מעבדת השיניים - גיליון 57 - מרץ 2019

החדשים של E סורקי סדרה

®

E3

E2

Increased productivity and texture scanning

High performance and implant bar accuracy

• 2x 5 MP cameras, Blue LED Multiline • Accuracy (ISO 12836 / implant): 10μm / 12 μm • Scan speed (arch): 30 sec • Scan speed (die): 20 sec • Scan speed (full arch impression): 90 sec • Texture: B&W

• 2x 5 MP cameras, Blue LED Multiline • Accuracy (ISO 12836/ implant) : 7 μm / 10 μm • Scan speed (arch): 24 sec • Scan speed (die): 18 sec • Scan speed (full arch impression): 80 sec • Texture: Color

כל ערכת סורק כוללת: מקלדת ועכבר + מסך + עוצמתי DELL מחשב … רישיון חינם לכל החיים … תוכנת דנטל דיזיינר פרימיום … ללא עלות! on-line 24/7 שירותי תמיכה והדרכה … ימי קורס סריקה ועיצוב במעבדתך 3 …

03-6244487: , בני ברק, טל 35 רח' הירקון

Digital Crowns by FUSION ™

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online