מעבדת השיניים - גיליון 57 - מרץ 2019

המדפסת בתלתמימד המהירה והמדויקתשכולם תושק בישראל Nexdent 5100 , מחכים לה במלון דניאל, הרצליה 11.4 בקונגרס הקאד קאם ב

המדפסת המהירה והאמינה במבצע ביום התערוכה כלמשתתףבקונגרסהקאדקאם במלון דניאל, הרצליה 11.4 ב הנחה: במקום 10% מקבל ₪35,900 ,₪39,900 להרשמה לקונגרס 052-6220747 : מיטל

שימו לב לגוונים של הכתרים והגשרים הזמניים שתוכלו להדפיס במדפסת

להרשמה לקונגרס ניתן להתקשר 054-5219532 : קשת הפקות

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online