זינו קור - פתרונות מיזוג אוויר מעוצבים - קטלוג מוצרים

סלוט צוקל

נתונים טכניים

מחירים

אורך מירבי ללא חיבור

שוליים מבפנים

שוליים מבחוץ מ"מ 20

רוחב עם ברגים

מינימום לחישוב

רוחב

עומק

מחיר

תיאור מוצר

מטר 3.80

48

מ”מ 25

₪ 283

מ"א 1

1 סלוט צוקל צר חריץ

מטר 3.80

מ"מ 20

95

מ”מ 25

₪ 500

מ"א 1

חריצים 2 סלוט צוקל צר

מטר 3.80

מ"מ 20

142

מ”מ 25

₪ 633

מ"א 1

חריצים 3 סלוט צוקל צר

סלוט צוקל

שחר

נתונים טכניים

רוחב אפשרי

עומק

מחיר

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

מטר 6

80

מ"מ 53

₪ 534.19

מ"א 1

שחר חריץ אחד

מטר 3.2

141

מ"מ 53

₪ 1,100.00

מ"א 1

שחר שני חריצים

MDF שחר

מטר 2.4

180

מ"מ 46

₪ 893.00

מ"א 1

₪ 338.00

יחידה

מעלות 45 תוספת לחיתוך

₪ 516.00

מ"א 1

קופסאת ניפוח כולל בידוד

₪ 428.57

מ"א 1

קופסאת ניפוח ללא בידוד

₪100 - *תוספת חיתוך גרונג

תריס אספקה קווים-שחר

4 החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות נתונים טכניים ומחירים ללא הודעה מראש. תיתכן סטייה קלה בין מידות הקטלוג לבין מידות המוצר בפועל.

Ai r f low

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online