ש.שיווק מזגנים - פתרונות מיזוג אוויר מעוצבים - קטלוג מוצרים

אוויר חוזר

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

2023 מחירון

₪ 1,520

מ"ר 0.2

תריס אוויר חוזר

₪ 3,020

מ"ר 0.2

ווסת + אוויר חוזר

₪ 1,800

מ"ר 0.2

פילטר + אוויר חוזר קבוע

אוויר חוזר נפתח על ציר

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

2023 מחירון

₪ 2,520

מ"ר 0.2

פילטר + אוויר חוזר נפתח על ציר

₪ 2,000

מ"ר 0.2

אויר חוזר ליבה נשלפת ללא ציר עם פרפרים

₪ 715

יחידה

540 * 540 פילטר + אוייר חוזר נ.ע.צ

₪ 682

יחידה

פינליין 540 * 540 פילטר + אוייר חוזר נ.ע.צ

₪ 322

יחידה

540 * 540 אויר חוזר פלסטיק עם פרפרים

₪ 693

יחידה

600 - חוץ 545 * 545 פילטר + אוייר חוזר נ.ע.צ

₪ 770

יחידה

605 - חוץ 550 * 550 פילטר + אוייר חוזר נ.ע.צ

₪ 880

יחידה

590 * 590 פילטר + אוייר חוזר נ.ע.צ

₪ 858

יחידה

595 * 595 פילטר + אוייר חוזר נ.ע.צ

₪ 400

יחידה

595 - חוץ 540 * 540 אוייר חוזר

₪ 395

יחידה

פינליין 540 אוייר חוזר

₪ 400

יחידה

600 - חוץ 545 * 545 אויר חוזר

אוויר חוזר נפתח על ציר

₪ 427

יחידה

595 * 595 אויר חוזר

₪ 123

יחידה

140 * 140 אויר חוזר

₪ 136

יחידה

190 * 190 אויר חוזר

פילטר

2023 מחירון

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

₪ 589

מ”ר 0.2

פילטר חסין אש עם מסגרת

אוויר חוזר נגד גשם

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

2023 מחירון

₪ 2,475

מ"ר 0.1

אויר חוזר נגד גשם להב רחב

₪ 3,218

מ"ר 0.1

אויר חוזר נגד גשם להב צר

₪ 50

מ"ר 0.25

מחיר לרשת

₪ 210

יחידה

" 4 אויר חוזר נגד גשם עגול

₪ 250

יחידה

" 6 אויר חוזר נגד גשם עגול

₪ 290

יחידה

" 8 אויר חוזר נגד גשם עגול

₪ 320

יחידה

" 10 אויר חוזר נגד גשם עגול

תריס נגד גשם

תריס נגד גשם

₪ 366

יחידה

" 12 אויר חוזר נגד גשם עגול

₪ 470

יחידה

" 14 אויר חוזר נגד גשם עגול

₪ 162

יחידה

" 4 אויר חוזר נגד גשם כיפתי

₪ 260

יחידה

" 6 אויר חוזר נגד גשם כיפתי

₪ 347

יחידה

" 8 אויר חוזר נגד גשם כיפתי

10 החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות נתונים טכניים ומחירים ללא הודעה מראש. תיתכן סטייה קלה בין מידות הקטלוג לבין מידות המוצר בפועל.

Ai r f low

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker