התפריט הדיגיטלי - תפריט בשיטת סריקת קוד QR

כך זה מודבק על שולחנות המסעדות

מקס ברנר חובקים עולם והזכות שלי היא להפיק עבורם את התפריטים הדיגיטליים בישראל - ניו יורק - פילדלפיה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online