סיפור חיי - סיפורה של יהודית עמית

£·ž¶ ¸§Ÿ

£²´² ¸§Ÿ o ªŸ££‘ £ª £ž¶µ r©¥³ª® ´®µ¨ ¡¬´¢£¡ £fª¨° ª ¡¬´´£¶µ ¥¬œ¡ œ´¢® uyrwru}x| ¦¥´œ¶ r¶¡´¥®² ¶¡£°µª Ÿ¡® ©® f¶¡´¥Ÿ f ¨µ ´¡¶¨ ¡¬¬§¬ r ¨¡Ÿž £ªµ ¶¥¥ «¡ª§ ¡¢ r £°µª ´Ÿ£¨ ¡¬¬§¬¡ ¨´ž  ¡¬¥§¢ ¨® ´¤ª ®´œ ¥¨¡œ ¡¨Ÿ¡ž p´£œ ©¡³ ¶¥ ¥µœ´ ~¥¶¡¬¡´§¢ ¥¶¶§ «¤³ ¶¥ ¡¶¡œ ¨® ¶¡œ§ ¡ ¡¥ r´²¡œ¨ ¡ª§ ¡¨ ¡¬¥§¥£ r¡¬¨ ´³¥ ¥ ¡ ¤¥´° ¨§µ§ p´¶¡¥ œ¨ p´¤ª ®´œ ¡¬¬¡œª¥² ¶œ ¡¡´ª p¶¥£²¬ f ´œkžf  ¬¥° pŸ¨ ¥¶ª³´µ p«£¨¡µ ¶°ª pŸ ©¥°¡²ª p£°ª ƒ´¶¡¥ ¦¥´² ª p¶¡°¤°¤¡ ¤¡¥ª p´Ÿ¥´³¥ ¥µ¥œ «¡µœ´ «ž¢ª ©ž rŸ¥ª¶ r œ´µ ¥ª ¨§¨ ©³ p ¬¥ž ¡¬¨¶µ ±¡£¡ ¶¡ž¡¢ «¥ ¨´ž  ¡ ¡¬¥§¢ r¥¬µ ©® Ÿ£œ ¡ ©¥´µ¡œª ¡¬¥¥ µ p¥¨µ ©¡³ ¶¥  ¢ rrr¶¡ž°¨ ¡¬®ž µ ¡¬µž´ ¡ r«¡°²° ¶¥ q f¨¡¡f ¡¨ ¡œ´³ «¡°¥´² ¨µ ©³ ¡¬¨ ¥ 

…Ÿ”˜˜† ¥ª«” b“«™¥˜ œ–˜—œ

kg

Made with