התפריט הדיגיטלי - תפריט בשיטת סריקת קוד QR

ולפני שנכנס לעוד מידע אומר לכל אחד שקורא כאן את הכתוב כי דלתי פתוחה לכולם כולל כולם

אם יש בעל מסעדה או אדם אחר שזקוק לתפריט דיגיטלי כפי שאני מציע ואין לו אפשרות תשלום ברגע זה בגלל סיבה כזו או אחרת מתחייב אני להכין לכל אחד את התפריט גם אם אין ברשותכם את האפשרות לשלם וכל מה שאבקש שכאשר תעמדו על הרגליים ותתאוששו תדעו לבוא לומר לי יש לנו אפשרות לשלם ושלמו את הסכום שאני מבקש לא אמנע ממישהו תפריט בגלל שאין לו אפשרות תשלום זו דרכי ואל תחששו לפנות גם אם כרגע אתם קצרים באפשרות לשלם על התפריט אני פה בשבילכם בכל מצב

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online