אלצקו מיזוג אוויר - פתרונות מיזוג אוויר מעוצבים - קטלוג מוצרים

AD דלת שירות -

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

2023 מחירון

₪ 2,035

מ"ר 0.2

דלת שירות

₪ 1,530

מ"ר 0.1

דלת שירות ללא ציר

₪ 335

יחידה

400*400 דלת שירות

₪ 440

יחידה

500*500 דלת שירות

₪ 474

יחידה

600*600 דלת שירות

₪ 580

יחידה

540*540 דלת שירות

AC דלת שירות למדף אש -

AD דלת שרות

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

2023 מחירון

₪ 260

יחידה

295*205 דלת שירות מדף אש

₪ 395

יחידה

295*430 דלת שירות מדף אש

DG דלת גבס -

AC דף שרות למדף אש -

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

2023 מחירון

₪ 335

יחידה

400*400 דלת שרות גבס

₪ 440

יחידה

500*500 דלת שרות גבס

₪ 580

יחידה

600*600 דלת שרות גבס

OBD-VCD ווסתים -

DG דלת גבס -

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

2023 מחירון

מ"ר 0.1

ווסת כמות

₪ 1,990

מ"ר 0.25

דמפר וויסות ידני גלגלי שיניים נסתרים

מ"ר 0.25

דמפר וויסות גלגלי שניים נסתרים הכנה למנוע/מנוע נסתר

₪ 244

יחידה

" 6 מדף ויסות עגול

₪ 262

יחידה

" 8 מדף ויסות עגול

₪ 294

יחידה

" 10 מדף ויסות עגול

OBD-VCD ווסתים

אל חזור

2023 מחירון

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

₪ 3,898

מ”ר 0.25

תריס/דמפר אל חזור

30% *להב קצר בתוספת

11

החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות נתונים טכניים ומחירים ללא הודעה מראש. תיתכן סטייה קלה בין מידות הקטלוג לבין מידות המוצר בפועל.

Made with FlippingBook Learn more on our blog