התפריט הדיגיטלי - תפריט בשיטת סריקת קוד QR

מה התהליך PDF אתם מעבירים אלי את התפריט בקובץ אם יש ברשותכם לוגו מומלץ להעביר שלבן הוא שקוף PNG גם בקובץ

לפורמט דיגיטלי PDF אני מבצע את העיבוד של קובץ ה שאותו אתם QR מעלה לשרת שלי ויוצר עבורכם קוד מפיצים בעסק שלכם לפי שיקולכם וראייתכם. והקישור לא משתנים מהרגע שהם נוצרים. QR קוד ה מה שיכול להתעדכן, במידה ויש שינויים הוא ה"בפנוכו" או בעברית יפה הפנים של התפריט ואותו ניתן להחליף בכל עת.

ממני בסוף ההליך אתם מקבלים של התפריט וקישור לגרסה הדיגיטלית QR קוד

? והשאלה שלכם בטח עכשיו היא וכמה זה עולה ש"ח לעיבוד הדיגיטלי לשנתיים 500 העלות היא עמודים 16 עד ש”ח 250 - עמודים נוספים 10 כל עדכונים( 10 )כולל עד שכולל קישור דיגיטלי לתפריט בהתאמה QR וכן קוד המחיר גם כולל עדכונים לפי הצורך שלכם

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online