א.ד.מיזוג וקירור - פתרונות מיזוג אוויר מעוצבים - קטלוג מוצרים

AD דלת שירות -

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

2023 מחירון

₪ 2,035

מ"ר 0.2

דלת שירות

₪ 1,530

מ"ר 0.1

דלת שירות ללא ציר

₪ 335

יחידה

400*400 דלת שירות

₪ 440

יחידה

500*500 דלת שירות

₪ 474

יחידה

600*600 דלת שירות

₪ 580

יחידה

540*540 דלת שירות

AC דלת שירות למדף אש -

AD דלת שרות

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

2023 מחירון

₪ 260

יחידה

295*205 דלת שירות מדף אש

₪ 395

יחידה

295*430 דלת שירות מדף אש

DG דלת גבס -

AC דף שרות למדף אש -

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

2023 מחירון

₪ 335

יחידה

400*400 דלת שרות גבס

₪ 440

יחידה

500*500 דלת שרות גבס

₪ 580

יחידה

600*600 דלת שרות גבס

OBD-VCD ווסתים -

DG דלת גבס -

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

2023 מחירון

מ"ר 0.1

ווסת כמות

₪ 1,990

מ"ר 0.25

דמפר וויסות ידני גלגלי שיניים נסתרים

מ"ר 0.25

דמפר וויסות גלגלי שניים נסתרים הכנה למנוע/מנוע נסתר

₪ 244

יחידה

" 6 מדף ויסות עגול

₪ 262

יחידה

" 8 מדף ויסות עגול

₪ 294

יחידה

" 10 מדף ויסות עגול

OBD-VCD ווסתים

אל חזור

2023 מחירון

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

₪ 3,898

מ”ר 0.25

תריס/דמפר אל חזור

30% *להב קצר בתוספת

11

החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות נתונים טכניים ומחירים ללא הודעה מראש. תיתכן סטייה קלה בין מידות הקטלוג לבין מידות המוצר בפועל.

Made with FlippingBook - Share PDF online