ישי מיזוג אוויר - פתרונות מיזוג אוויר מעוצבים - קטלוג מוצרים

ממ”ד

יניקה / אספקה

תיאור מוצר

מחיר

מחיר

דגם

תיאור מוצר

₪ 219

” 8 ממ”ד

SV/EV -100 SV/EV -125 SV/EV -150 SV/EV -200

₪ 60

” 4 אספקה / יניקה

₪ 396

350*350 ” מסגרת 8 ממ”ד

₪ 80

” 5 אספקה / יניקה

₪ 380

380*380 ” מסגרת 8 ממ”ד

₪ 80

” 6 אספקה / יניקה

₪ 116

” 8 אספקה / יניקה

כיוונים 4 תקרתי

מחיר UB

מחיר ללא ווסת מחיר כולל ווסת

תאור מוצר

₪ 181

₪ 296

₪ 196

6 "תקרתי

תריס ממ”ד

₪ 237

₪ 296

₪ 216

9 "תקרתי

₪ 287

₪ 350

₪ 250

12 "תקרתי

₪ 350

₪ 453

₪ 320

15 "תקרתי

₪ 460

₪ 660

₪ 450

18 "תקרתי

מחליפי אריח

כיוונים 4 תקרתי

הערות

מחיר ללא ווסת מחיר כולל ווסת

תאור מוצר

ניתן לקבל

₪ 550

₪ 440

6 "תקרתי

במידות חוץ

₪ 550

₪ 440

9 "תקרתי

595 / 600

₪ 460

₪ 440

12 "תקרתי

605

₪ 588

₪ 420

15 "תקרתי

תריס ממ”ד מסגרת

ופינליין

₪ 660

₪ 45

18 "תקרתי

לב אספקה

תריס אספקה/יניקה

תיאור מוצר

מחיר ללא ווסת

מחיר כולל ווסת

₪ 330

₪ 230

” 9 לב אספקה + תקרתי

₪ 395

₪ 310

” 12 לב אספקה + תקרתי

₪ 517

₪ 440

” 15 לב אספקה + תקרתי

₪ 703

₪ 553

” 18 לב אספקה + תקרתי

₪ 600

₪ 500

” 9 לב אספקה + מחליף אריח

₪ 626

₪ 526

” 12 לב אספקה + מחליף אריח

₪ 686

₪ 510

” 15 לב אספקה + מחליף אריח

לב אספקה

מחליפי אריח

מחיר כולל ווסת

מחיר ללא ווסת

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

₪ 7,475

₪ 5,654

מ”ר 0.085

תקרתי

₪ 6,400

₪ 3,100

מ”ר 0.085

תקרתי לב אספקה

מחליף אריח

8 החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות נתונים טכניים ומחירים ללא הודעה מראש. תיתכן סטייה קלה בין מידות הקטלוג לבין מידות המוצר בפועל.

Ai r f low

Made with FlippingBook Ebook Creator