מ.ח. מיזוג אוויר - פתרונות מיזוג אוויר מעוצבים - קטלוג מוצרים

לוח מערבולת

דגם

מינימום לחישוב

SWCI-24 SWCI-28 SWCI-36 SWCI-48

יחידה

יחידה

יחידה

יחידה

לוח מערבולת

SWCI-48/2

יחידה

חריצים 2 סלוט צר

דקור

דקור פרימיום

דקור פרימיום שחור לבן

חריץ 1 שחר

ג’ט

תריס אספקה עגול

תריס נגד גשם

תריס יניקה עגול

תריס אספקה שדרות שחורות

תריס אוויר חוזר נפתח על ציר

כיוונים 4 תקרתי

9

החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות נתונים טכניים ומחירים ללא הודעה מראש. תיתכן סטייה קלה בין מידות הקטלוג לבין מידות המוצר בפועל.

Made with FlippingBook Ebook Creator