: בית מטי, לזכרה של מטילדה רקנאטי ז”ל - מטה האגודה למלחמה בסרטן: רח’ רביבים 7, גבעתיים. טל. 6161275-30, פקס. 8759175-30. מתחם האגודה למלחמה בסרטן בחיפה: סניף האגודה למלחמה בסרטן ומרכז : “חזקים ביחד” חיפה בית אהרון רוזנפלד ע”ש קלייר ועמנואל רוזנבלט רח’ אהרון רוזנפלד 52, בת גלים, חיפה. טל. 7/5171158-40, פקס. 6171158-40. מתחם האגודה למלחמה בסרטן בירושלים: משרדי האגודה למלחמה בסרטן : ע”ש יצחק קוקיא ז”ל ומרכז “חזקים ביחד” ע”ש ישראל ולילה אלתר ז”ל ירושלים רח’ יד חרוצים 3, תלפיות, ירושלים. טל. 1276526-20, פקס. 7946526-20

: סניף האגודה למלחמה בסרטן בבאר-שבע רח’ בן צבי 7, טל. 8221726-80, פקס. 3006826-80.

לכתובות ומספרי טלפון של סניפי אגודה נוספים במקומות יישוב אחרים בארץ פנו www.cancer.org.il למח’ סניפים בטל. 9961275-30 או לאתר האינטרנט:

מקורות כספיים האגודה אינה נתמכת על-ידי מימון ממשלתי כלשהו. מקורותיה הכספיים הם: תרומות הציבור; תרומות של חברות ומפעלים; הנצחות ועיזבונות; התרמות טלפוניות; התרמות באמצעות הדואר; אירועים חברתיים; תרומות של ידידים בחו"ל והכנסות מקרנות קבע בארץ ובחו"ל. מדי שנה מתפרסם דו"ח מלא ומאזן מבוקר, המבוצע על-ידי רואה חשבון.

האגודה למלחמה בסרטן

6

תפקידי האגודה יעדים

האגודה למלחמה בסרטן הוקמה בשנת 2591, ומאז היא מובילה את המאבק במחלות הסרטן, ופועלת בכל החזיתות, במטרה להפחית את התחלואה והתמותה מסרטן בישראל. המאבק במחלות הסרטן נוגע לכלל הציבור במדינת ישראל, בריאים וחולים. ההתמודדות עם מחלת הסרטן מהווה יעד לאומי ממדרגה ראשונה. כיום חיים בישראל למעלה מ-000,002 חולי סרטן הנמצאים בטיפול או במעקב. מדי שנה מאובחנים בארץ כ-000,82 חולי סרטן חדשים, אך הודות לקידום המחקר ושימת דגש על שיפור אמצעי האבחון, הגילוי המוקדם והטיפול, חל גידול משמעותי במספר האנשים הנרפאים מן המחלה ושיפור ניכר באיכות חייהם של המטופלים. סיוע למרכזי טיפול ואשפוז בארץ על מנת לאפשר לחולי הסרטן קבלת טיפול מיטבי בתנאים הטובים ביותר משקיעה האגודה בהקמה ובשיפוץ מחלקות אונקולוגיות בבתי חולים ברחבי למלחמה בסרטן משאבים רבים כך למשל, סייעה האגודה בשנה החולפת: הארץ. בהקמת יחידה חדשה לטיפול יום בילדים חולי סרטן ע”ש ארנה פייסט-אלזס ז”ל, בבית החולים החדש לילדים ע”ש רות רפפורט במרכז הרפואי רמב”ם. בהקמת יחידה חדשה לטיפול יום אונקולוגי ע”ש ברוך (בן חיים) הרשקוביץ במרכז הרפואי רמב”ם. ברכישת מכשיר קולונוסקופיה למכון הגסטרואנטרולוגיה של המרכז הרפואי לגליל המערבי בנהריה. בחידוש ציוד המכון האונקולוגי של המרכז הרפואי פוריה בטבריה. רכישת מכשיר ממו-טומוסתזיס למרכז לבריאות השד במרכז הרפואי העמק. ברכישת תכנה וציוד צילום למרפאה לאבחון נגעים פיגמנטריים במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. בין האגודה מסייעת במימון רכישת ציוד חדיש, מתקדם, ומתוחכם למרכזים הרפואיים. השאר מסייעת האגודה ברכישת מאיצים קווים, יחידות ממוגרפיה וציוד ממוחשב לרישום ומעקב אחר חולי הסרטן, מכשור לטיפול קרינתי ישיר – ברכיתרפיה, מכשור מתקדם לאיתור נגעים בעור ולסרטן במוח העצם ועוד. כמו כן, האגודה מסייעת למרכזים הרפואיים ומעקב הטיפול בהם, ומעודדת קיומם לנהל את רישום החולים בהם ניתן טיפול לחולי סרטן, שנועדו לשיפור דרכי הטיפול. במחקרים בינלאומיים והשתתפות מחקרים ארציים של פעילות לקידום זכויות החולים חוברת זו, שהוכנה על ידי האגודה למלחמה בסרטן , מרכזת את כל המידע החיוני עבור חולי הסרטן בנושא זכויות ושירותים העומדים לרשותם. האגודה פועלת ללא לאות לקידום זכויות החולים, לשיפור איכות חייהם, ולמען הכללת מירב התרופות הנחוצות

7

האגודה למלחמה בסרטן

לחולים בסרטן בסל התרופות. שיתוף הפעולה ההדדי מול הביטוח הלאומי והממסד סייע בשיפור הקשר והסיוע לחולים, במניעת אפליה מצד חברות ביטוח על בסיס מידע גנטי, לאגודה פורום בנושא זכויות חולים באתר האגודה למלחמה בסרטן בו ניתן להתייעץ ועוד. www.cancer.org.il בשאלות בתחום זה, לקבל מידע ותמיכה: הסברה והדרכה לציבור האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בתחומי ההדרכה וההסברה לציבור, בכל הקשור למחלות הסרטן ולדרכים להפחתת הסיכון לחלות בהן. בין היתר, האגודה מספקת מידע על מניעת נזקי עישון, חשיפה מבוקרת לשמש, הגבלה על צריכת אלכוהול, אימוץ אורח חיים בריא, הימנעות מהשמנה, תזונה נכונה וביצוע פעילות גופנית – שהוכחו כמסייעים בהפחתת הסיכון לחלות בסרטן. במקביל, מקיימת האגודה מגוון פעילויות הסברה להעלאת המודעות לאבחונן המוקדם של מחלות הסרטן השכיחות, ויוזמת קמפיינים ומסעות הסברה בתקשורת ובמדיות השונות להעלאת המודעות לביצוע בדיקות לגילוי מוקדם (טלוויזיה, רדיו, עיתונות, מדיה חברתית ועוד). מח’ הסברה והדרכה מוציאה לאור מדי שנה עלונים, חוברות, כרזות ומדבקות, ומפיצה מאות אלפי עותקים חינם לציבור הרחב, לחולים, לצוותים רפואיים מקצועיים, למוסדות חינוך ועוד. המחלקה גם מפתחת תכניות לבתי הספר בתחום מניעת עישון, נזקי שמש ואורח חיים בריא, ומקיימת עשרות הרצאות בנושאים אלו במוסדות החינוך, מתנ”סים, מקומות עבודה ועוד. תכניות לגילוי מוקדם הארץ, מהקמת תחנות לבדיקת השד ועד האגודה מובילה את המאבק בסרטן השד ברחבי במטרה להעלות את היענות הנשים . הסריקה הלאומי בממוגרפיה לייזום ויישום פרויקט לביצוע בדיקות ממוגרפיה בפריפריות גיאוגרפיות וחברתיות, רכשה ומפעילה האגודה למלחמה בסרטן שתי ניידות ממוגרפיה, כאשר במשך השנה מתבצעות בהן כ-000,52 בדיקות שד. התוכניות לאבחון ולגילוי מוקדם של מחלת הסרטן כוללות העלאת המודעות לבדיקות לאבחון מוקדם של סרטן השד, לסריקה באמצעות ממוגרפיה ולאבחון ולמניעה של סרטן המעי הגס, וסרטן העור. תמיכה במחקר מזה למעלה משלושים שנה מסייעת האגודה באופן משמעותי לקידום מחקר הסרטן בארץ, מעניקה עשרות מענקי מחקר לרופאים ולחוקרי סרטן מדי שנה, ומעודדת הפעלת פרוטוקולים קליניים ארציים. שירותים רפואיים האגודה למלחמה בסרטן מממנת עשרות תקנים של אנשי צוות המערך הרב-מקצועי המטפל בחולי הסרטן ברחבי הארץ, בהם: מתאמות הטיפול בסרטן השד (רשת אחיות

האגודה למלחמה בסרטן

8

ועובדות סוציאליות אותה הקימה ומממנת האגודה למלחמה בסרטן), שירותי סיעוד וטיפול תומך, שירותים פסיכו-אונקולוגים, פסיכולוגים, שירותי תזונה ועוד. האגודה גם מסייעת בהכשרה מקצועית ועדכון הידע המקצועי של המערך הרפואי הרב מקצועי המטפל בחולי הסרטן. פרויקטים חדשניים לשיפור השירות והטיפול בחולי סרטן האגודה משקיעה בפיתוח ובקידום תוכניות חדשות ופרויקטים חדשניים לשיפור השירות לחולי סרטן, תוך מתן עדיפות לפרויקטים ייחודיים הנוגעים ישירות לטיפול בחולים, מחלימים ובבני משפחותיהם, כגון הקמת שירות פליאטיבי במרכז הרפואי העמק בעפולה, קבוצת תמיכה להורים לילדים חולי סרטן מהמגזר הערבי במרכז הרפואי שניידר, יוגה למחלימים מסרטן במרכז התמיכה בית אידי-מעגן בבאר שבע ועוד. הדרכה מקצועית ושירותי מידע עשרות ימי עיון, כנסים והשתלמויות לאנשי מקצוע בתחומים השונים של מחלות הסרטן נערכים מדי שנה. מומחים בעלי שם עולמי מגיעים לישראל בעזרת האגודה לקיום סמינרים, מתן הרצאות וייעוץ בשטחי התמחותם. עשרות מענקי נסיעה להשתלמויות ולכנסים בחו”ל מוענקים מדי שנה לאנשי מקצוע. ספרות מקצועית נרכשת עבור מוסדות מחקר ורפואה. מזה עשרים שנה מוציאה האגודה כתב עת מקצועי לצוות הרפואי והפרה-מקצוע בשם “במה”. כנסים בינלאומיים נערכים בארץ בהשתתפות האגודה. מוקדי המידע ומרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן לאגודה למלחמה בסרטן מרכז מידע המאויש באנשי מקצוע להם גישה למאגרי מידע בינלאומיים ממוחשבים. מרכז המידע מספק מידע מקצועי לפונים, חולים, בני משפחה, אנשי צוות רפואי ועוד. ניתן לפנות ישירות בטל.8061275-30 או בדואר האלקטרוני info@cancer.org.il בכתובת: 1-800-599-995 – ® ‘טלמידע’ האגודה מפעילה שירות מידע טלפוני 42 שעות ביממה לחולים, לבני משפחותיהם ולציבור הרחב. ב’טלמידע’ ניתן לקבל תשובות על שאלות בכל הקשור למחלת הסרטן, דרכי המניעה, האבחון, הטיפול והשיקום, וכן לקבל חוברות מידע בנושאים שונים ללא תשלום. השירות והחוברות מתעדכנים על ידי מיטב המומחים ומאגרי המידע הבינלאומיים שברשות האגודה למלחמה בסרטן. בשפה הרוסית 44-33-43-008-1 ן ® 'טלמידע' שירות מידע ותמיכה טלפוני עבור חולים, מחלימים ובני משפחותיהם דוברי השפה הרוסית, ברחבי הארץ.

9

האגודה למלחמה בסרטן

בשפה הערבית 55-63-63-008-1 ן ® 'טלמידע' שירות מידע ותמיכה טלפוני עבור חולים, מחלימים ובני משפחותיהם דוברי השפה הערבית. השירות מאויש על-ידי עובדת סוציאלית ומתנדבים דוברי ערבית. 'טלתמיכה' 444-002-008-1 שירות תמיכה טלפוני המופעל על-ידי האגודה למלחמה בסרטן ומיועד לתת מענה טלפוני למצויים במצוקה נפשית מיידית וזקוקים לסיוע תמיכתי ראשוני. במידת הצורך, מופנים הפונים להמשך טיפול בבית חולים או במסגרת הקהילה. www.cancer.org.il אתר האגודה למלחמה בסרטן אתר האגודה למלחמה בסרטן כולל מידע מקיף בכל הקשור במחלות הסרטן לציבור הרחב, לחולים, למחלימים, לבני משפחותיהם ולאנשי מקצוע. האתר מתעדכן בכל יום וניתן לקבל בו מידע על מחלות הסרטן, על גנטיקה וחידושים בתחום, על גורמי סיכון, דרכי מניעה, אבחון מוקדם, טיפול ושיקום, זכויות ושירותים לחולי סרטן, פעילויות האגודה וימי עיון. כמו-כן, באתר מאגר מחקרים קליניים המתעדכן באופן שוטף, ומערך פורומים נרחב ומגוון בניהול מיטב המומחים בנושאים שונים הקשורים במחלת הסרטן, דרכי ההתמודדות והשיקום. עמוד ‘האגודה למלחמה בסרטן - לחיים בריאים’ האגודה למלחמה בסרטן מקיימת פעילות ענפה ברשת החברתית “פייסבוק” ונכון להיום בעמוד האגודה למלחמה בסרטן חברים כ-000,65 איש (נכון ליולי 5102). העמוד משמש במה למסרי האגודה למלחמה בסרטן, לקידום אירועיה, למתן מידע ולמענה על שאלות הגולשים. בנוסף, מקיימת האגודה שיתופי פעולה ומיזמים ייחודיים באינטרנט ובאפליקציות סלולר, כגון אינסטגרם ויו-טיוב, המסייעים לה בהעברת המסרים לקהל היעד המתאים.

האגודה למלחמה בסרטן

10

פעילות האגודה בתחום השיקום והרווחה מח' שיקום ורווחה של האגודה למלחמה בסרטן: טל. 8761275-30, פקס. 3531175-30

‘יד להחלמה’ ‘יד להחלמה’ של האגודה למלחמה בסרטן מורכב מנשים מתנדבות שהתמודדו עם סרטן השד, ועברו הכשרה מיוחדת, המאפשרת להן לעמוד לצד הנשים המתמודדות עם המחלה. המתנדבות מותאמות לחולות בגיל ובשפה, מסייעות להן בהתלבטויות השונות, במתן נשים המעוניינות בתמיכה וסיוע, כמו מידע ותמיכה רגשית ומעשית, מתוך ניסיונן האישי. גם נשים המעוניינות להתנדב ולהצטרף למעגל התמיכה של ‘יד להחלמה’ מוזמנות לפנות בטל. 70-70-63-008-1 או בלחיצה על הכפתור הוורוד באתר האגודה למלחמה בסרטן .www.cancer.org.il באינטרנט: - מתנדבות ‘יד להחלמה’ מסייעות בהתאמת פרוטזה לנשים שעברו ייעוץ פרוטזות שד ניתוחי שד. הייעוץ מופעל על ידי מתנדבות שעברו בעצמן ניתוח דומה, השתקמו וחזרו לתפקוד מלא. להתקשרות ולתיאום מפגש: ארגון בעלי הסטומה בישראל ארגון בעלי הסטומה פועל תחת מחלקת השיקום של האגודה למלחמה בסרטן. בארגון רשומים חברים שעברו ניתוחים להטיית השתן או הצואה (לא רק על רקע של מחלת סרטן). חברי הארגון מקבלים את הביטאון “פתחון פה”, המתפרסם אחת לשנה ומכיל מאמרים בנושאים חשובים לבעלי סטומה דוגמת תזונה, טיפול בעור, מידע על זכויותיהם, החיים האינטימיים עם סטומה ועוד. רשימת אחיות סטומה, המסייעות למטופלים בדרכם חזרה לשגרת החיים הרגילה, מתפרסמת בביטאון “פתחון פה”, בחוברת זו ובאתר האגודה למלחמה בסרטן. בארגון פועלת קבוצה ייחודית לצעירים עם סטומה (בני 02 עד 04), המעניקה מידע ותמיכה, ומקיימת מפגשי מידע בנושאים הרלבנטיים לקבוצת גיל זו. לקבלת פרטים נוספים, ייעוץ או הרשמה לארגון בעלי הסטומה ניתן להתקשר לרכזת הארגון סילויה אלשוילי בטל. 8161275-30. סיוע ישיר לחולה לחולה סרטן הנמצא במצוקה כלכלית, סיוע חומרי ראשוני האגודה למלחמה בסרטן מגישה בזמן היותו מטופל במכון האונקולוגי, בטיפולים אקטיביים, כגון כימותרפיה. הסיוע הינו חד פעמי ומוענק עד לקבלת העזרה משירותי הרווחה הממסדיים והקהילתיים. טל. 5161275-30, רח’ רביבים 7 גבעתיים. סניף ראשי, מח’ שיקום ורווחה: 7/5171158-40, בית רוזנפלד, רח’ רוזנפלד 52, בת גלים. סניף חיפה: 1276526-20, רח’ יד חרוצים 3, תלפיות. סניף ירושלים:

11

האגודה למלחמה בסרטן

במרכזים הרפואיים השונים, עובדים סוציאליים הממומנים בחלקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן, קולטים את החולה המגיע למכון האונקולוגי, מיידעים אותו על זכויותיו, על השירותים השונים להם הוא זכאי, ובודקים אם הוא עומד בקריטריונים של מקבלי סיוע מהאגודה למלחמה בסרטן. ההחלטה לגבי הסיוע נקבעת על ידי העובדות הסוציאליות המחוזיות של האגודה למלחמה בסרטן על פי קריטריונים רפואיים ועל פי רמת ההכנסה. את הבקשה ניתן להגיש באמצעות למידע נוסף בנושא סיוע העובדות הסוציאליות במרכזים הרפואיים השונים ברחבי הארץ. חומר ראשוני ניתן לפנות בטל. 0761275-30. מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי הארץ מלווים את החולה ובני משפחתו במקום מגוריו, מעניקים לו את הסיוע הראשוני של האגודה, ותומכים בהם ובבני משפחותיהם עד להחלמה. חברי הוועדה הם מתנדבים המקבלים הנחיות והדרכה מהעובדות הסוציאליות המחוזיות של האגודה. ייעוץ ארצי בתחום שיקום הדיבור שירותי ייעוץ, הדרכה והכוונה של חולי סרטן ובני משפחותיהם לשירותים מקצועיים בקהילה, כמו גם ייעוץ והדרכה לאנשי מקצוע המטפלים בהם. הייעוץ ניתן בתחומים שונים, כגון: הפרעות בליעה – אבחון ושיקום, שיקום הדיבור והקול, התאמה והתנסות במכשור שיקומי. שיקום הדיבור והבליעה לאחר ניתוחי חלל הפה, הלוע והגרון כולל כריתה שלמה וכן לאחר פיום קנה (טרכאוסטומי). לקבלת מידע נוסף והתייעצות ניתן לפנות לפרידה קורנברוט קלינאית התקשורת באגודה למלחמה בסרטן בטל. 8361275-30. ייעוץ מיני ארצי האגודה למלחמה בסרטן נותנת ייעוץ בנושאי דימוי גוף ומיניות, לחולים בני כל הגילאים. השירות כולל: מידע אודות השלכות מחלת הסרטן על המיניות והפוריות. ייעוץ בנוגע לאפשרויות טיפול ושיקום התפקוד המיני. הכוונה למומחים מקצועיים נוספים. השירות ניתן ללא תשלום וללא הפניית רופא, על-ידי לנה קורץ-אלמוג אחות ויועצת המיניות באגודה למלחמה בסרטן בטל. 3461275-30. שירות הדרכת הורים שאחד מהם חולה בסרטן כאשר אחד מההורים חולה בסרטן – כל המשפחה נכנסת לתקופת התמודדות ארוכה, ומורכבת, כולל הילדים. לעתים, מתוך רצון להגן על ילדיהם, בוחרים ההורים להסתיר מהם מידע, חרדות וקשיים. בכדי להקל על ההורים בתקופה זו ולסייע להם, במידע בתמיכה ובכלים מעשיים, מפעילה האגודה למלחמה בסרטן שירות הדרכה וסיוע בהתמודדות

האגודה למלחמה בסרטן

12

עם שאלות כגון כיצד לספר לילדים, כיצד להתמודד עם תקופת הטיפולים, עם מצבי מנהלת מח’ שיקום ורווחה, עו”ס אורית שפירא, משבר וחולי ועוד. השירות בהנחיית . למידע נוסף ניתן לפנות עו”ס מחוז מרכז של האגודה למלחמה בסרטן דנה רכבי-הלר ו לטל. 7461275-30. ייעוץ מס ארצי בסניפי האגודה למלחמה בסרטן ניתנים שירותי ייעוץ מס, בשיתוף עם לשכת יועצי המס בישראל. הייעוץ ניתן למי שכבר נקבעו לו אחוזי נכות בוועדה רפואית בביטוח לאומי ורק הייעוץ ניתן בהתנדבות וללא תשלום, בפגישה אישית או בענייני מס הנובעים מהמחלה. טלפונית. בית רוזנפלד, רח’ רוזנפלד 52, בת גלים. טל.7/5171158-40. סניף חיפה, רח’ רמז 31, טל. 8624438-90. סניף נתניה, רח’ רביבים 7, גבעתיים. טל. 2461275-30. סניף תל אביב, ״להיראות טוב - להרגיש טוב יותר״ האגודה למלחמה בסרטן מייצגת ומפעילה בישראל את פרויקט “להראות טוב - להרגיש טוב יותר”. במסגרת הפרויקט קוסמטיקאיות, מאפרות, פאניות וספרים מטפלים בהתנדבות בנשים חולות סרטן במכונים האונקולוגיים, בסניפי האגודה למלחמה בסרטן, בקהילה ובהוספיס-בית. המטופלות מקבלות טיפול קוסמטי והדרכה כיצד לטפל בפניהן ובשיערן ו/או להתאים תספורת במטרה לשפר את הרגשתן. מעבר לכך, ספרים מתנדבים מטפלים בפאות ומתאימים אותן למטופלות. בבית מטי, בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים, ישנו חדר טיפוח להתאמה ולהשאלת פאות ללא תשלום, כמו גם בחלק מסניפי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי הארץ. הפרויקט מופעל בהתנדבות על ידי ד”ר פרנסין רובינסון, מתנדבת “יד להחלמה”. למידע נוסף ניתן לפנות לרכזת הפרויקט, סילויה אלשוילי בטל. 8161275-30. ® 'צעדים לאיכות חיים' פרוייקט שנועד לחשוף את חולי הסרטן ליתרונות הבריאותיים הגלומים בפעילות הגופנית, לעודדם לשלב פעילות מתוכננת ומובנית בשגרת חייהם ולתת ייעוץ וליווי מקצועי לחולים שיבחרו לאמץ ולהשתלב בתכנית. יתרונותיה הבריאותיים, הפיזיים והרגשיים של הפעילות הגופנית בקרב חולי הסרטן, נחקרה רבות בשנים האחרונות והוכח כי ביכולתה לסייע לחולי הסרטן בהתמודדות עם המחלה ותסמיניה. התוכנית בהנחייה קבוצתית על ידי אנשי מקצוע מתחומי החינוך הגופני והפיזיותרפיה, וכוללת חלוקת חוברת הסבר ומעקב, מד צעדים וממתח גומי לביצוע התרגילים. הפרוייקט פועל בכל המרכזים הרפואיים בארץ. למידע נוסף ולהצטרפות ניתן לפנות לרכזת הפרויקט, סילויה אלשוילי בטל. 8161275-30.

13

האגודה למלחמה בסרטן

® 'מחלימים לחיים בריאים' סדנא מיוחדת שמטרתה ליווי מחלימים מסרטן בהתמודדות לאחר המחלה, שיפור איכות חייהם, הדרכתם לחיים בריאים ועידודם לשוב לחיים אישיים וקהילתיים פעילים. במסגרת התוכנית שמתקיימת במרכזי התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן, בסניפי מתקיימת סדרת מפגשים בנושאים שונים: חזרה לשגרה האגודה ובמרכזים הרפואיים, ולמשפחה, אינטימיות ומיניות, שמירה על הבריאות לאחר המחלה והתמודדות עם תופעות לוואי, ביצוע פעילות גופנית מותאמת למחלימים מסרטן, תזונה, רפואה משלימה ועוד. המפגשים בהנחיית ובהדרכת אנשי מקצוע מתחום הפסיכואונקולוגיה, עובדים סוציאליים, למידע והצטרפות ניתן לפנות למיכל קהלני אחיות, פיזיותרפיסטים, תזונאים ועוד. בטל. 8761275-30. ימי עיון לחולי סרטן, מחלימים ובני משפחותיהם מחלקת שיקום ורווחה מארגנת דרך קבע ימי עיון במגוון נושאים הקשורים למחלות הסרטן ולהשלכותיהן – כגון דרכי הטיפול, תופעות הלוואי והיבטים בהתמודדות החולה ובני משפחתו עם המחלה. מידע אודות ימי העיון ניתן למצוא באתר האגודה, באינטרנט למידע נוסף ובעיתונות הכתובה. ההרצאות מימי העיון מוקלטות ומועלות לאתר האגודה. ניתן לפנות למח’ שיקום ורווחה, המארגנת את ימי העיון לאורך השנה, בטל. 8761275-30. המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור ב-6791 הקימה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים את המעון ע"ש צ'ארלס קלור, לטיפול תומך בחולי סרטן המתגוררים במקומות מרוחקים ועוברים טיפולים בבתי חולים באזור המרכז. המעון מיועד לחברי כל קופות החולים ומופעל על-ידי האגודה למלחמה בסרטן. ההפניה מבוצעת על-ידי הצוות הרפואי-סיעודי במכונים האונקולוגיים. למידע נוסף ניתן לפנות ישירות למעון ע"ש סר צ'ארלס קלור בטל. 7/4/3261275-30, . maon-clore@cancer.org.il בפקס. 2183137-30 או בדואר אלקטרוני: קבוצות תמיכה ומידע לחולים באגודה למלחמה בסרטן מתקיימות קבוצות תמיכה לחולי סרטן ובני משפחותיהם, המתגבשות בהתאם לביקוש ולצורך, כגון קבוצת תמיכה לנשים צעירות (בנות 05-03), קבוצת תמיכה לבריאים התומכים בבני זוגם החולים, קבוצת תמיכה לזוגות, קבוצת תמיכה להורים שכולים, קבוצת תמיכה לחולות עם מחלות סרטן נשיות, קבוצת תמיכה לבני משפחה מלווים ועוד. הקבוצות מונחות על ידי אנשי מקצוע (עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ואחיות) שהוכשרו לכך. העובדות הסוציאליות המחוזיות אחראיות על קבלתם והכשרתם של מנחי הקבוצות המקצועיים השונים. הקבוצות פועלות במסגרת סניפי האגודה ברחבי הארץ ובמרכזי התמיכה של האגודה, למידע נוסף ניתן לפנות בטל. 8761275-30. תחת הנחייתה של מחלקת השיקום באגודה.

האגודה למלחמה בסרטן

14

קבוצות תמיכה מתקיימות גם ברוב המכונים האונקולוגיים ברחבי הארץ. האגודה למלחמה בסרטן מסייעת בהכשרתם המקצועית של צוותי המכונים, ובמימון חלק מהתקנים והפרויקטים. מרכזי הפעילות והתמיכה “חזקים ביחד” של האגודה למלחמה בסרטן מרכזי התמיכה “חזקים ביחד” של האגודה למלחמה בסרטן פועלים כיום בגבעתיים, ירושלים, חיפה, עפולה ובאר שבע. מרכזי “חזקים ביחד” משמשים בית בקהילה לחולים, למחלימים מסרטן ולבני משפחותיהם. המרכזים מעניקים להם מגוון פעילויות תמיכה, מידע, העשרה ופנאי המסייעות להם בהתמודדות האישית והנפשית עם מחלתם. המרכזים מיועדים גם לחולים שסיימו את הטיפול הפעיל, אך עדיין זקוקים לתמיכה ושיקום. כל ליצירת קשר ולפרטים נוספים: . ללא תשלום המפגשים לחולים ולבני משפחותיהם ניתנים מרכז “חזקים ביחד” בגבעתיים: בית מטי, בית האגודה למלחמה בסרטן, רח’ רביבים 7, גבעתיים. טל. 0361275-30. מרכז “חזקים ביחד” – מרכז הפעילות והתמיכה ע”ש ישראל ולילה אלתר בירושלים: רח’ יד חרוצים 3, תלפיות, ירושלים. טל. 1276526-20, פקס. 7946526-20. מרכז “חזקים ביחד” – מרכז הפעילות והתמיכה ע”ש עמנואל ג’ רוזנבלט בחיפה: בית אהרון ואולגה רוזנפלד, רח’ רוזנפלד 52, בת גלים, חיפה. טל. 7/5/2171158-40 פקס. 6171158-40. מרכז “חזקים ביחד” ע”ש רות ורובל (שניידר) עפולה: בית פוזנק, גבעת המורה, עפולה. טל. 5/4001956-40, 2684246-40. מרכז תמיכה ‘בית אידי מעגן’ באר שבע: המרכז הוקם בשיתוף ובסיוע האגודה למלחמה בסרטן, אוניברסיטת בן גוריון, עיריית באר שבע והמרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה. רח’ הר בקע 31 רמות, באר שבע, טל. 2080946-80.

מידע מפורט ומעודכן על פעילויות מרכזי התמיכה ניתן למצוא באתר האינטרנט של www.cancer.org.il האגודה:

® 'בוגרים צעירים - יוצאים לחיים' פרויקט תמיכה מיוחד הפונה למגזר ייחודי של בני עשרים עד שלושים, רווקים ורווקות, שחלו במחלת הסרטן, ומתחילים את חייהם הבוגרים מנקודת זינוק בעייתית ומורכבת. המשתתפים נפגשים בקבוצות תמיכה שבועיות ומקיימים פעילויות פנאי שונות, כגון טיולי אתגר מיוחדים בסיוע מתנדבים, מסיבות ואירועים שונים. לפרטים והצטרפות ניתן לפנות למרכזת הפרויקט, עו”ס אורית שפירא, מנהלת מח’ שיקום ורווחה בטל. 4161275-30.

15

האגודה למלחמה בסרטן

פעילויות האגודה למען ילדים חולי סרטן מדי קיץ מקיימת האגודה - נופש המשפחות המסורתי של האגודה למלחמה בסרטן נופש משפחות מהנה ומרגש בו לוקחות חלק עשרות משפחות להן ילד/ה חולה בסרטן, מכל מגזרי האוכלוסייה הישראלית. הנופש מעניק מנוחה והתרגעות לבני המשפחה כולה, ומאפשר להם הפוגה למספר ימים מהמאבק במחלה, מהחרדות ומהמתחים, ואיסוף כוחות מחודשים להמשך ההתמודדות. - חונכים המסייעים לילדים חולי סרטן פרויקט ‘השלמת חומר נלמד’ לילדים חולי סרטן מגיל גן ועד לבגרות, הנעדרים תכופות מבית הספר בגין מחלתם, בהשלמת החומר הנלמד. ההשקעה בעתיד הילדים מעניקה להם ולהוריהם כוח ותקווה להמשך ההתמודדות. החונכים, המקבלים הדרכה צמודה לאורך השנה, מהווים נקודת אור ותמיכה למשפחות בשעתן הקשה. לקבלת מידע על הפרויקט ניתן לפנות בטל. .03-5721678 – האגודה מממנת את “תנו לילדים את העולם” פרויקט לזכרה של מירי שיטרית ז”ל נסיעתן של משפחות לילד חולה סרטן, הנמצא בשלבי מחלה מתקדמים, לשהייה של שבוע ימים בכפר הילדים “תנו לילדים את העולם” באורלנדו, פלורידה. במהלך הנסיעה, מבקרים הילדים בפארקים השונים ונהנים מכניסה חינם למתקנים ומאטרקציות נוספות. טיול זה הוא במקרים מסוימים הבילוי האחרון של כל המשפחה יחד. – האגודה למלחמה בסרטן מעניקה מחשבים לילדים חולי מחשב לילד חולה סרטן סרטן (מגיל 9 ומעלה) אשר אין באפשרותם לרכוש מחשב. הפרויקט נועד לסייע לילדים חולים, המרותקים לבתיהם, בניצול שעות הפנאי באופן חיובי ומעשיר, בשמירה על הקשר עם החברים ובהשלמת חומר הלימודים. . פרוטוקולים ארציים לטיפול בילדים חולי סרטן האגודה מממנת ומסייעת בהפעלה של כך לדוגמא, האגודה יזמה ומסייעת בהפעלת פרוטוקול ארצי לטיפול בלוקמיה בילדים. הודות לפרוטוקול נתבטלו ההבדלים בשיעורי ההישרדות בין ילדים שטופלו במרכזים השונים לבין ילדים ממגזרים אחרים באוכלוסיה. כיום, מסייעת האגודה במימון פרוטוקולים נוספים במחלות אחרות. , פרויקטים ותקנים לצוות מקצועי המטפל בילדים חולי סרטן האגודה מממנת עשרות עשרות תקנים של אחיות, עובדות סוציאליות, פסיכולוגים ועוד, במחלקות הילדים בבתי החולים ברחבי הארץ, המסייעים לילדים ולבני המשפחה להתמודד עם מחלתם. , מחלקות אונקולוגיות ומחלקות ילדים בנייה ושיפוץ מחלקות ילדים האגודה מממנת בכדי לשפר ולהיטיב את הטיפול בילדים חולי סרטן בישראל. האגודה מממנת רכישת מכשור רפואי חדשני לטיפול בילדים חולי סרטן בכל המרכזים הרפואיים. – מתקיים בבית החולים לילדים בהדסה עין כרם פרויקט “מעגלים שקופים של כוח” ירושלים בהנחיית מר ארז משולם. דרך המשחק, כתיבת סיפור חיים והפעלות שונות מנסה צוות התיאטרון להקל על הילדים בזמן הטיפולים ולסייע בהתמודדות ובחזרה לשגרת החיים.

האגודה למלחמה בסרטן

16

לילדים המתמודדים שירות ייעוץ ארצי לשיקום נוירו-פסיכו-אונקולוגי האגודה מעניקה עם גידולי ראש ועם תופעות הלוואי של הטיפול. השירות נועד לילדים מחלימים ולבני המשפחה וכולל ייעוץ ראשוני והכוונה, הדרכה לגבי חזרה לבית הספר ושיגרת חיים במשפחה ובקהילה. כמו כן, ניתן ליווי מקצועי והדרכה לאנשי המקצוע השונים העובדים עם הילדים ובני משפחותיהם במחלקות האונקולוגיות בבתי החולים ובקהילה. . לפרטים ניתן לפנות לד”ר מיכל שדה בטל. 9161275-30 ) במסגרתה ניתנת FIDF – תכנית בשיתוף ארגון ידידי צה”ל בארה”ב ( פרויקט ‘אימפקט’ מלגה לסטודנט/ית המסייעים לאנשים בודדים חולי סרטן, לילדים חולי סרטן, לילדים בריאים שאחד מהוריהם חולה סרטן, לאחים בריאים לילדים חולי סרטן או במחלקות האונקולוגיות השונות. הפרויקט בליווי ובהדרכה מקצועית של העו”סיות המחוזיות לפרטים ולהצטרפות ניתן לפנות לעו”ס דליה שטרן, מרכזת באגודה למלחמה בסרטן. הפרויקט בטל. 0561275-30. (שירות חברתי קהילתי) - שיתוף פעולה מיוחד במסגרתו סטודנטים פרויקט שח”ק עולים משתלבים במערך התמיכה לחולי הסרטן, ונשלחים לפעילות חברתית קהילתית. למידע ולהצטרפות ניתן לפנות לעו”ס דליה שטרן, מרכז הפרויקט בטל. 0561275-30.

למידע נוסף ולהצטרפות לפעילות למען ילדים חולי סרטן ניתן לפנות למיכל קהלני בטל. .03-5721678

כל פעילויות האגודה בפריסה ארצית וניתנות ללא תשלום!

17

האגודה למלחמה בסרטן

שירותי טיפול פליאטיבי ביתי והוספיס אשפוזי שירות טיפול פליאטיבי ביתי של האגודה למלחמה בסרטן שירות זה מופעל מאז אוגוסט 9891 על ידי האגודה למלחמה בסרטן. שירות הטיפול הפליאטיבי הביתי נותן מענה לצרכים פיזיים ופסיכו-סוציאליים המתעוררים אצל המתמודדים עם מחלת הסרטן ובני משפחותיהם. מטרת השירות לאפשר איכות חיים טובה יותר לאנשים שחלו בסרטן, הנמצאים בשלבים מתקדמים של המחלה, ומעוניינים להישאר בביתם ובחיק משפחתם. השירות זמין 42 שעות ביממה. את השירות מפעיל צוות בינתחומי מיומן, המסוגל להתמודד עם מורכבות הבעיות וההשלכות הפיסיות והפסיכו-חברתיות. שירות טיפול פליאטיבי ביתי של האגודה למלחמה בסרטן מיועד: לאנשים המתמודדים עם מחלת סרטן במצב מחלה מתקדם, נמצאים בביתם ומעוניינים לקבל את השירות. לאנשים המתמודדים עם מחלת סרטן - מעל גיל 81 ולהם מטפל עיקרי זמין המסוגל לסייע באופן פעיל. לאנשים המקבלים טיפול אונקולוגי פעיל הסובלים מתסמינים קשים וזקוקים לאיזונם. לאנשים המתמודדים עם מחלת סרטן ומתגוררים ברדיוס של עד 03 ק”מ מתל השומר. משמש כמרכז הדרכה ארצי שירות טיפול פליאטיבי ביתי של האגודה למלחמה בסרטן לאנשי מקצוע בתחום הטיפול הפליאטיבי, ומעניק מידע עדכני על טכניקות ודרכי הטיפול בכאב ובתסמינים פיזיים אחרים ופסיכו-חברתיים.

לקבלת השירות ניתן לפנות לצוות שירות טיפול פליאטיבי ביתי: טל. 4311435-30, 1949637-30, פקס. 5731535-30 Hospice_b@cancer.org.il שרי כהן, מנהלת הסיעוד: 4349902-050

הוספיס אשפוזי - מחלקה לטיפול מקל (פליאטיבי) אונקולוגי ההוספיס האשפוזי הראשון, שהוקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף שירותי בריאות כללית ומשרד הבריאות, במרכז הרפואי ‘שיבא’, נועד להעניק טיפול מקל לאנשים המתמודדים עם מחלת סרטן גרורתית מתקדמת. כיום מופעל ההוספיס על ידי המרכז הרפואי ע”ש שיבא והוא עומד לרשות מבוטחי כל הקופות. בהוספיס מטפלים בצרכים המיוחדים של אדם הנוטה למות, כגון איזון תסמינים בכלל וכאב בפרט, דואגים למתן בית פרידמן, למידע נוסף ניתן לפנות לצוות ההוספיס: תמיכה נפשית לחולה ומשפחתו. . מרכז רפואי ע”ש שיבא, טל. 852/0923035-30

האגודה למלחמה בסרטן

18

שירותי הוספיס אשפוזי וטיפול פליאטיבי ביתי נוספים הוספיס אשפוזי ירושלים - ביה”ח “הדסה” הר הצופים טל. 7/1/3864485-20 רות שחל גסנר

גליל הוספיס בית גליל עליון

ת.ד. 15 ראש פינה, טל: 7130686-40, פקס: 7214396-40 יעל בלייך: 6688004-050, ליאורה אלוני: 1788004-050 מזל ניטוקר: 8688004-050, שושי חדיד: 8388004-050 מאירה גויליק: 1688004-050 ירושלים הוספיס בית, ביה”ח “הדסה” הר הצופים טל. 16/3544485-20, שלומית בן אריה: 4394787-050

אשפוז בית, ביה”ח “הדסה” עין כרם טל. 5302576-20, יונת למד: 5604626-050

בנוסף ליחידות אלו, קיים שירות ביתי מקל, אשפוזי וטיפול אשפוזי עם גוון פליאטיבי באזורים שונים בארץ במסגרת יחידות להמשך טיפול של קופות החולים (ראה רשימה בעמ’ 62). מידע נוסף ניתן לקבל בקופת החולים בה חבר המטופל או במח’ שיקום ורווחה של האגודה למלחמה בסרטן בטל. 8761275-30. מטפלים סיעודיים - טיפול בית קיימות חברות פרטיות ועמותות שונות שתפקידן לספק מטפלים סיעודיים לחולה הזקוק לכך במסגרת הבית או בכל מסגרת רפואית. פרטים על ארגונים המספקים בתשלום מטפלים למתן שירותי סיעוד וכן פרטים על ארגונים המספקים מטפלים ל-42 שעות (כולל עובדים זרים), ניתן למצוא ב'דפי זהב' של האזוריים, תחת הכותרת 'סיעוד - שירותים'. רשימות מטפלים נוספות ניתן לקבל גם מהעובדים הסוציאליים במחלקות בתי החולים, קופות החולים וביחידות להמשך טיפול. ניתן להיעזר גם במרכז המידע 'רעות-אשל', המעניק מידע וייעוץ לדור הביניים, לאוכלוסייה המבוגרת ולאנשי מקצוע בנושאי זקנה, שיקום וסיעוד, בטל. 402-007-007-1.

19

האגודה למלחמה בסרטן

המידע ניתן ללא תשלום, כשירות לציבור, על-ידי עובדים סוציאליים ואנשי מקצוע מומחים בתחום הזקנה, הרפואה הגריאטרית והשיקומית. infocenter@reuth.org.il www.eshelnet.org.il אתר האינטרנט:

להגשת בקשות לעובדים זרים בנושא סיעוד באמצעות רשות האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים), ראה עמ' 78

פוליסת ביטוח נסיעה לחו"ל לחולי סרטן

חולי סרטן הנוסעים לחו"ל במהלך טיפולים או זמן קצר לאחריהם, יכולים להיות מבוטחים בפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל, בשתי החברות המופיעות מטה.

הפניקס חברה לביטוח בע"מ פוליסה ייחודית באמצעות 'חידוש סוכנויות לביטוח בע"מ' רח' יהודה הלוי 59 תל אביב 79756, טל. 5558065-30, פקס. 5189065-30

חברת 'דיוויד שילד' בשיתוף 'הפניקס חברה לביטוח בע"מ' פוליסה ייחודית באמצעות מאות סוכני ביטוח ברחבי הארץ  

אם חלפו שלושה חודשים מתום הטיפולים, מומלץ לבדוק לגבי פוליסת ביטוח נסיעה לחו"ל גם בחברות ביטוח אחרות.

האגודה למלחמה בסרטן

20

כתובות לפניות ובירורים מחלקת שיקום ורווחה האגודה למלחמה בסרטן, רח' רביבים 7, גבעתיים עבודה סוציאלית MSW מנהלת המחלקה - אורית שפירא, R.N.M.A האחות הראשית - גב' ליויה כסלו, מזכירת המחלקה - מיכל קהלני, טל. 8761275-30, פקס. 3531175-30 michalk@cancer.org.il עובדת סוציאלית מחוז דרום (מאשדוד דרומה, כולל אשדוד) גב' מירי מור יוסף, עובדת סוציאלית סניף האגודה למלחמה בסרטן, באר שבע רח' בן צבי 7, באר שבע טל. 8221726-80 mirimy@cancer.org.il

עובדת סוציאלית מחוז המרכז מנתניה עד אשדוד (לא כולל אשדוד), כולל מודיעין

גב’ דנה רכבי-הלר, עובדת סוציאלית בית מטי, בית האגודה למלחמה בסרטן רח’ רביבים 7, גבעתיים טל. ישיר: 7461275-30, מח’ שיקום: 6759175-30 danar@cancer.org.il עובדת סוציאלית ירושלים והסביבה דלית בן רימון, עובדת סוציאלית אחראית מרכז התמיכה “חזקים ביחד” ירושלים רח’ יד חרוצים 3, תלפיות, ירושלים. טל. 9953326-20 dalitb@cancer.org.il

עובדת סוציאלית מחוז הצפון (מחדרה צפונה, כולל חדרה) גב' אריאלה ליטביץ-שרמן, עובדת סוציאלית סניף האגודה למלחמה בסרטן בחיפה רח' רוזנפלד 52, חיפה טל. 7/5171158-40 snif_haifaal@cancer.org.il

21

האגודה למלחמה בסרטן

רשימת אחיות הסטומה ברחבי הארץ השירות ביוזמת ובסיוע האגודה למלחמה בסרטן

טלפון ופקס

כתובת

שם

מחוז / בי"ח

04-6068820 052-4503126 04-9958218 052-3733855

יחידה להמשך טיפול חצר בי״ח העמק

ריטה פורקוש

שירותי בריאות כללית מחוז הצפון נהריה שירותי בריאות כללית חיפה שירותי בריאות כללית

מר׳ מקצ׳ נהריה רח׳ הרצל 66

דליה בירנבוים

054-8355844

מנהלת סיעוד מרפאת גונן - מחוז חיפה רכזת סטומה מחוז חיפה וג״מ

אסנת לביא

04-8542794

מרפ׳ פלסטיקה

ורדה שווגר מתאמת הטיפול בפצע

בי״ח רמב״ם

050-2061097

מרפ׳ חוץ

רותי איפרגן

בי״ח רמב״ם

09-8603555 050-6264838 09-8601482 050-6264845 050-6264412 04-6122620 פקס: 04-6328359

יח׳ להמשך טיפול רזיאל 8 נתניה מרפאת סטומה מייעצת נתניה

אלונה מועלם בנימין

שרון-שומרון שירותי בריאות כללית שרון-שומרון שירותי בריאות כללית שרון-שומרון שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית מחוז תל אביב שירותי בריאות כללית מחוז תל אביב מחוז מרכז שירותי בריאות כללית דן-פתח תקוה שירותי בריאות כללית

יפעת רווה

יח׳ השקד 1 חדרה

שרון ווין

050-6263524

דב ממזריטש 63 תל אביב

דיטשי מישל

03-5122772 052-4233562

יח׳ בתי אבות רח׳ התקומה 32 יפו

שרונה פלדמן רכזת בתי אבות ומוסדות

03-9568066

חנה מוסקוביץ

03-9084200 03-7330200

יח׳ להמשך טיפול ומעקב רוטשילד 911 פ״ת

רוית אילון

03-6792260

מרפ׳ בתי אבות

דפנה רוטמן

דן פתח תקווה שירותי בריאות כללית

האגודה למלחמה בסרטן

22

טלפון ופקס

כתובת

שם

מחוז / בי"ח

050-5906732 פקס: 03-9377694 03-9372496 03-9372325

יח׳ סטומה

גילי יבניאלי

מרכז רפואי רבין קמפוס בלינסון

כירורגית א׳

אולגה מלצר

בי״ח השרון מרכז רפואי רבין קמפוס ״גולדה״

052-6667194

מרפ׳ כירורגית אגף 2 מרפ׳ חוץ חדר 512

מרכז רפואי ע״ש שיבא תל השומר

פרסל נטליה

03-5001000 050-6263594 03-5001000 050-5994775 08-6343260 050-6260642 פקס: 08-6343261 08-6343260 פקס. 08-6343261 050-6263722 08-6343260 050-6263612 פקס. 08-6344361 08-9779728

מערך שלהבת יפו

מישל דיטשי

חולון יפו שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית תל אביב יפו

יחידה להמשך טיפול

רויטל שבתאי

יח׳ הסטומה

רינה פנחס

בי״ח אסף הרופא

מרפאת סטומה אשדוד רח׳ הבנים 1, אשדוד

סופי קון

מחוז מרכז שירותי בריאות כללית אשדוד

יח׳ אונקולוגית לטיפולי בית - מרפאת פינסקר רח’ יהודה לייב

בלה אליגולשוילי

מחוז מרכז שירותי בריאות כללית

פינסקר 13 ראשון לציון

מרפאת רמז רח׳ רמז 17, רחובות

זהבית חזן

מחוז מרכז שירותי בריאות כללית רחובות

052-4262122

מתאמת סטומה חטיבה כירורגית

ריבה ציפרשטיין

מרכז רפואי ע״ש סוראסקי תל אביב

050-6264088 פקס: 02-5811156

מר׳ סטומה מרפאת רגב בר-כוכבא 46 גבעה צרפתית

דבורה מרגלית

ירושלים שירותי בריאות כללית

23

האגודה למלחמה בסרטן

טלפון ופקס

כתובת

שם

מחוז / בי"ח

050-7874342

מתאמת גידולי מערכת העיכול

חדוה אלחנני

בי״ח הדסה עין כרם בי״ח הדסה הר-הצופים בי״ח הדסה הר-הצופים

02-5844560/1

כירורגית ב׳

אסתי עמרם

050-8573852

הנהלת הסיעוד

נלבנדיאן נעמי

050-8685853

טיפול נמרץ

יוכבד קנד

בי״ח שערי צדק

שירותי בריאות כללית 08-6402606 050-6265002

אילנה קליין

שירותי בריאות כללית מחוז דרום

052-2300246 פקס: 08-6403990 03-7235200 050-8810535

בי״ח סורוקה

חגית יונה

באר שבע

בן גוריון 281 גבעתיים

טרוסט מירי

שירותי בריאות מכבי מחוז מרכז שירותי בריאות מכבי רמת השרון מכבי שירותי בריאות נצרת שירותי בריאות מכבי מחוז השפלה שירותי בריאות מכבי מחוז דרום

050-8801117

הנצח 3 רמת השרון

אתי דיין

050-8800902 

מחוז צפון נצרת עילית עמק יזרעאל העמקים שירותי בריאות מכבי מחוז שפלה מנהלת סיעוד אשכול צפוני יחידה לטיפולי בית וגריאטריה אחות סטומה מחוזית מחוז דרום

ריטה זולוטרבסקי

050-8800460

חיה מורג

08-9560938 פקס. 073-2284657

טניה יעקובובסקי

04-6652640 04-6652641 03-5721624 פקס: 03-7325854 09-7472164 09-7472224

מח׳ כירורגית ב׳

מרסי פוייר

בי״ח פוריה טבריה

רביבים 7 גבעתיים

רומא לוריא

האגודה למלחמה בסרטן מעון קלור

כירורגית ב׳

מאירה חיים

בי״ח מאיר

האגודה למלחמה בסרטן

24

טלפון ופקס

כתובת

שם

מחוז / בי"ח

04-8250670 052-6836353 04-9107733-6 054-4971481

כירורגית א׳

דיאנה גרויסמן

בי״ח כרמל

מח׳ כירורגית

נביל בשארה

בי״ח נהריה

04-8359138

מח׳ כירורגית

גרימברג עופרה

בי״ח בני ציון חיפה בי״ח בני ציון חיפה בי״ח הלל יפה חדרה בי״ח הלל יפה חדרה

04-8359138

מח׳ כירורגית

כמאל ריאן

04-6304440/1

מח׳ אורולוגית

סוזי זאבי

04-6304440/1

מח׳ אורולוגית

אירית פרידמן

052-8284955

כירורגית כללית

אתי ברק

בי״ח אסותא

050-6264454 04-6728211/00

מרפ׳ אזורית טבריה

אביבה לוזון

ש. בריאות כללית גליל עליון מרכז רפואי שניידר לילדים פתח תקווה מרכז רפואי שניידר לילדים פתח תקווה

054-4671851

מח׳ כירורגית

פקדו איריס

054-2040581

מרכזת תחום פצעים וסטומה

אולגה גוכשטיין

08-9441332 פקס: 08-9441790

מח׳ כירורגית ב׳

חגית איפרגן

בי״ח קפלן

04-6028831

קודסי הדיל

בי״ח אנגלי נצרת בי״ח לניאדו נתניה

09-8604629

מח׳ כירורגית

בן-דוד יהודית

050-6617158

יחידה להמשך טיפול

יעל גוטמן -פרלמן מרכזת סטומה בקופ”ח מאוחדת

קופ״ח מאוחדת אזור המרכז

25

האגודה למלחמה בסרטן

טלפון ופקס

כתובת

שם

מחוז / בי"ח

050-7366463 פקס. 08-9493637

בנימין 4 רחובות

רוני נווה

קופ״ח מאוחדת מחוז יהודה דרום

054-7544226

אלינה וישנבסקי

קופ״ח מאוחדת מחוז דרום קופ״ח מאוחדת מחוז ירושלים

050-6617577

טיפולי בית

פבל מוטר

03-5028616

כירורגית ב׳

אלה דזורייב

בי״ח וולפסון

050-4490848

אלכס ליובשבסקי

״צבר״ הוספיס בית אילת

הרשימה מעודכנת ליום הוצאת החוברת. מומלץ להתעדכן בטל. 8161275-30

רשימת אחיות אונקולוגיה בקהילה וטיפול תומך השירות ביוזמת ובסיוע האגודה למלחמה בסרטן

פקס

טלפון

כתובת

שם

מקום עבודה

04-6934127

04-6860317

הוספיס בית גליל עליון ראש פינה הוספיס בית גליל עליון ראש פינה הוספיס בית גליל עליון ראש פינה הוספיס בית גליל עליון ראש פינה

יעל בלייך

גליל עליון

04-6934127

04-6860317

אלוני ליאורה

גליל עליון

04-6934127

04-6860317

ליאוני גולן

גליל עליון

04-6934127

04-6860317

מאירה גרליק

גליל עליון

04-6025209

שירותי בריאות כללית

אבו-בכר אמאל

נצרת

04-6934127

04-6860317

הוספיס בית גליל עליון

מזל ניטוקר

גליל עליון

האגודה למלחמה בסרטן

26

פקס

טלפון

כתובת

שם

מקום עבודה

04-6068820 052-4503126

יח׳ להמשך טיפול חצר בי״ח העמק מרכז רפואי לין שד׳ המגינים חיפה

ריטה פורקוש

שירותי בריאות כללית מחוז הצפון חיפה מרכז רפואי לין קופ״ח כללית שרותי בריאות כללית גליל מערבי שירותי בריאות כללית – הנהלה ראשית שרותי בריאות כללית שרון - שומרון שירותי בריאות כללית שרון-שומרון נתניה שרותי בריאות כללית שומרון מנהלת שומרון שרותי בריאות כללית יפו מחוז תל אביב שרותי בריאות כללית מרכז

04-8568253 04-8568479

מלי אבן חיים

04-8135852

04-8685444 050-6260328

יח׳ עכו י.ל.ט חיפה יד לבנים 2

לימור שוורץ

052-3871985

רבקה גולן

09-8633212 050-6264845

מחוז שרון שומרון

יפעת רווה אחות אונקולוגית מחוזית

050-6264974

י.ל.ט. עין התכלת נתניה

נורית אשל

050-6264412

שקד 1 יחידה להמשך טיפול

שרון ווין אחות אחראית

03-5001000 050-6263524

ש. בריאות כללית מערך שלהבת

מישל דיטשי

08-6343261

08-6343260 050-6263722

סעדיה נחום 01 טירת שלום נס ציונה

בלה אליגולשוילי מנהלת יחידה

אונקולוגית מחוז מרכז

08-6343261

08-6343260 052-2212356

סעדיה נחום 01 טירת שלום נס ציונה

גרפינקל מיכל

שרותי בריאות כללית מרכז ראשל״צ

27

האגודה למלחמה בסרטן

פקס

טלפון

כתובת

שם

מקום עבודה

08-6343261

08-6343260 050-6263679

רח׳ סעדיה נחום 01 טירת שלום נס ציונה רח׳ סעדיה נחום 01 טירת שלום נס ציונה רח׳ סעדיה נחום 01 טירת שלום נס ציונה

אביבה משקטו

שרותי בריאות כללית מרכז ראשל״צ שרותי בריאות כללית מרכז - אשדוד שרותי בריאות כללית מרכז מור״ל רחובות שירותי בריאות כללית אזור רחובות ירושלים שירותי בריאות כללית

08-6343261

,08-6343260 050-6263683

בירמברג אמה

08-6343261

050-6263734 08-6343260

רינה גביסון

050-6263071

קורול אנסטסיה

02-6661034

050-6264065

הנהלת הסיעוד בית הדפוס 02 גבעת שאול ירושלים מנהלת סיעוד הוספיס בית ב״ש שלמה המלך 71 באר שבע הוספיס בית ב”ש שלמה המלך 71 באר שבע הוספיס בית ב”ש שלמה המלך 71 באר שבע

למד יונת סלע

08-6402630 050-2031511

טלי אדלר

הנגב שירותי בריאות כללית

08-6402630 050-6263975

רחל שחק

הנגב שירותי בריאות כללית הנגב שירותי בריאות כללית

08-6402630 050-2031526

לילי דוידי

050-6263956

הוספיס בית רהט

עוברה אבו אלעסל מלקה

רהט

050-2031506

הוספיס בית

שלומית סתר

קריית גת שירותי בריאות כללית

האגודה למלחמה בסרטן

28

פקס

טלפון

כתובת

שם

מקום עבודה

050-2031506

הוספיס בית

רויטל רז

קריית גת שירותי בריאות כללית אשקלון שירותי בריאות כללית אשקלון שירותי בריאות כללית המרכז הרפואי סורוקה באר שבע

08-6778602 050-2031526

הילה חיים שפר הוספיס בית

08-6778602 050-6263901

הוספיס בית

גלית זגר

052-3801844

טיפול תומך

ליאת אשכנזי

03-9377450

אשפוז יום אונקולוגי

לאה לוי

בילינסון

050-3019373

היח׳ לרפואה משלימה

חיבה רכס

בילינסון

03-7330201 054-4840311

רח׳ משמר הירדן 81 גבעתיים

יוליה ויינשטיין

דן – פתח-תקוה

03-7330200/1 050-6260440 08-9779711 08-9779718 02-6666231 050-8685231

רח׳ משמר הירדן 81 גבעתיים

יאנה מוליאר

דן – פתח-תקוה

08-9778290

מכון אונקולוגי

בי״ח אסף הרופא פנינה גבע

אחות אחראית

מכון אונקולוגי

יורן אופסטד

בי״ח שערי צדק

02-6430937

02-6776675

מחלקה אונק׳

סוזן צ׳ורבה

בי״ח הדסה עין כרם

08-6355412 052-3900234 04-8543162 050-2062172

ריקי אלסברג

בי״ח יוספטל

04-8542434

מתאמת טיפול תומך מח׳ אונקולוגית

ענת עומר

בי״ח רמב״ם

29

האגודה למלחמה בסרטן

פקס

טלפון

כתובת

שם

מקום עבודה

04-8542063

אונקולוגיה ילדים 04-8542062 04-8542060

פורת איריס

בי״ח רמב״ם

050-2063272

מכון אונקולוגי

חדווה יופה שינמן

בי״ח רמב״ם

03-5351375

050-2099434 03-5341134

טיפול ביתי תומך האגודה למלחמה בסרטן

שרי כהן

בי״ח תל השומר

03-5351375

052-3958612 03-5341134 03-5303011 052-6667191

הוספיס בית

מלכה דהן

בי״ח תל השומר

ענת שוורץ-כהן יחידה לטיפול תומך

בי״ח תל השומר

052-3657062

אחות אונקולוגית ומתאמת טיפול תומך

בי״ח אסף הרופא נחמה אפרתי

03-7235200

054-6237589

בן גוריון 281 רמת גן

אנה פיודורוב מומחית קלינית טיפול תומך הרשקו חיה מומחית קלינית אונקולוגית מחוזית

מכבי – שרותי בריאות מחוז מרכז

073-2132197 073-2132610

08-8618879 050-8800448

הלב 61 מודיעין

מכבי - שירותי בריאות ירושלים והשפלה

073-2284162

03-5484608 050-8801117

מכבי ש. בריאות הנצח 3 רמת השרון

אתי דיין מתאמת אונקולוגית מחוזית מלי פתיחי מתאמת אונקולוגית מחוזית מורן גיטלי מתאמת אונקולוגית מחוזית

מכבי - שירותי בריאות מחוז השרון

050-8801618

אשקלון

קופ״ח מאוחדת מחוז הדרום

04-6923547 050-3205478

מכבי שירותי בריאות

מכבי - שירותי בריאות אחות אונקולוגית מחוזית צפון

האגודה למלחמה בסרטן

30

פקס

טלפון

כתובת

שם

מקום עבודה

050-3873741

קרן ארפי מומחית קלינית טיפול תומך

מרפ׳ צבר רכזת הדרכה

050-8800598

יחידה להמשך טיפול

בוסמת רותם

מכבי - שירותי בריאות באר שבע-הנגב קופ״ח מאוחדת ירושלים מרכז רפואי גריאטרי נתניה מרכז רפואי גריאטרי נתניה מרכז רפואי ע״ש ברוך פדה, פוריה מרכז רפואי ע״ש ברוך פדה, פוריה מרכז רפואי ע״ש שיבא תל השומר מרכז רפואי ע״ש שיבא תל השומר מרכז רפואי ע״ש סוראסקי תל אביב מחוז מרכז שירותי בריאות כללית קופ״ח כללית מחוז דרום

02-5678646

02-5678330

איילת שבתאי

09-8630152

09-8630156 09-8630155/4 09-8630140 052-4064466

רמת ידין דורה נתניה 02424

שולה ג׳רבי

רמת ידין דורה

שמחה כותה

050-6267537

מח׳ פנימית ב׳

אילנה עשהאל

050-6268503 04-6652717

מכון אונקולוגי

רויטל נווה

050-6263948

טיפול תומך וניידת טיפול תומך לבדואים בדרום

אסנת גבאי

052-3488453

טיפול תומך

תקווה מירון

03-5303011

מכון אונקולוגי

תמר בן אפרים

אשפוז יום אונקולוגי

עמנואל ולר

03-9568066 050-6263654

חנה מוסקוביץ

09-7472716/5 054-2302008

מכון אונקולוגי

מרכז רפואי מאיר יהודית שר

03-5028191

מח׳ המטולוגית

אבייב פנינה

בי״ח וולפסון

31

האגודה למלחמה בסרטן

פקס

טלפון

כתובת

שם

מקום עבודה

054-7323596

מח׳ טיפול תומך

שטריקר חנה

בי״ח צרפתי ירושלים בי״ח אסותא תל אביב

052-5477370

מכון אונקולוגי

אביטל רנד

052-4418345 08-6400407 08-6400949

מח׳ אונק׳

כרמלה נגאוקר אסתר קנר

בי״ח סורוקה

08-6403779

מח׳ המטולוגית

ריקי בוקובזה

בי״ח סורוקה

050-4048836

הוספיס

הדסה הר הצופים ברכה ברקן

050-7874938

אסתר אליהו

מרכז לטיפול תומך הדסה הר הצופים

050-2099428

רביבים 7 גבעתיים

רומא לוריא

מנהלת מעון קלור מרכז רפואי איכילוב מרכז רפואי איכילוב

03-6947622

אונקולוגיה יח׳ פליאטיבית

מיכל ארד

052-8808085

אשפוז יום אונקולוגי

עדה מנור

052-6667526

הוספיס

יוליה פטליארסקי

בי״ח תל השומר הוספיס מרכז שניידר לילדים מרכז שניידר לילדים מאוחדת מנהלת טיפולי בית מרכז רפואי העמק עפולה

050-4057224

אשפוז יום אונקולוגי

ציפורה דנה

050-4057174

אונקולוגיה

יעל בן גל

050-8800446 09-8945851

הגר וכסלר

04-6480491

050-8334262 04-6494254

קציעה כהן

האגודה למלחמה בסרטן

32

פקס

טלפון

כתובת

שם

מקום עבודה

050-6853305

שושי בביוב מ.מ. מנהל הסיעוד של היח׳ להמשך טיפול

שירותי בריאות כללית יחידה להמשך טיפול גבעתיים

הרשימה מעודכנת ליום הוצאת החוברת. מומלץ להתעדכן בטל. 8161275-30

רשימת אחיות מתאמות בריאות השד השירות ביוזמת ובסיוע האגודה למלחמה בסרטן

טל. בעבודה

טלפון

כתובת

שם

בי״ח

02-6777111 לבקש מנוי 56147 פקס: 02-5844208

02-6777996

שירותי סיעוד

אילנה ווי קדמון

בי״ח הדסה עין כרם ירושלים בי״ח הדסה הר הצופים ירושלים בי״ח מאיר כפר סבא

050-7874192

ברכה מייזלס הנהלת הסיעוד

09-7471465

09-7471464

מרכז בריאות השד ע״ש ננסי ראובן מרכז מירב לבריאות השד

דורית רדלינגר

פקס: 03-5302333

052-6667193 חדר 03-5305149 052-6666623 03-5305149

מלכה כהן

מרכז רפואי ע״ש שיבא תל השומר

פקס: 03-5302333 פקס: 03-5305825

מרכז מירב לבריאות השד

שרה בן עמי

מרכז רפואי ע״ש שיבא תל השומר

03-5304961

יחידת שד

תמי מודיאנו

בי״ח תל השומר

04-8542090 050-6207999

אחות אחראית מערך בריאות השד

אפרת לוין

בי״ח רמב״ם - חיפה

050-2064408

מכון השד

לימור בק

בי״ח רמב״ם - חיפה

33

האגודה למלחמה בסרטן

Made with