האגודה למלחמה בסרטן - זכויות ושירותים - מידע לחולים ולמחלימים מסרטן 2019-2020

תודתנו נתונה למר מידד גיסין, נשיא ארגון בעלי סטומה ומתנדב האגודה למלחמה בסרטן לעו”ס אורית שפירא, מנהלת מחלקת שיקום ורווחה, האגודה למלחמה בסרטן

החוברת הופקה באדיבות חברת רוש באמצעות תרומה בלתי תלויה

במידה ונתקלת בעדכון שגוי, או שהינך מעוניין/ת להגיב על תוכן החוברת, ניתן לפנות למח’ הסברה וקידום בריאות באגודה למלחמה בסרטן 03-7322780 : , בפקס 03-5721677 . בטל info@cancer.org.il או לכתובת הדואר האלקטרוני:

כל הזכויות שמורות לאגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר) © 2019 ינואר

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online