סיפור חיי - סיפורה של יהודית עמית

«·£ ¡§‘Ÿ £®·§ ¶Ÿ© §ª· «§§¥¢ ¸£¶£µ ¶£²§¯· ¸£¶¬ª ¦¶£²¬ ¶£²§¯¢ «°²¢ n¥·¸ ¶£¡ o ¸§¬ª£°¢ ¸£¶¡¸¯¢¢‘Ÿ£ p¸£§¸¥²·¬ ¸£®£¬¸£ §§¸£¬§·¶¬ µª¥ « §¸²¶§´ £§ªž£ ¶¸£§ ¡£°£ ¸£¶£¡‘ n¢§°¶ nª ¯ ¢ª¥£¶ ª· «¸¶¤°Ÿ ¢·°® ¢¤ ª© p¡£ž¬ «¢ª ¢¡£¬ §®ž£ n«§°ªµ¢ §¶£¥ž¬ £¡Ÿ°· «§·®ž ¢Ÿ¶¢ ¸£°· §ª ¢·§¡µ¢£ °£Ÿ· ª© ¨·£¬¬ ¬¤ ¨·¬Ÿ ¢žŸ ¢ª¥£¶ p¢ª ¸£¡£¢ª «§ª§¬ §ª §ž p§£®²¢ ¢®¬¤¬

«§Ÿ¶£°¬¢ ª©ª ¢ª£¡ ¢¡£¸ ¤ž ¸§¬° ¸§¡£¢§ n§®¬¬ up{ptrsw

h

Made with