מעבדת השיניים - גיליון 57 - מרץ 2019

TM

יפה יותר

חזק יותר

שקוף יותר

שכבת אמייל 1 שכבת מעבר 2 שכבת מעבר שכבת דנטין

(35%) (15%) (15%) (35%)

שכבות 4

פני שטח אחרי סינטור

שקיפות %

43

שקוף פי 1.4

38

31

שקיפות (%)

0

10

20

30

40

50

60

חוזק

557

748

1125

Strength ( MPa )

0

200

400

600

800

1000

1200

Measurement conditions : Evaluated by raw material ( white color ) According to ISO 6872 : 2015 Sample, A ratio of the distance : 30mm, size : 3×4×40mm

פקס 03-6053311 : ' טל - פופקו דנטל בע"מ

62157 , ת"א 21760 תל אביב , ת"ד 60 רח' פנקס 03-6050470 :

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online