התפריט הדיגיטלי - תפריט בשיטת סריקת קוד QR

מה התהליך PDF אתם מעבירים אלי את התפריט בקובץ אם יש ברשותכם לוגו מומלץ להעביר שלבן הוא שקוף PNG גם בקובץ

לפורמט דיגיטלי PDF אני מבצע את העיבוד של קובץ ה שאותו אתם QR מעלה לשרת שלי ויוצר עבורכם קוד מפיצים בעסק שלכם לפי שיקולכם וראייתכם. והקישור לא משתנים מהרגע שהם נוצרים. QR קוד ה מה שיכול להתעדכן, במידה ויש שינויים הוא ה"בפנוכו" או בעברית יפה הפנים של התפריט ואותו ניתן להחליף בכל עת.

ממני בסוף ההליך אתם מקבלים של התפריט וקישור לגרסה הדיגיטלית QR קוד

? והשאלה שלכם בטח עכשיו היא וכמה זה עולה ש"ח לעיבוד הדיגיטלי לשנה 250 העלות היא עדכונים במהלך שנה( 8 )כולל עד שכולל קישור דיגיטלי לתפריט בהתאמה QR וכן קוד המחיר גם כולל עדכונים לפי הצורך שלכם ה המחיר הוא לשנ ש"ח בסה"כ 450 באם תרצו עדכונים לשנתיים העלות תהיה עדכונים( 20 )כולל

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online