התפריט הדיגיטלי - תפריט בשיטת סריקת קוד QR

אתם שואלים את עצמכם בטח כאן ומה אם נרצה לשנות את התפריט ?

חדש PDF הדבר פשוט - שולחים אלי קובץ אני מחליף את הדפים והרי לכם תפריט חדש

לא משתנה. QR קוד ה

קישור האינטרנט של התפריט לא משתנה

כל מה שאתם צריכים לעשות הוא להעביר קובץ בהתאם להנחיות ותקבלו אימייל חוזר שהתפריט עודכן.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online