מיזוג הדור החדש - פתרונות מיזוג אוויר מעוצבים - קטלוג מוצרים

עגולים

JET ג’ט -

תקרות נמוכות

דגם

תיאור מוצר

מחיר

דגם

תיאור מוצר

מחיר

JET 150 JET 200 JET 250 JET 300 JET 350 JET 400

RCDL 150 RCDL 200 RCDL 250 RCDL 300 RCDL 350 RCDL 400 RCDL 450 RCDL 500

₪ 353

” 6 ג’ט

₪ 308

" 6 תקרות נמוכות

₪ 451

” 8 ג’ט

₪ 360

" 8 תקרות נמוכות

₪ 517

” 10 ג’ט

₪ 480

" 10 תקרות נמוכות

₪ 748

” 12 ג’ט

₪ 500

" 12 תקרות נמוכות

₪ 874

” 14 ג’ט

₪ 750

" 14 תקרות נמוכות

₪ 1,320

” 16 ג’ט

₪ 700

" 16 תקרות נמוכות

₪ 795

" 18 תקרות נמוכות

₪ 1,150

" 20 תקרות נמוכות

SJ ג’ט טבעות-

תקרות גבוהות

דגם

תיאור מוצר

מחיר

דגם

תיאור מוצר

מחיר ₪ 470 ₪ 500 ₪ 600 ₪ 650 ₪ 835

RCDH 200 RCDH 250 RCDH 300 RCDH 350 RCDH 400

SJ 200 SJ 250 SJ 300 SJ 350 SJ 400 SJ 450

” 8 ג’ט טבעות

₪ 673

" 8 תקרות גבוהות

” 10 ג’ט טבעות

₪ 864

" 10 תקרות גבוהות

” 12 ג’ט טבעות

₪ 951

" 12 תקרות גבוהות

” 14 ג’ט טבעות

₪ 1,020

" 14 תקרות גבוהות

” 16 ג’ט טבעות

₪ 1,662

" 16 תקרות גבוהות

₪ 1,240

” 20 ג’ט טבעות

תקרות גבוהות מתכוונן

מחיר

דגם

תיאור מוצר

VSR -12 VSR -16 VSR -20

₪ 1,000

” 12 תקרתי עגול מתכוונן

₪ 1,350

” 16 תקרתי עגול מתכוונן

₪ 1,670

” 20 תקרתי עגול מתכוונן

7

החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות נתונים טכניים ומחירים ללא הודעה מראש. תיתכן סטייה קלה בין מידות הקטלוג לבין מידות המוצר בפועל.

Made with FlippingBook Ebook Creator