אדמיר טכנולוגיות - רצפות תעשייתיות

פרופיל חברה

אדמיר טכנולוגיות משווקת פתרון חדשני המשלב סיבי פלדה ו/או סיבים פולימריים כתחליף לזיון בטון. הפתרון הוא בעל עדיפות כלכלית והנדסית ניכרת בהשוואה לחלופה של רשתות זיון מפלדה.

סיבי פלדה סיבים פולימריים תפרים קונסטרוקטיביים/תפרי הפסקת יציקה חומרי שחיקה יריעות אשפרה יריעות איטום חומרים נוספים לבטון בעל תכונות מיוחדות

רשימת פרויקטים חלקית: מרלו"ג שופרסל שוהם איקאה – בית שמשי אולמות תצוגה של "רנו" – ראשל"צ מפעל "קרגל" – להבים מרלו" סטימצקי – ראש העין רצפה למוסך ולבנין מרכזי של "שלמה סיקסט" – צריפין רצפה למפעל "פולירון" – בית שמש פרויקטים בתחום בטון מותז: תמיכה הנדסית מלאה ליווי טכני באתר

מנהרות הכרמל – חיפה מנהרות משרד הבטחון לירושלים A 1 מנהרת רכבת

רצפות תעשייתיות

2

סיבי פלדה

יישומים: רצפות תעשייתיות - כתחליף לרשת פלדה ) shotcrete בטון מותז ( בטון למטרות מיגון שיקום מסלולים לשדות תעופה בסיסי מכונות אלמנטים טרומיים

: התאמת סיבים על פי סוג הרצפה: 1 טבלה

(mm) קוטר (mm) אורך חוזק למתיחה (Mpa)

יחס אורך/קוטר (aspect ratio)

נתונים

מספר הסיבים בק"ג

סןג הרצפה

3200

50

1.0

50

1100

רצפות ללא מידוף

כלונסאות יתרונות: שיפור חוזק הבטון בכפיפה הקטנת הסיכוי להתפתחות סדקים שיפור קשיחות הבטון מחד, והגדלת גמישותו מאידך עמידות הבטון בהבדלי טמפרטורה קיצוניים ספיגת אנרגיה גבוהה עדיפות כלכלית והנדסית ביחס לרשתות זיון מפלדה מינון: כמות הסיבים הנדרשת נקבעת על פי חישוב מדוייק, בהתאם לנתונים מ"ק בטון 1- מ"ק סיבים ל 20-40- הטכניים של הרצפה. המינון המקובל הוא כ אריזה: ק"ג או בשקים 20 הסיבים מגיעים באריזות של תקנים: סיבי הפלדה עומדים בתקינות הבינלאומיות הבאות: רצפות למרכזים לוגיסטיים בטון מותז ASTM 820 - "Standard specification for steel fibers for reinforced Concrete", 2001 ASTM C1018 - "Standard test method for Flexural Toughness and First Crack Strength of Fibers Reinforced concrete",1977 EN 14651 - "Precast concrete products - Test method for Metallic fiber concrete Measuring the flexural strength", 2003 TR 34 - Concrete Society Technical Report - version 4 - 2003

5700

67

0.75

50

1100

5200

67/80

0.55/0.75

35

1200

רצפות תעשייתיות Heavy duty

4800

67

0.9

60

1200

www.admir.co.il

3

סיבים פולימריים לבטון

: יישומים לזיון כתחליף לברזל - רצפות מונחות גשרים מוצרים טרומיים בעירה מונע הוספת מרכיב נדרשת בו אשר בטון מותז בטון )Self-leveling concrete( מתפלס מעצמו בטון TBM בשיטת אלמנטים טרומיים במנהור

: יתרונות והשכבה חסינת השחיקה חיזוק הבטון התפתחות סדקים זעירים כתוצאה מהתכווצות הבטון הגנה מפני ) טמפרטורה קיצוניים בהבדלי ( מניעת נזקים בבטון אגרסיביים או / חומרים כימיים ו ידי על תקיפת הבטון עמידות גבוהה כנגד סכנה לקורוזיה אין בתערובת הבטון הומוגני כתוצאה מפיזור , כפיפה ומתיחה לעומסי חוזק הבטון שיפור הביצוע זמן קיצור : רשימת פרויקטים חלקית : התאמת סוג הסיבים ליישום 2 טבלה

צ " ראשל – " רנו " אולמות תצוגה של ירושלים – האומה מנהרת בנייני כביש חוצה ישראל – י " מנהרת ניל הירדן נהר – שייח חוסיין שיקום גשר

יתרונות

יישום

סוג הסיבים

שריון ראשי של הבטון שיפור תכונות הבטון בכפיפה והגדלת משיכות הבטון ריסון סדיקה פלסטית חיזוק הבטון ושיפור תכונותיו ההנדסיות תוסף מעכב בעירה בבטון )בד“כ מיושם במנהור(

רצפות מונחות, חניונים, מרכזים מסחריים סיבים קונסטרוקטיביים מהווים תחליף לרשתות הפלדה המסורתיות

Macro fibers סיבי ק“ג למ“ק בטון 3-8 מינון סיבים לק“ג 30,000- קרוב ל Micro fibers סיבי ק“ג למ“ק בטון 0.9-1 מינון Micro fibers סיבי ק"ג למ"ק בטון 0.9-0.6 - מינון

לכל תערובות הבטון

אלמנטים טרומיים

רצפות תעשייתיות

4

תפר קונסטרוקטיבי/תפר הפסקת יציקה

יציקה ויוצר קטעי שני אלמנט מתכת המונח בין – הקונסטרוקטיבי התפר פלדה הקשורים באמצעות פלטה פרופילי 2- מ עשוי התפר . ביניהם הפרדה . מייתדת המאפשרת העברת עומסים ביעילות גבוהה : יישומים רצפות מונחות רצפות ללא תפרים )Super flat floor( מדוייקת רצפה סופר חניונים מכונות בסיסי : יתרונות ALPHA ס"מ 300 – אורך ס"מ 25 גובה: עד ס"מ 2 : רוחב

: התאמת סוג התפר ליישום 3 טבלה

יתרונות

יישום

סוג תפר

חסכון עלויות, העברת עומסים גבוהים

משמש כתפר הפסקת יציקה לרצפות תעשייה, מרכזים לוגיסטיים בעובי טון 15 ס"מ, עד לעומס 13-22

DIAMOND DOWEL ס"מ, 10*10 : מידות יתד ס"מ 60 ממוקם כל SINUS ס"מ 290 – אורך 20 ,17.5 ,15.5 ,12.5 : גובה ס"מ 11 : ס"מ רוחב

משמש גם תפר הפסקת יציקה, עלות נמוכה, העברת עומסים דינאמיים

רצפות של מרכזים מסחריים, חניונים, טון 4 עד לעומס

כיוונים 2 - העברת עומסים אופקיים ל סטאטי העברת עומסים אנכיים לעומס מ " מ 20 עד פתיחת שפת התפר מלגזות ומשאיות התפרים מאפשרים תנועה חופשית של שחיקה ובלאי עמידות בפני

מצמצם עלויות תחזוקה ותפעול, העברת עומסים כבדים, מאריך את תקופת השירות של הריצפה

רצפות עם עומס מידוף גבוה טון( ותנועת כלים כבדה 12 )מעל ס"מ 20 עובי - מעל

DIAMOND תפר

ALPHA תפר

SINUS תפר

www.admir.co.il

5

חומרי שחיקה

צמנט ואגרגט שחיקה שנועדה לחזק תערובת של את להגדיל ובכך הבטון השטח העליונים של את פני . לשחיקה ולשריטות עמידותו . פיגמנטים התערובת משווקת במגוון רמת השחיקה נקבעת בהתאם לדרגת השחיקה . הנדרשת במפרט 2 * את חומר השחיקה ניתן ליישם בשיטת פיזור/החדרה או בשיטת שכבות רצופות

: הגדרת חומרי שחיקה - נתונים טכניים 4 טבלה

BOHME סיבובים בשיטת 440- רמת שחיקה ב

סוג התערובת

מ"מ 1.2-1.4

020 צוראון

מ"מ 1.0 רמת שחיקה מ"מ 0.2 - סטייה כ מ"מ 0.8 רמת שחיקה

משופר 020 צוראון

021 צוראון תערובת

022 צוראון תערובת מ"מ 0.2 - מ"מ/סטייה כ 0.5 רמת שחיקה Adfil Fibrin סיבים לבטון סיבים למניעת סדיקה פלסטית וחוזק נוסף לבטון צוראון גס ס"מ )משטחי טנקים וצמ"ה( 5-10 מיועד לשכבה בעובי

: יתרונות אבק או לכלוך , שמנים מניעת ספיגה של רצפה חלקים קבלת פני ) מבודד חומר ( מוליכות חשמלית נמוכה הרצפה חיי הארכת משך תחזוקה קלה ומאפשר לניקיון קל : רשימת פרויקטים חלקית איקאה בית שמש יבנה – " אינדולה " לחברת לוגיסטי מרכז צ " ראשל – " רנו " אולמות תצוגה של במרום גולן בית קירור בית אריזה במטולה

מעון בית אריזה בחבל מגן בית אריזה בקיבוץ

רצפות תעשייתיות

6

מוצרים משלימים

בדים גיאוטכניים ויריעות לאשפרת בטון התכווצות בבטון מפצי איטום למניעת חדירת נוזלים ואבק חומרי סדקים איטום ואיחוי חומרי

גבוהים לעומסים בינוניים עד רכיבי דו אפוקסי צבעי - צבעים לבטונים איזורי , גים " מרלו , אחסון אזורי , בחניונים זה משמש כשכבת צבע מוצר ' העמסה טעינה וכו : יתרונות עמידות כימית ומכאנית גבוהה .1 ופשוט יישום קל .2 השכבות המתנה קצרים לייבוש בין זמני .3 עמידות גבוהה לשחיקה ולחומרים כימיקלים בעל .4 חלק ואסתטי גימור .5

www.admir.co.il

7

רצפות תעשייתיות

www.admir.co.il office@admir.co.il 03-5368088 :

פקס 03-5366646 :’ טל

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker