מיוסט יוסי - מערכות מיזוג בע"מ - פתרונות מיזוג אוויר מעוצבים - קטלוג מוצרים

דקור פרמיום - במידות מיוחדות

ס"מ 12 שוליים

אורך מירבי ביחידה אחת

אחר

9016

עומק

תיאור מוצר

מחיר

מינימום לחישוב

מטר 3.8

מטר 5

מ”מ 27

₪ 257

מ"א 1

95 דקור פרמיום גובה

מטר 3.8

מטר 5

מ”מ 27

₪ 386

מ"א 1

145 דקור פרמיום גובה

מטר 3.8

מטר 5

מ”מ 27

₪ 514

מ"א 1

195 דקור פרמיום גובה

מטר 3.8

מטר 5

מ”מ 27

מ"א 1

95 דקור פרמיום לבן על רקע שחור גובה

₪ 429

מטר 3.8

מטר 5

מ”מ 27

₪ 514

מ"א 1

145 דקור פרמיום לבן על רקע שחור גובה

מטר 3.8

מטר 5

מ”מ 27

₪ 686

מ"א 1

195 דקור פרמיום לבן על רקע שחור גובה

מטר 3.8

מטר 6

מ”מ 27

₪ 3,214

מ"ר 0.1

מ"מ 200 דקור פרמיום עד גובה

מטר 3.8

מטר 6

מ”מ 27

₪ 4,286

מ"ר 0.1

מ"מ 200 דקור פרמיום מעל גובה

מטר 3.8

מטר 6

מ”מ 27

₪ 4,286

מ"ר 0.1

מ"מ לבן על רקע שחור 200 דקור פרמיום עד גובה

מטר 3.8

מטר 6

מ”מ 27

₪ 5,357

מ"ר 0.1

מ"מ לבן על רקע שחור 200 דקור פרמיום מעל גובה

דקור

נתונים טכניים

מחירים

/ 27 שוליים 10 שוליים

ללא שוליים

מ”מ 18 שוליים

עומק

2023 מחירון

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

מטר 3.2

מטר 3.8

20

₪ 3,000

מ"ר 0.1

מ"מ 200 דקור עד גובה

מטר 3.2

מטר 3.8

20

₪ 4,300

מ"ר 0.1

מ"מ 200 דקור מעל גובה

מטר 3.2

מטר 3.8

20

מ"ר 0.1

דקור שדרות שחורות

מטר 3.2

40

₪ 6,000

מ"ר 0.2

פילטר + דקןר נפתח על ציר

מטר 3.2

49

₪ 6,400

מ"ר 0.1

דקור עם משקוף עיוור

מטר 3.2

16

₪ 1,290

מ"ר 0.1

להבי הטיה אחוריים

מטר 3

30

₪ 5,300

מ"ר 0.1

מ"מ 200 דקור צוקל עד

מטר 3

30

₪ 6,500

מ"ר 0.1

מ"מ 200 דקור צוקל מעל

מטר 3.2

24

₪ 3,000

מ"ר 0.1

סטריפליין חד/דו כיווני

פרמיום שחור לבן

פרמיום

רגיל ₪132

דקור במידות קבועות במלאי מיידי

₪ 200

₪ 173

500*95 דקור

₪ 150

₪ 200

₪ 173

600*95 דקור

₪ 165

₪ 200

₪ 187

800*95 דקור

דקור פרימיום

₪ 191

₪ 250

₪ 217

995*95 דקור

₪ 282

₪ 375

₪ 325

1495*95 דקור

₪ 373

₪ 500

₪ 500

1995*95 דקור

₪ 471

₪ 625

₪ 625

2495*95 דקור

₪ 569

₪ 750

₪ 650

2995*95 דקור

דקור

₪1,037

₪ 1,000

₪ 867

4000*95 דקור

₪ 185

-

-

400*200 דקור

₪ 321

-

-

800*200 דקור

₪159

-

-

400*150 דקור

₪ 206

-

-

600*150 דקור

₪ 307

₪ 267

1000*150 דקור פרמיום

0.7 דקור שוליים

₪ 460

₪ 400

1500*150 דקור פרמיום

₪ 613

₪ 533

2000*150 דקור פרמיום

₪ 767

₪ 667

2500*150 דקור פרמיום

₪ 920

₪ 800

3000*150 דקור פרמיום

₪ 573

₪ 400

1000*200 דקור פרמיום

₪ 860

₪ 600

1500*200 דקור פרמיום

₪ 1,147

₪ 800

2000*200 דקור פרמיום

3 3

₪ 1,433

₪ 1,000

2500*200 דקור פרמיום

₪ 1,720

₪ 1,200

3000*200 דקור פרמיום

3

החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות נתונים טכניים ומחירים ללא הודעה מראש. תיתכן סטייה קלה בין מידות הקטלוג לבין מידות המוצר בפועל.

Made with FlippingBook Ebook Creator