מעבדת השיניים - גיליון 57 - מרץ 2019

מה נעשה באגודה

טופס הרשמה לקורס חרסינה למתחילים

לכבוד אגודת טכנאי השיניים בישראל 31 רחוב טרומפלדור 6342503 תל אביב

באגודת טכנאי השיניים. 2019 הנני מבקש להירשם לקורס חרסינה למתחיליםשיפתח בחודש ספטמבר

שם משפחה ________________________________________ שם פרטי_____________________________

כתובת _________________________________________________________ מיקוד _________________

טלפון _____________________ טלפון במעבדה ____________________ נייד ________________________

חבר באגודה: כן ( ) מספר חבר _____ / לא ( )

דואר אלקטרוני __________________________________________________________________________

עלות השתתפות בקורס (מחיר סופי יקבע בסיום ההרשמה):

.₪ 1950 - טכנאי שיניים חבר באגודה

₪ 2750 - טכנאי שינים לא חבר באגודה

המחאות לתאריכים הר"מ לפקודת טכנאי השיניים: 3 מצ"ב

כדמי רישום ₪ 80 ע"ס 29.9.19 מספר חשבון ____________ מספר סניף ________ מספר שיק _____________ לתאריך

10.11.19 מספר חשבון ___________ מספר סניף ________ מספר שיק _____________ לתאריך

10.12.19 מספר חשבון ___________ מספר סניף ________ מספר שיק _____________ לתאריך

____________________ _________________________ __________________ ____________ תאריך תעודת זהות שם משפחה ופרטי חתימה

10

57 מעבדת השיניים

2019 מרץ l

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online