הצפרדע המעופפת נגד השודדים / דוד יאיר

המעופפת נגד

הצפרדע

השודדים

מאת

דוד יאיר

עופר , האח הבכור , ליד הביצה

, מאחיו אוהב טבע ופרפרים

אייל , צעיר

קווק ,

הצפרדע

הצפרדעים

מכל מיוחד

, בן שהוא

, אבא שלא היה

השודדים והאקדח

של

בו צורך

) באקדח , לא באבא )!

יעל , של ציור עם

של הבלון

. פרדע צ

, הקטנה התבכיינה

הבלון עף ל , יעלו , שמים

האחות

הצפ רדע המעופפת הוא בכלל צפרדע בן ,

ו .וקו שמו ק

הוא חבר של הילדים עופר ואייל רימון ,

, שני אחים שיש להם גם אחות קטנה יותר : . יעל

אני מבטיח לכם , קוראים יקרים :

יהיו עוד עלילות וסיפורים

של קווק הצפרדע הבן ,

ושל שני הבנים עופר ואייל .

לא אקפח את יעל : הפעם היא רק מתבכיינת ,

אבל בסיפורי ם הבאים

היא תעשה מעשים חשובים .

עוד תראו !

שלכם

דוד יאיר

המחבר

' פרק א

ש מעו נא כל שוכני הביצה !

, הסקרן יצה ִּ שגר עם משפחתו הגדולה בב

ק ָ , קוו הצפרדע ( ) הבן

הירוקה שליד האיקליפטוסים , ישב על סלע על שפת הביצה .

הצפרדעים כינו את הביצה בשם " : היער היפה ."

הוא צפרדע ממשפחה מיוחדת במין הצפרדעים .

) הבן ( קווק

והיא

, עיניו עיני צפרדע רגילות , יש נקודת , ת יוחד מ צבע

בתוך

, אולי כך חשב , היא

. קווק התגאה בה מאוד .

זוהרת - אדומה

תכונות מיוחדות , אשר הצפרדעים אינן

מוכיחה שיש ב ו

מצטיינות בהן .

קווק הסקרן , כמו שאמרנו , ישב לו על שפת הביצה וצפה

במתרחש סביבו . הוא הבחין במשפחתה המתקרבת ל זו . מקום

הייתה משפחת רימון , והיא הגיעה אל היער כדי לבלות בו יום

. נעים ה חופש

המשיך קווק

צפרדעים , בואו צפרדעים !"

! קווה

" ! קווה

, לקרוא ולקרוע את גרונו , כשהוא קופץ וצולל ,

הצפרדע

הבן

ועולה ונושם ו חוזר לצלול , תוך שהוא צולח את ה

ביצה

. השלווה

ני מים שטו עליהם ,

מיד רגשו המים הדלוחים , שוש אשר

ובעליהם

, לבן – צהוב

,

ורוד – היפים

צבעיהם ב ים מתגא

הדשנים . עשרות רבות של צפרדעונים קפצו אל המים ,

ם ישבו והתחממו . קול קרקוריהם היה מ חריש

מהסלעים עליה ש

. אוזניים

" איזה קרקרנים ! " אמ רה אלה , אמם של ילדי משפחת רימון .

אמרה יעל , הבת הקטנה ,

" אולי הם מדברים בצורה שכ " ? זאת

יעל הייתה בטוחה

". קווה

, קווה

, קווה

וניסתה לדבר כמותם " :

שלמה המלך ,

, שלום ". יעל , שלום

שהצפרדעים עונ : " לה ות

אילו היה שם , היה יכול לומר לה מה בדיוק אמרו הצפרדעים .

הוא היה יכול לספר כי קווק , צפרדעון צעיר , כמעט ילד , סקרן

קורא לחבריו לבוא

גדול הגר עם מש פחתו הגדולה , ביצה ב

לראות את האורחים שבאו ליער היפה .

, כמובן את שפת החיות , ולא

אבל בני משפחת רימון לא ידעו ,

הבינו את פשר התרגשותו של קווק , הקורע את גרונו

בקרקוריו .

קווה , קווה , קווה

ש מעו נא כל שוכני ה ! יצהב

אורחים באו ליער היפה

בואו נאחל להם יום נאה ,

! קווה , קווה , קווה

קווק התרגש כל כך , עד שהחליט להתקרב לקרחת היער כדי

להתארגן

ו התחיל

להתבונן מקרוב במשפחה . בנח המשפחה

לפיקניק . קווק קפץ מסלע שבלט מתוך המים , אל מי ה

ביצה

הירקרקים . צלל ושחה מתחת למים , ומפעם לפעם עלה לנשום ,

כשהוא מקרקר , מבשר ומריע :

" שמעו נא כל שוכני ה ... ביצה

אורחים באו לבקר בשכונה "...

. הצפרדע זו תכונה חשובה .שלו

הסתכלו ב צבע עיניו של קווק ,

תעוד יווכחו לדעת בהמשך הסיפור !

מרוב שמחה הכה קווק ברגליו במים , והדליח את מראיתם

ושלוותם , ושושני המים ופרחי הנופר ששטו והתנאו בצבעיהם

, לבן צהוב ורוד – אספו את עלי הכותרת הנוצצים ,

הזוהרים –

כדי שלא יתלכלכו , והפנו לו עורף , כשהם רוטנים " : לך מכאן ,

צפרדעון שובבון , חסר חינוך וחסר נימוס "...

קווק צחק , הוא ידע מדוע כועס כל ים עסוק הם . המים נישוש ים

ד כל אח

בהצצה אל המים החלקים המשמשים להם . המר

היום

. ביצה ה ך א מל ושה בטוח םמה

מנה אחת אפיים .

השיב לה

גנדרני !" ם

... קווה

... קווה

"

ם

זו הייתה סבתא קווקה רב , תא שנמנמה

" לאן אתה קווק ? "?לאן

לה במים החמימים " . אנשים באים , סבתא קווקה , אנשים באים ,

בהתרגשות רבה .

נה קווק ע!" קווה

? אנשים אני פוחד , " אמר ראשן קטן ," !" קווה ! דד-חח-פו

"

ומיהרו

חבריו הראשנים , שלא ראו אנשים מעולם , נבהלו מא ,דו

להסתתר בין קני הסוף הסמוכים , שצמחו בשולי הביצה . , אבל

הצפרדעים המבוגרות לא התרגשו כלל , הן לא פחדו מבני אדם .

ומדוע צריכות היו לפחד ? וכי מי זה שמע על בני אדם הפוגעים

גיחכו וחייכו , ולא התערבו בשיחה .

בצפרדעים ? !

הן

" איזה רעש נורא "! אמר עופר , ואטם את אוזניו .

" הצפרדעים אומרות לנו שלום "! אמרה יעל הקטנה , ונענעה את

, ראשה והרקידה בכך את .ה תלתלי

" איך את יודעת מה הן אומרות ? " שאל עופר , אחיה הגדול .

, שלום קווה

, קווה

תקשיב ותשמע גם אתה !

" פשוט מא , דו

!" שלום

יעל ניגשה אל שפת הביצה .

קווה צפרדעים ,

אני רוצה להגיד להם שלום "! " , אמרה

"

גם

קווה צפרדעים ! !" שלום

, כריות צידנית

מן המכונית שמיכה ,

אבא היה עסוק . ביא הוא ה

י שולחן וכ סאות מתקפלים , משחקים

גז של שדה ,

גדולה , םיי כיר

, שונים ספר לאמא , עיתונים לעצמו , ולא שמע איך עופר ואייל ,

שני אחיה הגדולים של יעל , מתפוצצים מצחוק .

שני הבנים קולה של

ת חיקו א

" קווה צפרדעים , קווה שלום "!

אחותם הקטנה , והיא רצה אליו מתבכיינת , חיבקה את רגליו

והתלוננה : " תגיד להם ... אבא "...!

ליטף אבא את תלתליה החומים .

" מה להגיד , " ?דה חמו

, אמרה וכאילו כדי להוכיח שהיא צודקת ,

" הם לועגים לי "!

עמדו שניהם , ומייד קפצו מולה בקפיצות מגוחכות ( הם חשבו

, קווה שלום ילדה "...

, קווה

שכך קופצות צפרדעים ), וקרקרו : "

אמר אבא ," לכו לשחק והניחו לה "...

" , מספיק

"

, הבט ראה כמה צפרדעים התאספו כאן , לרגלי הסלע .

" , הבט

, הבכור הגבוה והרזה , וכבר

אמר עופר ,

בוא נתקרב אליה !" ן

רץ בשביל שעקף את הסלע , לעבר הבר .כהי

אמר אייל השמנמן , ורץ בעקבותיו .

" חכה רגע , !" עופר , חכה לי

נבון וחרוץ , ספורטאי מצטיין

עופר היה הבכור , הוא נודע כ

בן

מלא תחבולות . כבר מלאו לו תשע שנים , ואחרי החופש

ילד ו

בכל מה שנוגע לבעלי חיים , היה

, אבל

הגדול יעלה לכיתה ד ' .

אייל המוביל , אף כי היה רק בן שבע , ותלמיד כית . ' ה ב כאשר

התקרבו אל המקום שבו רבצו הצפרדעים , האטו השניים את

הליכתם . השביל היה לח וחלקלק , וחוץ מזה , אייל קיוו ה לתפוס

צפרדע אחת ולהביאה לחדר הטבע , ולכן השתדל להתקרב

אליהן מבלי להבהילן .

, למעלה בקרחת היער , התחילה אמא לסדר את השולחן .

. קראה

בואו לעזור "!

" ! עופר ! אייל

שלא יכלו לענות לה , כדי

ה שניים שמעו אותה היטב , , אך

מובן

ש לא להבריח את הצפרדעים שהסתתרו בין קני הסוף , ו הביטו

בהם בסקרנות , אך בלי פחד .

, הנה הם כאן למטה "! אמרה יעל , " הם הולכים לביצה "!

"

, חלקלק אפשר למעוד ,

השביל

"! צעקה אמא , "

ידי שובו מ

"

אפשר לטבוע "!

השניים עמדו לרגע – מה לעשות ?

עופר רצה להסביר לאמא .

" אנחנו כבר לא צוציקים , אנחנו יודעים להיזהר , לא ניפול , לא

נטבע "...!

אני ראשון בכ י תה בתופסת

... אמא

גם אייל רצה לומר " :

ובמחבואים , כל הכלבים נשמעים לי , גם כל הילדים , יש לי

חגורה צהובה , ובכלל , אני לא תינוק ."

. אמרו

יד נחזור ," כך רצו לומר לה . ולא - רצו

" אנחנו ני ימ, זהר

? לדעת האם היא נביאה ?

הייתה

לה ו איך יכ

, היא

! אמנון אני קוראת להם שוב ושוב ,

היא ידעה רק דבר אחד " :

אמנון שמע . הוא

!" ? שמעת

, אמנון

, רשים

והם עושים עצמם ח י

ראה את שני השובבים שלו מנסים להסביר משהו בשפת

: התנועות

. בבקשה לא להרעיש , ." וב תכף נש

" בבקשה ... עוד רגע ...

... אבל מכיוון שאמא כועסת , ומבקשת את אבא להתערב , אין

לאבא ברירה אלא לעמוד לצידה .

אז לקח אבא חלוק אבן וזרק למים – ומיד צללה עדת

הצפרדעים ונעלמה במעמקי הביצה , ורק קווק נשאר שם יחידי ,

בין קני

, הסוף

לרגלי

. הסלע

אולי

מתוך

ה סקרנות

בוערת ה

,בו ואולי רצה להשוויץ ולהראות לכל חבריו כי אמיץ הוא ,

ואינו נרתע מן הסכנה .

נאנחו הבנים באכזבה .

" !" אבא , הו

" אמא קוראת , צריך לענות "!

הצפרדעים ! יא לו ענינו לאמא הן היו בורחות . "

" , אבא , אבל

הן ישובו . בואו לאכול , וכאשר נסיים , נפזר

" , בנים , אין דבר

תראו איזו חגיגה תהיה שם !

י את הפ רורים ליד הסלע , ם ואת

ואף לא צפרדע אח תישאר

, רורים

כולן יבואו למסיבת הפ י

..." בצד

' פרק ב

, בתיאבון משפחת רימון

אייל רחץ עגבניות , עופר קילף מלפפונים .

" גם אני רוצה ! גם אני רוצה "! אמרה יעל .

" את תקלפי בצל "! אמר עופר .

. צחקו

התבכיינה , ואחיה

..." אתה

... אתה

"

" מדוע אתם מרגיזים אותה כל הזמן ? " שאלה אמא .

" מדוע היא מפונקת ? " ענה אייל בשאלה .

, בינתיים רחש השמן במחבת , אצבעות תפוחי האדמה הזהיבו

והתחילו להשחים , והריח הטוב של הצ ' יפס ה שרה רוח טובה על

כל בני המשפחה , במיוחד על הילדים . הם כל כך אהבו לאכול

אמרה שלא בריא לאכול מזון מטוגן , ומוטב

א אבל אמ

, יפס 'צ

לא הועילו כל

ִּ . )היר פ

לאכול את תפוחי האדמה בצורה ( מחית

, פלאפל

הטענות " : למה כל הילדים אוכלים כל יום צ ' , יפס

המבורגר ונקניקיות ? "

הילדים שלי

" כי הם רוצים להיות חולים , וזה , אבל .דו חבל מא

לא יאכלו את הג ' נק הזה ".

נהג אבא להעיר

, לא צריך לקרוא לאוכל ג ' !" נק

" יקרה אמא

. בצחוק

" לא אני המצאתי את השם הזה , האמריקנ ים המציאו ."

" את זוכרת , פעם היינו אוכלים רק את הדברים האלה , " אמר

אמנון לאשתו .

היא זכרה , וכנראה שהזיכרונות היו נעימים , כי

" . אמנון

" , נכון

קראנו לזה ג ' נק

: " אמרה

חיוך של אושר התפשט על פניה . היא

!" פוד

" אני רוצה ג ' נק פוד !" אמרה יעל , ואבא ואמא התפוצצו מצחוק ,

אך יעל נעלבה והתחילה לבכות .

' שלף צ יפס

אמר אבא , ולקח אותה על ברכיו ,

" , חמודה

, בואי

"

מהמחבת וקירר אותו בשבילה , " בואי ואסביר לך מה זה ג ' נק

זה זבל ובקיצור , אוכל

, פוד באנגלית , זה אוכל , , נק'וג

... פוד

." טוב איננו ש

אמרה יעל .

" אבל אני אוהבת ג ' !" נק

התחיל הו ו יכוח הנצחי , ה אם אוכל כזה או אחר מזיק , או

ומה רע בגלידה ? ומדוע דווקא סוכ ריות ושוקולד

? בריא מ

מקלקלים את השיניים ? באמצע ה ו ויכוח הכריזה : אםה

משפחת רימון "!

" , אבון יבת

, הבנים עופר ואייל ,

ונהנו . לבהכל מ

בני רימון ישבו ואכל ,ו

אמא שלהם עובדת מחוץ

. חבריהם

תמיד קינאו ברמי ורחל ,

, לבית ואין לה זמן לבשל . היא נוהגת להשאיר להם במקפיא

. הירה הם

'צ יפס קפוא , וגם המבורגר וקב א ב קפואים , להכנה מ

משתגעים על האוכל הזה . בדרך כלל , נותנים להם ההורים כסף

לקנות גלידות ושלגונים . כיף לרמי ולרחל , חשבו עופר ואייל .

בעופר

מקנאים בהם רחל ו , בהם ,כן ! רמי

אילו ידעו כמה עד

, ארוחה תמיד מפה יפה

ואייל . משפחת רימון תמיד יושבת יחד ל

על השולחן , ויש שפע של פירות וירקות רעננים .

השפרו

הארוחה הסתיימה . הבנים עזרו לאבא ואמא לא סוף את

ניגבה את השולחן

אותם רצו לזרוק לביצה .

יהפ ש, רורים

יעל

במטלית לחה , אמא ישבה בכ י סא הנוח המתקפל , וקראה .

אבא סידר לעצמו את העיתונים על השולחן הנקי , והניח עליהם

עופר

הקשיבי : ,אני

, אבן כדי שלא יתעופפו " . ועכשיו , , יעלי

, חמודה תישארי כאן לשמור על אמא ,

, ואת

ואייל נרד לביצה ,

וכדי שלא ישעמם לך , הבאתי לך משהו ".

משם שלושה בלונים

אבא הכניס את ידו לתוך הכיסים , ף ושל

ואחד אדום . כאשר סיים

מחוברים יחד . אחר כחול , אחד

צהוב

. צפרדע

לנפח אותם , התברר כי מצוירת עליהם

הבלונים היו קשורים בחוטים ארוכים , וכ אשר הפריחו א ותם

, באוויר והרוח היתלה בהם , יכולת לחשוב שאתה רואה צפרדע

דואה בשמים .

וק

פצנית

" צפרדע מעופפת "! קראה יעל בהתלהבות .

" ועכשיו נלך לביצה ?" שאל עופר .

" עכשיו נלך לביצה , " הסכים אבא .

" נלך בשקט , " אמר אייל .

" נלך בשקט , " אמר אבא .

אבא מסר לעופר את קופסת הפח האדומה שבה שמר את שיירי

הסעודה המשפחתית . לאייל הבטיח כי גם לו תהיה משימה

. לבצע עופר החזיק את הקופסה , אחר כך פנה אל עבר המים ,

הוציא בכף ידו מנות מנות של שיירים מהארוחה : נקניקיות ,

, תפוזים פירורי פיתות , והשליך אותם אל המים .

קליפות של

ימ יד התעוררה הביצה לח יים , והפעם , אצו רצו לא רק

ות ם הזקנ

והסקרניו , ת אלא גם הצפרדע י

הצפרדעים הצעיר

ות

כמו הצעירות , היו הן

גם לא היו הן ות מהיר די

והשמנו אם .ת

הכו ברגליה ן היו נמרצות

ש המכות

. פנים זות וע , יותר קשוחות

, רורים עד

יותר . הצפרדעים היו שקועות כל כך בחטיפת הפ י

שלא שמו לב לגברים של משפחת רימון , שהלכו וקרבו אליהם .

, עופר הבכור במשפחת רימון . כבר לא צוציק , סומכים עליו

רק קווק לא נאבק ולא נלחם על השיירים . עיניו היו תלויות

כמכושפות בצפרדע ענקי , ת שדאתה בדממה בשמים ! וון יכמ

שקווק עמד כל כך בשקט ובלי תנועה , החליט אייל :

" אותו אני לוקח לח דר הטבע "!

התכופף לעבר קווק הצפרדע , ולאט לאט הושיט את כובעו

ואה

נשמע קול

לעברו . ברגע שעמד ללכוד את קווק בכובע –

צעקתה של יעל " : הצפרדע ברחה לי , , אוי הצפרדע ברחה "! כל

זה בגלל שהחוט של הבלונים נשמט מידיה של יעל . הצעקה

ה החריד את קווק , שצלל ונעלם במעמקי הביצה .

" לעזאזל ! תמיד היא מוכרחה לקלקל הכול "! התרגז

. עופר

" בואו נחזור , " אמר אבא .

" אני ארביץ לה , " אמר אייל .

" יצר כים לדעת להפסיד בכבוד ," אמר אבא .

הילדים חזרו לק רחת היער . הם לקחו את רשתות הפרפרים

ויצאו לחפש מינים חדשים של פרפרי , ם שאין להם באוסף .

סוף סוף , לשבת

, יעל שהייתה ע ייפה , נרדמה . , היה לו אבא יכ

לקרוא בעיתון .

יושב לו אבא בנחת , כוס של קפה מהביל לפניו על השולחן ,

והוא בוודאי ישתה עוד , כי התרמוס מלא קפה . אבא לעולם אינו

מסתפק בכוס קפה אחת , ווב ודאי לא כאשר הוא קורא בעיתון .

העיתון מסתיר את פניו , הבל הקפה הריחני ע וטף אותו כענן

. קליל

בביצה שוב מקרקרות הצפרדעים , זבובים ירוקים מזמזמים אי

שם למטה , וב ודאי עורכים להם חגיגה מעל גבי השיירים , או

על , במתנה

והשאיר להם אותם

על גללים של חמור , שם שעבר

אף הקרקורים והזמזומים , ואולי בגללם , נדמה שהכול שקט כל

, כך עד שעופר ואייל מנמיכים את קולם , ומשוחחים ביניהם

. בלחש

בגן החיות ובספארי , כאשר רוצים לטפל

... אייל

, שמע

: " עופר

בחיה פראית וט ורפת , יורים בה . "

יורים והורגים ? "...

: " אייל

מה פתאום הורגים . זה לא כדור דינמיט , יורים בה

, לא : " עופר

חומר מרדים , וכאשר היא נרדמת , אפשר לטפל בה "!

אתה אינך מותח אותי ? זה באמת ? ברצינות ? "

: " אייל

ברצינות גמורה . "

: " עופר

, אבל איך מחדירים את התרופה בלי לפצוע את החיה ? "

: " אייל

תשאל את המורה לטבע ".

: " עופר

: " אייל אילו היה לי אקדח כזה , הייתי תופס את הצפרדע

שברחה לי "!

: " עופר טיפשון ! באקדח כזה לא משתמשים נגד בעלי חיים

, אריות היפופוטמים "...

. קטנים משתמשים בו נגד נמרים ,

בכל זאת אני רוצה אקדח כזה ".

: " אייל

הילדים לא הרגישו שהם הרימו את קולותיהם , ואבא שמע את

, פתאום שמעו הילדים

המשפט האחרון : " אני רוצה אקדח כזה ".

את אביהם האומר :" אני חושב שגם אני צריך אקדח ."

שאלו אמא והילדים בבת אחת .

" !"? אקדח

" מה פתאום אקדח ? " חקרה אמא .

" כי כנופיית השודדים שוב משתוללת בשכונת ' עין השמש '

אבא אמנון , וטפח בידו בכעס על העיתון שקרא ,

אמר " , שלנו

כאילו שגם בין דפי העיתון משתוללים שודדים .

אמרו הילדים .

" !" דים ...ד...שו

אמרה אמא , " איזה שודדים ? על מה אתה מדבר ? "

" ? שודדים

"

" על זה אני מדבר , " חזר אבא וטפח על העיתון , ואחר כך קר א

קבוצת השודדים שוב פעלה הלילה , ותקפה שתי נשים

": מתוכו

זקנות בשכונת בנה ביתך בעין שמש . הנשים גרות לבדן ,

הן תכשיטים

יש ל ש , עשירות

ובשכונה מדברים עליהן כ על

, רבים אף כי הן חי ות ב צניעות רבה . לכתבנו נו ד ע כי אחד

השודדים דפק בדלת , ביקש רשות להתקשר בטלפון לבית , ו

מפני שיש תקלה ברכב , והוא חושש ש ידאגו לו בבית . הזקנות

החביבות פתחו את הדלת – ואז כפתו אותן השודדים , אילצו

, וכסף ואף הכו אותן , אכ שר דרשו

אותן למסור להם תכשיטים

, עוד והזקנות אמרו שאין להן יותר . השודדים הפכו את הבית

בחיפוש אחר כסף נוסף . המשטרה חוקרת ."

" עין שמש "! אמרה אמא בהתרגשות ," זה כאן , בשכונה שלנו "!

, נכון זה כבר ממש בשכונה שלנו "! אמנון מזג לעצמו כוס

" , כן

את צודקת , עין שמש זה ממש אצלנו "!

שנייה של , כן , כן", קפה

חזר ואמר .

. שאל עופר

" מה נעשה אם יבואו אלינו החיות הללו " ?

" למה שיבואו דווקא אלינו ? " ענתה אמא . אבל עופר שם לב

שקולה אינו רגוע , נראה לו כי אינה בטוחה שלא יבואו .

" ולמה הם הלכו דווקא לזקנות ? " התעקש עופר .

, אמר והתייצב בעמדת תקיפה

אייל קם " : אני יודע מה נעשה , "

אני אכניס להם "! הניף את ידו וחבט

שלמד בשעורי ", ודו 'הג

באגרופו על שולחן הקפה .

"! צעקה אמא בקול , . חרה י אבל א

" זהר ית

הקפה של אבא נשפך , והרטיב את השולחן ואת העיתון שעליו .

סיפור השוד כוסה בכתם חום .

" ככה נעשה לשודדים "! חזר אייל , והלם באוויר .

מן הצעקה התעוררה יעל .

, אמרה וחיבקה את הבובה .

" אני לא רוצה שודדים "!

, חמודה אם את לא רוצה נבקש מהם שלא יבואו ! איזו

, בסדר

"

מפונקת "! התעצבן עופר .

" לא נורא "! אמר אייל , " כאלה הם הקטנים "!

". הצפרדע

" אני רוצה את הבלון שלי "! בלון את " , יעל ביקשה

.. . למעלה

הבלון הצפרדע כבר עלה למעלה ... למעלה ...

, אבל

עד שהפך לנקודה ירוקה , ונעלם מן העין .

אייל צעיר מעופר , אבל מבוגר מיעל .

הוא אוהב טבע ופרפרים

' פרק ג

צפרדע אינה ציפור

הצפרדעים כבר שכחו את משפחת רימון , את השיירים

בני המשפחה . קווק התבונן ב יצור שדאה

הטעימים זרקו להם ש

בשמים וצורה לו כשל צפרדע . זו צפרדע מעופפת אמר קווק

, בליבו לאחר שבחן את היצור מכל צד . הוא הגיע למסקנה הזו

ו, ציפור ידע שאין היא צפרדע .

שראה שזו אינה

כיוון מ

הצפרדעים המבוגרות התווכחו . צפרדע ! ציפור ! צפרדע

אם זו צפרדע , היא איך

. צפרדע

ציפור ... ציפור ... ציפור ...

? עפה שאלו הצפרדעים החכמות .

" אם היא ציפור , מדוע היא נראית כצפרדע ? " ענו הצעירות

החצופות .

! לעוף קווה קווה ,

" גם אני רוצה לעוף כמוה !" אמר קווק , "

צפרדע לעוף ? ! קווה קווה מי שמע על צפרדע עפה ? ! אם ,מה

, קווה מדוע לא נוכל גם אנחנו לעוף ? "

ציפורים יכולות לעוף ,

!" קווה

" כי אנחנו צפרדעים ולא ציפורים ,

? אז מה קווה קווה "!

"

" אין לך כנפיים ואתה לא ציפור !"

צעקה הצפרדע הזקנה והחכמה , " . קווק , שתוק

", מספיק

" ,די

יותר מכל אחד אחר בעולם ,

אני חיה בביצה הזאת כ , ימי ל

צפרדע מעופפת ... וגם

ומעולם לא נ ודע צבבי ה הזאת

כי יש

בכנס צפרדעים האזורי לא נשמע כדבר הזה . צפרדעים אינ ן

! עפות אין לך מה לחפש שם , תוריד את העיניים . צפרדע מחונך

מביט לביצה !"

הוא לא

... אבל

קווק שתק . מי יכול להתווכח עם צפרדע חכמה .

. לעוף

ויתר על חלומו :

בבלון הנעלם והולך . אחר כך

בשקט ישב על סלע , טמבי

הסתכל בציפורים שע ו פפו מעץ לעץ , וצפצפו , עפו וחזרו ,

. חשב אם הצפרדע הה י

וצפצפו . אני מוכרח לעוף !

– ה א יכול

מדוע לא אצליח ? אני ראשן קטן שהיה לידו חזר על השיר :

" צפרדע אינה ציפור ,

לא תביט למעלה ,

"! הביצה

חזור אל

ולמה לך לחפש דברים אחרים ? שאל קווק את עצ , מו והשיב

: מייד מפני שנמאס לי מהביצה הזו , רוצה לשמים , למעלה ! ני א

מוכרח לעוף ! אני אעוף !

קווק עמד על הסלע וניסה להתרומם בעזרת ידיים ו ה , רגליים ה

אך מלבד ריקוד מצחיק , לא עלה בידו דבר .

" מה אתה עושה ? " שאלו אותו חבריו וחברותיו הצפרדעים .

" אני מנסה לעוף , " ענה בלי בושה .

צחקו החברים ," צפרדע עפה , מי שמע דבר

" ",חה ,חה ,חה

"!?כזה

שוב ניסה להתרומם , הפעם היו תנועותיו עזות מדי , והוא צנח

. למים

צחקו החברים ," קווק רצה לעוף , ועכשיו ראשו

" ",חה ,חה ,חה

!" חפוף

אבל קווק לא התייאש , הוא נשף ונשם , ולאט לאט התחיל מנפח

את קרום האוויר שמתחת לפיו , אותו קרום המאפ שר

. במים הקרום התנפח והלך , הלך

לצפרדעים לנשום בעודן

והתנפח , והוא חש קל כל כך , נדמה לו שאם רק ינתר ניתור קל

יתרומם ויעוף . ראו חבריו את פניו מתנפחות

כלפי מעלה -

והולכות , והתחילו לצעוק :

אם

מדוע אתה נפוח כ , זהר הי ? ל כך

? ! קרה לך

" מה ! קווק

יי קרע השק , לא תוכל עוד לעולם לצלול בבי "! יזהר ה. הצ

אבל קווק לא ענה להם . הוא המשיך לנפח ולהתנפח , להתנפח

ולנפח .

תפסיק !! השתגעת ? אף צפרדע לפניך לא הצליח ה

" !! די

להתנפח כל כך , סופך להתפוצץ !!"

מעל

קווק התחיל לנתר ו ...

ואז קרה דבר שלא י ! מןאי

התרומם

הצפרדעים ולא האמינו למראה

סלעים גבוהים ועצ ראו !םי

.ן עיניה

היו צפרדעים שפחדו פחד מוות :" קווק עף ! קווק עף ! הוא

יעזוב אותנו ויהיה לציפור ! " אחרות צעקו ובכו " : ! חזור ,קקוו

!" חזור ! חזור

ו היו צפרדעים שאמרו : " צפרדע אינה ציפור ! צפרדע לא יכולה

להיות ציפור . לא יכול להיות ש צפרדע היא ציפור . יש פה

, קווק נראה לך את נחת זרוענו . "

כישוף רע . כאשר תרד אלינו ,

הצפרדע הזקנה והחכמה אמרה " : ינוקא . משטה בנו . הניחו לו ,

והכול יסתדר ".

, אבל שום דבר לא הסתדר , קווק המשיך לנפח ולהתנפח , ורוח

קלה הרימה אותו למעלה ... למעלה ... למעלה – למעלה . עד

שנעלם מעיני הצפרדעים המקרקרות והמקוננות על היעלמותו .

בעל החזון והיוזמה , קווק

, קווק

האמיץ בצפרדעים !

, קווק

ששאף תמיד להמריא למעלה .

, הנה עתה הגשים את חלומו , והותיר אותם בביצה . צפרדעים

חבריו של ק , ווק ניסו גם ה ן לנפח ולהתנפח , אך נראה

מ, אחדות

כי לא באמת רצו להמריא אל הכחול הבלתי נודע . מי יודע אם

, חשבו ופלטו את האוויר . ומי יודע אם יש שם

יש מים בשמים ?

יתושים וזבובים לאכול ? ומי יודע אם יש בוץ וצמחי מים ? ומי

יודע אם יש שם עוד צפרדעים ? ומי יודע אם יש מקהלה

כך אמרו , ובזה אחר זה קפצו אל הביצה , וצללו

? ת מקרקר

בבוץ הסמיך והחמים , שריחו כריח ריקבון . הן ויתרו על חלומ ן

. הנפלא

, קרק לא חדלה לצעוק ולקרקר " : אל , קווק

קרפדה אחת ,

רק

אתה תשבור

אתה תיפול , , קווק

תחשוב שהצלחת . , קווק

! לזכור צפרדע

אתה שכחת מה שאתה חיי ב

מפרקתך . , קווק

!" ציפור

הניא

' פרק ד

, הביצה

קווק מתקשה לחזור אל

מולדתו

קווק כבר התרומם מעל לצמר ו ת העצים , עדיין ראה את הביצה

ככתם ירוק ונאלח , אך את חבריו שעמדו וצפו בו לא ראה עוד ,

ואפילו לא שמע .

הוא אפילו לא הרהר

אי אפשר לומר שדבר זה גרם לו . צער

. בהם בדרכו ראה את הבלון של יעל , שדמות צפרדע לו , שט

, לצידו

לא ענה

, כמובן

רך אותו לשלום , אך הבל ,ון

" יב ", קווה , קווה

וון שהיה רק בלון , ו לא צפרדע אמיתי . ת קווק הצטער ,

ימכ ,לו

שאינה מבינה את

אך לא נעלב . אולי זו צפרדע מבי , ה אחרת צ

אך

שעה ארוכה דאה קווק – ולא ידע ל , אותי

. חשב , שפתי

פתאום התחילה לנשב רוח מדבר יבשה , והוא חש כי עורו

מתייבש והולך במהירות .

קצת מים זכים "... אך השמיים

", ביקש

" !" מים ! מים ! מים

מי ייתן ואחזור לביצה "...

הכחולים היו יבשים וצחיחים . "

התפלל לביצה הטו בה והחביבה שלו .

הוא המשיך לדאות ולרחף מעלה ,

, להפך

אבל הוא לא חזר .

. מעלה

, מעלה

, לבסוף התעייף קווק , וחש כמתעלף . כאשר ראה כי הרוח

נושאת אותו לעבר הר לבן ונוצץ , הי ה בטוח כי הנה הנה יתנגש

וקרוב סופ . ו אך ההר הלבן לא היה אלא ענן של

,תתי בו חזי

רסיסי מים ! קווק נבלע , בו ונשימתו חזרה אליו . זהו מה

, בליבו והביט כלפי מטה לראות

: שאומרים נס משמי ! ם חשב

דברים מופלאים

האם רואים חבריו שנות רו בביצה א ה ת

שוב לא נראה היער , וגם הביצה

, למטה

ים לו . , אבל

קורש

נעלמה ולא נראתה עוד .

ורק אנשים מעטים הסתובבו

מתחתיו ראה בתים קטנים ! , כפר

קווק לפני שעה קלה

בין הבתים . אבל הרוח שהייתה טובה

אל

ום נעשתה עזה ומהירה , התערבלה וע רבלה

– יש נתה כ פתא . וון י

, ציפורים וגם את קווק המסכן ! היא

, ענפים

, עלים

בדרכה אבק ,

היא הטיחה

דחפה אותו מטה מטה במהירות , עד ש ... ! חאטר

א ותו על כביש האספ לט הקשה , והוא נ חבט בכל גופו . בשק

והאוויר שהיה בו יצא בשריקה .

ִּ האוויר שלו נ ָ , חור הבע

" קווה קווה , כואב לי , " נאנח קווק , ונבהל , כאשר שמע את קולו

כ לחש חלשלוש ומרוסק .

ולא שמע אלא הד של קולו , מה רע היה לי

מה עשיתי ? , בכה

חה חה , שיעופו

! שמים

בביצה ? מדוע הייתי חייב לעוף .

הציפורים המסכנות ברוח הקשה למעלה ! בלון נפוח שכמותי .

מדוע לא שמעתי בקול קוואה הזקנה ? עתה גברו געגועיו של

מולדתי האהובה

ִּ , יצהב

קווק את ביתו , ואל משפחתו . ִּ , יצהב

והיקרה , האם עוד אזכה לשוב אלייך ?

היקרה של קווק .

על שפת הביצה , המולדת

שתי צפרדעים עברו שם בכביש , הן חזרו מביקו ר קרובים

בשלוליות שבפאתי השכונה . " נדמה לי שאני שומעת קול של

. חתא הרמא ", צפרדע

, אחותי זה בכלל לא קול של אחת משלנו , ובכל זאת ניגש

" ,לא

".

נראה ו

ה קרוע ושבורת גפיים .

ראו כי צפרדע היא .

, גשו י כאשר נ

, ואכן

? מי את מה קרה לך ? "

"

" עפתי לשמים , התייבשתי , ואז קרה לי נס משמים ונרטבתי , עד

שבאה הרוח וחבטה אותי לארץ ... עזרו לי לשוב אל ביצתי , אל

" . מולדתי

מחשבות כפירה בלב

ה שהכניס

את הצפרדע הטיפש ה

" וז

אמרה אחת בכעס .

הצפרדעים הצעיר !" ות

" ? ציפור

, ה אתה צפרדע בן , שכפרת בכך כי צפרדע איננ ה

" ז

"! שאר כאן

נעזור לך . יה

אמרה חברתה בבוז , " ,לא ,לא

מעט מים "!... ה תחנן קווק .

" ... מים

, אמרו

" מדוע אינך עף להשיג מים ? רוצה צפרדע לעוף ? !" חה

את מי ראה קווק ברחוב ,

, והנה

והלכו . את קווק השאירו לבד .

אם לא את שני הילדים שראה הבוקר בקרבת היער שליד

הנה הם הולכים . רשתות פרפרים בידיהם , צוחקים

! ביצה ה

, חשב וניסה בכל כוחו לצעוק :

וצוהלים . אולי הם יעזרו לי ...

... הצילו "! קווה , קווה , קווה , הצילו

" , קווה , קווה

, אבל הם לא שמעו , ואפילו לא ראו אותו .

ברגע זה הם תפסו פרפר בעל כנפיים כחולות מבהיקות ,

יפה להפליא . למרות שהיה להם האוסף הכי יפה בבית

הטבע האזורי , מעולם לא הצליחו לצוד פרפר יפה כל

.כך

" , אייל

, שמע

"

אמר עופר , " חבל על

הפרפר היפה ... שחרר אותו , תן

לו חופש "...

אני צריך אותו לאוסף

" , אבל

"!שלי

לא

" אני חושב שזה לא ... ... לא

בסדר לתפוס פרפרים , ייבש ל

א ותם בסיכות לקרטון !"

" אתה מדבר שטויות . ואם לא

אתפוס אותם , בין כה וככה ימותו ב תוך שעה שעתיים . ייפלו ,

ועכברים יבואו ויטרפו אותם ."

מת לבסוף , האם בגלל זה מותר להרוג אותו ? מה

" כל בעל חי

ים

פתאום ? אתה לא זוכר אי ך הצלתי נץ פצוע ? שכחת שאני חבר

בחוג פשוש של החברה להגנת החיות והעופות ? אז מדוע אינך

מניח גם לפרפרים ? "

" ו איך נדע כמה יפים הם ?"

" אולי נצלם אותם ?"

" מצולם אינו חי !"

" , נכון אבל גם שלך אינם חיים , הם מתים !"

" ומה עם הפוחלצים שבחדר הטבע ? אתה אינך יודע שאת

הפוחלצים מכינים מחיות מתות ?"

אני אשאל את המורה לטבע ."

" , טוב ? באמת

" ואני אאסוף פרפרים מעל גבי בולים !"

' פרק ה

בשפת הקוף ?

י מה ס פר הצפרדע ) הבן ( קווק

לאבא שלא נאחר ".

" בוא נחזור לקרחת היער ,

הבטחתי

בוא נחזור . ובכלל , כב ר מאוחר , כדאי להגיע הביתה

" , נכון

, מוקדם לפני שהשודדים יתחילו לפעול ."

" אתה פוחד מהשודדים ? "

" " . קצת ,כן

" גם אני . " שני הילדים התקרבו , נתנו יד זה לזה , ושתקו .

" !" עופר , שמע

" " ? אייל ,מה

" אני שומע קול מוזר , ." עופר

" השודדים ? "

" ,לא זה קול של צפ , רדע והוא נשמע כאילו בא מן הכביש ."

" מה פתאום צפרדע בכביש ? ומה פתאום צפרדע ע " ?פה

הם פנו לעבר הכביש , פרפר זהוב כנפיים ועיגולים בצורת

פרחים שחורים מקשטים אותו בכל הגוף , חלף על פניהם .

לתפוס אותו !? התלבט אייל , , אבל עופר כבר החליט :

עכשיו אנחנו צריכים לחזור ,

" , עזוב

בוא נראה מה עם הצפרדע , ונחזור "!

באמת הי ית ה שם צפרדע אומלל , ה

ומיובש ! ת

ה יבש

קרום אוויר ,

גפיים וקר תוע

ת שבור

אייל הרים אות ה בזהירות והניח אותה על כף ידו . הרו ימ שניהם

לרדת מן הכביש , לחפש שלולית מים כדי להרטיב את עורה

היבש של הצפרדע .

נראה היה שהיא מתאוששת .

המחכים ביער , אמר

, ויעל

קדימה אל אמא ואבא

" ,וישכוע

. עופר

ו , מים קטן הטילו את קווק לתוכו .

בדרך מצאו הילדים מקווה

נדמה היה להם שהוא אומר משהו לפני שנעלם בתוך המים :

" , קווה ,דק ,תיק " ? עופר , שמעת " ". רק דקה

, שמעתי ואתה ? "

"

" גם אני שמעתי ."

" מה אתה שמעת ? "

" נדמה לי שהיא אמרה לנו משהו בשפת הקוף ."

" ? שפת הקוף

" ? מה

כלומר

נדמה לי שאמרה : , קווה , דקה , קווה ,תו

... בחיי

" ... כן

תודה רבה "!

" ". עופר , שטויות

~ "

" אייל , בחיי

" ,לא זה באמת ? "

הם הגיעו ליער ולמכונית . וכה ל כבר היה מקופל וארוז , ההורים

חיכו להם בכיליון עיניים .

גם הם רצו להגיע הביתה בטרם יחשיך .

עופר אומר שהצפרדע אמרה לו תודה רבה ! בשפת

" , אבא

אמר אייל , וציפה לשמוע את צחוקו של אביו .

" , הקוף

ודאי דיברו בשפה זו גם הצפרדעים של שלמה

" וב .תכן יי

אמר אבא .

" , המלך

!" ועופר חשב ש תכן יי הדבר

אלה צחקה , ומיד הביתה " : אמרה

ואבא צודק . בכל אופן , הוא היה בטוח ששמע איך

,דומא

ה צפרדע אומר ת לו תודה רבה , בשפת הקוף .

" , כן הביתה "! אמר אבא ," צריך לבדוק את המנעולים ...

יש סכנה שהשודדים מסתובבים באזור

, חופשי ושודדים אנשים ."

' פרק ו

יש לך אקדח ?

לעופר ואייל היו תוכניות רבות : אייל רצה לסדר את אוסף

הפרפרים , עופר עדיין לא הכין שיעורים . יעל רצתה להלביש

'פיג מה לבובה , אך נראה כי הילדים היו כה עייפים , ,דישמי עד

לאחר שהתרחצו ואכלו ארוחת ערב , שכבו לישון ונרדמו . הם

ישנו שינה כבדה , יעל בחדרה , ושני הבנים בחדרם . אפילו לא

, ההורים עוברים מחדר לחדר , בודקים

שמעו את אמנון ואלה ,

, מורידים את התריסים , נועלים

את סו רגי הברזל החלונות של

את הדלתות .

אמרה אמא .

" אולי נעביר את הילדים לחדר ש "?נול

היא הייתה מודאגת , משום שבחדר הילדים הייתה דלת זכוכית

היה גם תריס ברזל

, אמנם

שפנתה למרפסת , שהוליכה לג . ינה

לדלת הזכוכית , בנוסף לדלת הרשת שנועדה למנוע כניסת

זבובים ויתושים לבית .

לחשה

אבל אלה לא הייתה שקטה " . מה אתה אומר , " ? אמנון

שכדי לא להעיר את ה ילדים .

. ענה לה

" אני חושב שלא , "

" מה יש כאן להפסיד ?"

" באזור שלנו יש משפחות רבות . מדוע שיבואו דווקא אלינו ? "

" איך אפשר לדעת לאן יפנו ? "

" ואם לא יבואו היום , אז יבואו מחר , או בעוד שבוע , או בעוד

, חודש האם כל הזמן נחיה "? פחד ב

" מה לעשות שאני פוחדת ?" אמנון חיבק את כתפיה של אשתו ,

, אלה אבל צריכים לחשוב בהגיון , ולנהוג

" וגם אני דואג ,

בשיקול דעת . אני מציע : נתקשר למשטרה ונשמע מה הם

יציעו ".

היה ידידו הטוב של אמנון , יחד היו

קצין המחוז , , עזוז חמפק

. בצבא

נאמר לאמנון שעזוז עסוק מא ו ד היום . יש בעיות . הציעו לאמנון

ש יואיל להתקשר בעוד שבוע .

לא יהיה צורך

אמר אמנון ," בעוד שבוע יי ש תכן

" "!לא

להתקשר . אני מבקש למסור לו שחברו אמנון רימון רוצה לדבר

בעניין דחוף ".

,תוא

אמנון הניח לשפופרת . בו תוך רגעים ספורים צלצל הטלפון . זה

. היה עזוז

" מה העניינים , " ? רימון

. אמנון

" אני לא רגוע בעניין השודדים , "

אמר

" למען האמת גם אני לא רגוע "! השיב עזוז .

" אתה יודע אולי ... לפני חודשים מספר עברתי לגור ב " עין

אמנון שמע את חברו נאנח :

". שמש

ולא הוסיף .

" , אמר "! כך

ענה לו אמנון .

" ",כך ,כן

" אז עכשיו שמע ," אמר עזוז , " יש לך אקדח ? "

" ".כן

יהיה קרוב אליך בלילות הבאים .

" האקדח ש . יפה

האנשים שלי מסתובבים אצלכם . יש ביניהם שוטרים , ים גלוי

ויש נסתרים . אבקש מהם לפקוח עין במיוחד על ביתך וילדיך ,

ואני מקווה שהכ ו ל יהיה בסדר ."

עזוז אמר זאת לחברו רק כדי להרגיע אותו , אבל הוא היה כבר

השודדים . אמנון ו אלה חזרו

בעיצומם של מאמצים לתפ תסי

ובדקו את כל המנעולים והתריסים . אחר כך הניח אמנון פנס

שכבו לישון .

ואקדח מתחת לכר ,

והם

עברו ימים מספר בחרדה ובפחד , אך לא נשמע מהשודדים שום

עדיין לא פעלו בשום מקום . אחרי

. חדש הם לא נתפסו ,

אך

לילות אחדים חלם אייל חלום . בחלומו , הוא רץ אחרי פרפר

שמעולם לא ראה דומה לו . הפרפר התעופף לתוך החדר ,

יפה

פה

והוא אחריו , אך בכל פעם שניסה להפוך עליו את הרשת -

נחבט הפרפר בדלת , וחמק .

, שהתעורר מהנקישות

" מה המכות האלה בדלת ? " אל עופר ש

. בדלת

" זה פרפר , " ע נה לו אייל .

" פרפר בחושך ? " לחש עופר , ואייל פ קח את עיניו ו תעורר ה

חשוך כל כך בחדר , כי ההורים הבריחו את הדלתות

. לומו מח

והתריסים .

" איזה חושך ! אבל מישהו דופק בחוץ " ! אמר עופר .

אייל נכנס בשקט למיטתו של עופר , וחיבק אותו .

אולי נצא אל ההורים ונעיר גם

" אולי אלה השודדים ? " ", שאל

את אבא ואמא ? "

אלה לא אנשים ... נדמה לי שאני שומע קווה קווה של

" .לא

". צפרדע

נשם אייל

" אולי הצפרדע שלך באה שוב לומר לך תודה ?"!

. לרווחה

, אולי כן ואולי לא !" אמר עופר ," אני הולך לראות !"

"

! עופר אל תצא החוצה "! א מר אייל בקול חנוק , ולחש :

, עופר

"

קולות של צפרדעים !"

" אולי אלה השודדים המ

שמיעים

" אני לא אצא , אני אפתח קצת את התריס ואציץ למרפסת !"

ועשה .

, עופר אמר

וברגע שהרים את התריס , לפתע חש בצרור קטן שקפץ פנימה .

ייצור לח התחכך ברגלו היחפה . עכשיו כבר היה בטוח כי

צפרדע ה .אי

" , הבט יש כאן צפרדע "! א מר אייל שהבחין בה לאור הירח ,

שחדר דרך ח וו קי התריס , שנפתחו מעט .

הצפרדע קפצה , והתחיל ה לקרקר משהו בקול צרוד .

אייל מיהר לסגור יפה את התריס , והדליק את נורת הלילה

הזעירה שנועדה לתת להם הרגשת

ואורה היה מועט כל כך עד

, טחון יב

שבשום פנים אי אפשר היה לראות אותו

. מבחוץ

" נדמה לי שזו אותה צפרדע ש החזרנו

תגיד לי אדון

לשלולית "! אמר ע ", ופר

צפרדע האם אתה אתה , או שאתה מישהו אחר ? " עופר . חייך

ה קרקר הצפרדע .

ניקי אקניקי "!

" , אקה , כקן

. שאל אייל

" מה הוא אומר ? מה הוא אומר ? "

ענה עופר לאייל .

" הוא אומר כן ! !" אני , אני

" ומה אתה רוצה ? " פנה עופר לצפרדע .

" אקב ניקי רוקצה מקה יקים "!

אמרת מים ? " חזר וש אל את

" הוא רוצה מים , " השתומם " , עופר

. פרדע הצ

" " . כקן

. מאייל

" לך מהר תביא קצת מים "! ביקש עופר

" , אבל איך אתה יודע מה אמר ? "

" תביא מים ואסביר לך "!

כעבור רגע חזר אייל וקערת מים בידו . עופר הכניס את

ה התיז מים על

הצפרדע פנימה , וה צפרדע . ה וחזר ה וצלל הטבל

שכן אפילו שק האוויר

השולחן , ו נראה היה ששבה רוח , האלי ה

הקרוע שלה התחיל לגד .לו

ה את פי ודיבר , ה והפעם היה קל יותר להבין את

ה פתח הצפרדע

אף כי קול ה עדיין היה צרוד " . אני הצפרדע קווק "! אמר

,ה דברי

בשפת הקוף ," אני צפרדע בן ".

שואל אייל בחוסר סבלנות , אבל עופר רק

" מה הוא " ? אומר

. לדבר

כי הצפר דע המשיכה

סימן לו בידו שיש , ק מעט תו

" אתם הצלתם את חיי אחרי שעפתי ל שמיים ונפלתי , לכן באתי

היום לעזור לכם "!

" מה הוא אומר !" אייל הצטער כל כך שאינו יודע את שפת

. הקוף

אייל לא ה בין אף לא מילה

ו , שאל עופר

" עפת לעזור לנו ? "

מדוע ואיך ? "

", מדבריו

" הערב עומדים לפרוץ לביתכם שלושה שודדים ."

אמר עופר , והפעם , מרוב תדהמה , דיבר בשפת

!" שודדים

"

הילדים הרגילים , ושכח לדבר בשפת הקוף .

. קווה לאייל נדמה היה שהפעם

" ! כקן שוקו דקה דיקים !" אישר

הבין גם הוא את דברי . צפרדע ה

" מה הוא "? אומר

ענה עופר בחוסר סבלנות , ושוב פנה

!" שודדים

! שודדים

"

לצפרדע :

?"

" ין לך ימנ

" הם ישבו הערב ליד הבר י כה ודיברו . הם שלושה , 'ג אק ליאון

ואדם . והם אמרו שהלילה הם יפרצו לבית שלכם "!

" מניין לך שזה הבית שלנו ?"

כי הם אמרו שהם הולכים לבית של הילדים הצדים פרפרים !

ארו את הבית ואת הכניסה לחדרכם דרך המרפסת ,

ית הם

מה שביל המוליך מן הג ינה ... וכך ידעתי איך לבוא אליכם

ולהזהיר אתכם ."

" אתה צפרדע חכמה מאוד "! אמר אייל , אף פעם לא שמעתי על

"? שמעת

, עופר

צפרדע גאונית כזאת . ואתה ,

, שנית יש לי תכונה

אני לא בת .

. שמי קווק

" קודם כל אני בן .

. מיוחדת הסתכלו טוב בעיניים שלי , אתם רואים שם משהו

שאין לשום צפ רדע בעולם , חוץ מאשר לסבא שלי , זי כרו

לברכה ? ממנו ירשתי את "...

" ! כן רואים לו בעיניים "! קרא אייל , ועופר אמר : יש בהן נקודה

אדומה בתוך רקע כחול ".

קרא אייל בהתרגשות .

" אין לצפרדעים עיניים כ !" אלה

" בוא ניגש לעניין , " אמר עופר , שניסה שלא לגלות התרגשות ,

אתה יודע מתי יגיעו השודדים אלינו ?"

בשעה אחת בלילה . הם יבואו במכונית , אדם יישאר

" ,כן

, במכונית ליאון וג ' ק ידפקו בדלת , ויבקשו מים . כאשר תפתחו

את הדלת ישלפו אקדח , יקשרו את ידיכם ורג , ליכם ויסתמו את

פיכם במטפחות . ועכשיו , אנא החזירו אותי לקערה , גרוני פצוע

וכואב ."

עופר החזיר את הצפרדע לקערה .

. שאל

" מה השעה ?"

ענה אייל . הוא ידע לקרוא שעון , אף על

" - אחת עשרה וע ",רהש

עלה לכיתה ב ' אחרי החופש הגדול .

פי שהוא בכיתה א ' יו , בלבד

עופר סיפר לאייל את הידיעות שקיבל מן הצפרדע קווק .

. שאל אייל

" מה נעשה עכשיו ? "

" נספר להורים ," ענה עופר .

" הם לא יאמינו לנו . הם יחשבו שחלמנו חלום . ואולי זה באמת

אייל את עצמו , וגם עופר חשב : אולי אני חולם ?

טצב "? חלום

אבל כאשר הביט לשולחן , ראה את קערת המים ואת ה צפרדע

. בתוכו שט קווק

. חשב קווק הבין מה

ואולי אני רק חולם שאני רואה אותו ?

חושב עופר , והוא פתח ואמר " : צלצלו למשטרה , אבל אל

תאמרו שאני אמרתי לכם , הם פשוט יחשבו שאתם מותחים

, אותם או מדמיינים לכם ."

או שאני חולם שאתה

, אתה ער

, תגיד לי

, עופר

אייל אמר : "

"?ער

, אייל אתה בטוח שאני

,

" וב ודאי שאני ער !" אמר ואתה ", עופר

לא חולם ?"

" אם אני לא חולם אז גם אתה לא חולם !"

" ואולי שנינו חולמים אותו החלום ?"

" אגיד לך מה נעשה . בוא ונטלפן למשטרה ... אם זה חלום -

כלום לא יקרה , אבל אם זה לא חלום ..."

" כך נעשה ," אמר עופר , ובליבו חשב : אייל אולי לא יודע לדבר

בשפת הקוף , ואף להבין אותה . אבל הוא חכם כמעט כמו שלמה

. המלך עופר יצא לפרוזדור לקח את מכשיר הטלפון , . וחייג

" . צעירה של קול ענה ", משטרה

" מדבר עופר רימון משכונת עין שמש . אפשר לדבר עם

שאל בהיסוס .

"? המפקד

הטלפונאית תודרכה גם היא בערב , והתבקשה

" "!ידימ , דאי ובו

להעביר באופן מיידי כל פנ י יה ממשפחת רימון .

אמר המפקד , " מה יש לך לספר לי ?"

" " , עופר ,כן

אותנו הלילה !" אמר עופר .

" עומדים לש

דוד

עזוז המפקד .

" ואיפה אבא שלך ? "

שאל

"! אבא ישן

"

, חביבי אתה בחור כארז . , אבל אני מבקש שתמסור את

" , עופר

, קרא לו ואני אדבר א ".תו

, שלך

הדברי ם לאבא

המידע שלי סודי ביותר ..."

... אדוני

, בבקשה

" ,לא ... לא

אמר המפק . ד

" אין לי סודות בפני אבא שלך . "! צעיר בחור

" , אבל המפקד ... התחייבתי ש לא לספר על כך לאיש ..."

" אבא שלך אינו סתם איש ."

" המפקד ... זה מסוכן ..."

" מי המקור שלך ?"

? המקור זאת אומרת , מי אמר לי ?"

"

" "!כן

" המקור אסר עלי לדבר ."

" חלמת חלום רע . איש צעיר ? תחזור למיטה ותישן . לילה טוב !"

" המפקד ... זה לא חלום אני יכול לומר לך את שמות

"! אדם

... ליאון

השודדים ... ,ק'ג

ליאון

" מה אמרת ?" נזעק המפקד ," חזור על השמות מהר ! ,ק'ג

איפה שמעת את השמות האלה ? לכל הרוחות , דבר

! ? אדם

! מהר מי המקור ?"

המקור שלי ?!"

" ... המ

המפקד נשם נשימה עמוקה מן הצד השני של האפרכסת ." אתה

בטוח שאינך יכול למסור לי את שם המקור ? , טוב מה זה חשוב .

רוץ לה עיר את ההורים שלך . הם יודעים מי המקור ?"

, אנא אל תספר להם דבר ממה

הם לא יודעים דבר .

" ,לא

שאמרתי לך ."

, תגיד לי איש צעיר , איך קוראים לך ? תענה לי בכן או לא !

"

אתה מבין ?

" " .כן

" האם אתה תחת איום ? האם מישהו מאיים "?ם עליכ

זאת אומרת , "!לא

" .כן . לא

אמר המפקד , " אתה מסוגל להעיר את ההורים ? ?כן

" ", הבנתי

אז תעיר אותם ותאמר ל הם שתכף נגיע . ואם הם , זאת אומרת

יגיעו לפנינו - אל תפתחו להם את הדלת , בשום פנים

, שודדים ה

ואופן . "? בסדר

" איך נדע מי דופק ? אולי נחליט על סיסמה ?"

" ". טוב רעיון

ורק אז אפתח את

" אתם תגידו צפרדע ! ואני אענה : . פת מעופ

"! הדלת

, שמע איש צעיר , אתה בטוח

" צפרדע מעופפת ?" אמר המפקד , "

שאתה לא מותח אותי ?" " "... לא ... לא

איש מלבדי ומלבד קצין והמודיעין שלי

" 'ג, נכון - אדם , ק ליאון

אינו יודע את שמותיהם !" המפקד פנה ליומנאי " : כמה שאנחנו

אני מקווה שהם סוף סוף נפלו לידנו !

, הפעם

מחפשים אותם !

המפקד פנה לפקד התורן : " וצא לעבר

תזעיק מיד את הימ " " .מ

ביתו של אמנון רימון בשכונת עין שמש ".

באותו זמן הכניס עופר את הצפרדע למים , ואת הקערה הניח

מתחת למיטתו .

אל נא

בנימוס רב ביקש סליחה מאורחו , , אתה ": אמר ו , קווה

ביקש מאייל אחיו ,

"! ר עליו

תצא משם עד להודעה חדשה . ושמ

והלך להעיר את הוריו . אייל חייך לצפרדע , בעוד עופר מטלטל

מהמיטה , העלה אור בפנס ותפס באקדח .

ד י שקפץ מי

, את אביו

מה אתה עושה כאן ? "

אמר אמנון " , נדהם

!" עופר

"

, תתלבש ניידת בדרך

" מפקח עזוז צלצל , הוא ביקש שתקום ו

"! לכאן

כל בני הבית קמו והתלבשו , בלי להעלות אור , רק את יעל

השאירו במיטה . הם לא שמעו את הניידת שעצרה במרחק מה

ש בדלת חדר הילדים , ולחש " צפרדע "!

מן הבית . יקה ח המפק

ענה לו אייל , ופתח את הדלת .

" ! מעופפת

"

שני שוטרים במדים נכנסו בשקט עם המפקח . המפקח ניגש

מבקש אני לדבר

ברשותך , " " , אמר

לאמנון ולחץ את ידו . "

תחילה עם הילדים ביחידות ".

" זה בסדר ," אמר אמנון .

הילדים נכנ סו לחדרם וישבו על מיטתו של אייל , בעוד המפקח

יושב על מיטתו של עופר . " ועכשיו , כשאני כאן ומסוגל להגן

המקור שלכם ?"

, עליכם אני דורש מכם לומר לי מי : די

מיהו

עופר שלח בעיטה קלה לרגל של אחיו , ואייל הבין : לשתוק !

" אם לא תענו מי י ד יהיה עלינו להסיק שאתם מדמיינים את כל

ונלך מכאן , " אמר המפק .ח

, הסיפור

, המפקח אתה יודע שאנחנו אומרים אמת ולא מדמיינים ."

"

" איך אני יכול לדעת ? ב האם כל פעם שילד ימציא איזה סיפור

. בכעס

ענה המפק ח

, מין לו ונשלח את הימ " "!?מ

מפחיד נא

זאת אומרת שאתה בטוח שאנחנו

" עובדה ששלחת את הימ " ,מ

צבט וחידד את קצה שפמו

ח המפק

מדברים אמת ," ענה עופר .

היה כאדם הקרוב להתפרץ . , ואז

והאדים ... ש , נראה

, העבה

לאחר שתתפסו את השודדים , גלה א

, בבוקר

הבטיח לו עופר : "

לך את המקור ."

ין ברירה , ופנה לארגן את מבצע

הסכים המפק אב ,ח

" ", טוב

ל כידת השודדים . הוא ידע . היטב ידע שהילדים דוברים אמת .

, אבל איך לעזאזל הגיע המידע אליהם ? מדוע הם מתעקשים

? לשתוק ילדים ... ילדים ... לך תדע מה מסתובב להם בראש .

המפקד ארגן את המבצע .

" ילדים ! ניקח אתכם ואת אחותכם למקום מבטחים !"

" לאן תיקח אותנו ?"

" למטה המשטרה !"

" ולא נוכל לעזור לכם ?"

זו תהיה העזרה הטובה

" אם תפסיקו להסתובב בין הרגלים -

"! ביותר

עופר נעלב . גם אייל היה מוכן להיעלב , אבל לא היה זמן לכך .

" קדימה "! אמר עזוז .

אמר עופר , " אבל אולי נוכל להתלבש בלי ..."

" "! בסדר

הילדים מתביישים ל פשוט את הפיג ' מות

" ,החבר . טוב

ולהתלבש בפנינו , " אמר עזוז ,

התחיל אייל לומר משהו , ועופר עפעף בעיניו כדי

" ",לא אני

. מ יצאו

ד המפק ואנשי הימ "

לרמוז לו שישתוק .

אמר המפקד .

" , אבל "!ה בקשב מהר

השניים מ י הרו לצפרדע .

. תזוז מחר בבוקר ניקח אותך לביצה , "

" יה שאר בקערה , ואל

הבטיחו לקווק , " אנחנו מוכרחים לצאת לפני שיבוא המפק " .ד

קווק הסכים , וישב בקערה בשקט .

הילדים התלבשו ויצאו החוצה . שם כבר חיכו להם ההורים , עם

אחותם הקטנה , ושלושה שוטרים חמושים הובילו אותם

, עבות והייתה

למכונית נסתרת , שחנתה מאחורי עץ א י קליפטוס

צריכה להסיע את המשפחה לתחנת המשטרה .

צעיפים

פתאום נעשה קר . אמא רצה הביתה והביאה סו , דרים ו

לבני המשפחה . שלושה שוטרים התפרסו ותפסו עמדות נסתרות

מסביב לבית .

" מסכנים השוטרים , " אמרה יעל , " הם ישנים בחוץ כל הלילה . "

לשמור עליכם , ואנחנו

אבל זה התפקיד ש

, חמודה

" ,כן

לנו

נעשה זאת , " אמר השוטר , ואחז בידה של יעל . שקט ירד על

בית משפחת רימון בשכונת עין שמש . מסביב ארבו השוטרים

לשודדים .

בבית נשארו המפקח , שני שוטרים ושוטרת - כולם בלבוש

ושיננו את ת פקידם לרגע שהשודדים יגיעו הביתה .

- אזרחי

הזמן עבר לאט . מסביב הייתה דממה מוחלטת , הכוכבים

הסתתרו מאחורי עננים . צרצר עקשן צרצר כל הזמן . השעון

צלצל חצות , ואחר כך אחת . המפקד הביט בשעונו בחוסר

. סבלנות

" הם יבואו ? " שאלה השוטרת .

ענה אחד

" אני חושב שלא דובים ולא יער ולא שודדים , "

השוטרים .

" ,לא זה לא סתם ," התעקש המפקד , " עובדה שה ילדי ם ידעו את

שמות השודדים ... לו רק הסכימו לומר איך נודע להם ..."

" אולי שמעו את השמות מפי אחד השוטרים ?" ניסה השוטר

והם פשוט מותחים אותנו ."

" , לנחש

התעקש המפקד ," הם לא שמעו את השמות מ

" " !לא

שום

, שוטר מפני שרק אני וראש אגף מודיעין יודעים אותם . "

הציפייה נמשכה בלי אומר . בתחנת המשטרה ישבו בני משפחת

רימון במוקד , ליד מרכזיית הקשר , וחיכו לחדשות . שוטרת

נחמדה הגישה להם משקה חם . להורים קפה , ולילדים שוקו

ועוגיות , הושיבה את יעל על ברכיה והרשתה לה להקשיב

. באזניות כאשר שמעה יעל את המפקד שואל לשלומה , ומבקש

לדאוג לה למיטה , התרגשה כל כך שלא יכלה לדבר . שעה ה

אחת ורבע . מפקד המשטרה מרגיש עצמו שוטה גמור . איך זה

נתן לילדים קטנים לבלבל את מוחו , ע והז יק את הימ " ?מ

מחר תצחק כל העיר על " המבצע המפואר ", והעיתונים יצל מו

אותי ויכתבו סיפורים עוקצניים , , חשב חש בו ילב אבל

ש הילדים יודעים משהו ... והוא האמין ל תחושת הלב . וחוץ מזה ,

בוערת בו תשוקה איומה לראות את ג ' ק המנוול באזיקים , לאחר

. שעשה לא די בכך שהוא שדד זקנים

" היפים

כל המעשים "

ונשים בודדות , הוא גם מכה באכזריות את הנשדדים ...

מכשיר הקשר התעורר פתאום :" צפרדע אחד לקרפדה , מכונית

פרטית מתקרבת לעבר הבית באורות דולקים !"

" קרפדה לכל הצפרדעים , קרפדה לכל הצפרדעים : הם , היכון

"! באים

המפקד לשוטרת , " זוכרת ? פתחי את הדלת ואל

" פנה " ,תו

תתבלבלי !"

". המפקד

" ,כן

יכול היה להישבע שהוא שמע קרקור צפרדע . הוא חשב

המפקח

שהשוט רת מקרקרת . יש לה חוש הומור מוזר , . חשב

" צפרדע שתיים לקרפדה ,"

" אני שומע . "

" הם נוסעים בשביל . צפרדע שלוש לקרפדה : הם כיבו את

האורות , צפרדע ארבע לקרפדה : שניים יצאו מן הרכב . הם

מתקדמים ונושאים נשק !! צפרדע חמש לקרפדה : הם נכנסו

ינה לג ! צפרדע ארבע לקרפדה : אני רואה שאחד נשאר ליד

"! ההגה

" קרפדה לכל הצפרדעים : דממת אלחוט ! דממת אלחוט !"

ומגיעים למרפסת . הם

השודדים עושים את דרכם בג , ינה

דופקים על דלת חדר הילדים .

שואלת השוטרת מבפנים , ולמרות שהיא שוטרת

" ? מי שם

"

ליבה הולם בחוזקה . היא יודעת היטב מי שם , והיא

- מנוסה

יודעת שאלה העומדים שם – נושאים אקדחים .

נשמע קול מבחוץ , " אנחנו מצטערים על זה

" , גברת

" ערב טוב ,

שהערנו אתכם כל כך מאוחר - אבל אנחנו זקוקים לעזרה ,

הרכב שלנו נתקע , המים רותחים ברדיאטור , ה אם נוכל לקבל

'ג ריקן מים ? "

יד אני פותחת , " אמרה השוטרת .

" ימ, דאי ובו

השודדים מביטים זה בזה ומחייכים בניצחון .

הכול הולך לפי התוכנית . הדלת נפתחת .

אומרת השוטרת .

" , בבקשה

, היכנסו

"

הם פרצו פנימה , דחפו אותה במהירות ובפראות לתוך הבית .

" זהו שוד , גברת , תני לנו מ י יד את כל הכסף , התכשיטים ודברי

! ערך אחרת נשתולל "! אמר השני .

" נפגע בילדים שלכם !" אמר הראשון .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker