סיפור חיי - סיפורה של יהודית עמית

¨¡¥ p©¥µ£ª µ¥œ p´¡§ p¡Ÿ¥® r©¥´³ª¡ ©¥žœ¡Ÿ ©¥´Ÿ ¬  ¥Ÿ§¬ ¦œ pŸ¨ ¥£ œ¥ ¶®§  œ¡°´ Ÿª¨ pvy « ´§µ p´¥œ¥ p´¥®² ¡ ¥ž¡¨¡§¥° Ÿª¡¨ ¶®§¡ ¶¡´°Ÿª¨ Ÿ¡ œ p¤³¤¥§´œ r±´œ ¡¥Ÿ¡ª¥¨ ¦¥µªª¡ ¥´ž¬¡   µ§´ œ¥ r ´®µ ¶¡¬¡œ ¡ ¶¡´² ¨§ ¥´£œ ©ž ¶¡¥£¨ ¶¡£¡§  µ¥ ¦œ p œ¥´ œ¨ ¥ª®¬ r¨³ œ¨ ´§ ¢ ¥¨ ©ž ¦œ p©®° ¥Ÿª ´³¨ ¶¨Ÿ¶µª ¥¬œ r ¥´¡žª ©¡³ª ¶¡´£ r¤®ª œ¨ ¢¡ ¨¡§ ¨® ©¡¥ ¨§ ´Ÿ¨ ¶¡¨¡§¥ ¡¬£¬œ¡ p ¥¥¬µ ¶œ ¶£œ ¡¬¨ µ¥µ p¨¢ª ¡¬¨ µ¥ r  ¥¶¥§¢µ £ªµ¡ ¶¡œ ¶ ¡œ ¥¬œ

^goof_ œ¡¥£˜ œ£“

œ•š˜ —£–¥ Ÿ¬ œ£” b—œ–ž£˜ œ¡¥£

—£–¥

gg

Made with