סיפור חיי - סיפורה של יהודית עמית

¥?¡ ¨® ©¥´¥µ ¥¶¶§ vtuw ¶¬µ

§¶£¢ n§¶£¢ n§¶£¢ p§§¥Ÿ ¸£²£µ¸ ·£ª· §ª ¸§® ¶·ž ª© §¸£¡ª§Ÿ p§¸ªŸ§µ «¸£©¤Ÿ p¢Ÿ¢ž ±£¯ §ž£ ¢¥¬· n¶·£ž §¸£¶ Ÿ ª© §¡Ÿª §¸¶ž·® «¶¡°¢Ÿ « ¨ž p§¸ž £§¢ «¢ n«· ¡Ÿª §¬§ž p«§§µ žª ¶Ÿ© §Ÿž p§Ÿ ¢¸§§¢ ¢¸¬¥® ª© «§®· §¶¥ž n¸·¡£¥¬¢ ¢·§ ²¢ ¸· ¶®‘ ¢ª§¬¢ p°¶£ž¬¢ ª° ¢®£° žª §¶¤°Ÿ ¢¸§§¢ ž¬ž£ ¢Ÿ¢žŸ£ ¢®£Ÿ¸Ÿ p¢°¡§ ž§¢ µ¶· ¶§Ÿ°¢ª §¸¥ª´¢ «ž¢ §§¡©® n§§¡ª§ª ¸ž¤ p§ž¡££Ÿ £µª¥Ÿ· ¢££µ¸ §®ž ž§¢ ¸£Ÿ¶ «§®· §¸ž žª ¶Ÿ© ¸ž´¬® ž§¢ ¨ž p§¸¬·®Ÿ ¡°ª ž©

§Ÿž n¢ž£²µ ¢¸§Ÿ¢ ¸¶¤£¥ §®ž n¢µª¥¢ ª° ¸¶¸££¬ žª ¨ž n¶£µ¢¬ ¸¡°£¶ §ª£© p¶£²© ·§ ³£¥Ÿ §¶¢ n§¸£ž µŸ¥¬ žŸž n§¸£ž ££©¬ ¶£®¸ª n«§¡ Ÿ¢ ¸¡¶£¢ §¶¥ž ¤ž£ n«§Ÿ£¦¶ «ª£© ¦°¬©· §§ª ¶ ¸ž ±·²·¬ ž£¢ p§ªž ¶Ÿ£° £ª· «£¥¢£ §¬§ž n¸¬ª£¥ §®ž §¸£¡ª§ ¤ž¬ n¸¶¶£°¸¬ ¸£µ°´Ÿ ¢ª§ªŸ §¡§ª ±©¸ §¬§ž p§¸£ž ¢°§ ¶¬ ° ¶ §Ÿ£ n£©·¬® ¸£¬£ª¥¢ ¨©£ n£° ¶® ¡§¬¸ žª ¨ž §¡§ª žª ¶Ÿ© §¬§ž p§¡Ÿª §¸¡¡£¬¸¢ §®ž£ ¢°§ ¢ §¬§ž «§®· j·¬¥k ¶£Ÿ°© n°§µ¶Ÿ §¸§§¢ §®ž£ «§®Ÿ¢ «° §ª ¢¶¤° ž§¢ p«§¡©®ª ¢¥¬· ž§¢£ n¢¸£¬ §¶¥ž n«§®·¢ ª© ¨ž n¢¢ªŸ ¸£¬£ª¥ §ªž «§¶¤£¥ n§ª ¸ž¶£µ ž§¢ ¢¡Ÿª ž§¢ p¢ª§Ÿ·Ÿ «· žª §®ž£

jstpxps{vv o tpvps{rtk ¢ ª£ž §¸¡£¡ «¡¡§¨ ®Ÿ¥ œ¥ ¦œ p´Ÿ¨ ¶´ œ¨ r ¶¡œ ¡´¥§ µ ¥´£œ ´³¥® p °¥ µ¥œ ¶¥¥ œ¥  r¶¡Ÿ¥Ÿ ¥¶µž´ œ¨µ ¦§ p¥?¡ ¨µ ©ª¡³ª ¶œ œ¨¥ª ž¨¡œ Ÿ¡Ÿ r©¥´£œ¨ ´¡¢®¨¡  ¬¥ž¬ p©¥Ÿ¡ª¥¨ p œ¥´³ ~¨¡§  ´¢®¬¡ p ²´œ ¥¶¥¨® ¥¬œµ ¥´£œ p ¶¥¨ ´® ¥¶¡£œ  Ÿ¡Ÿ ©® ¶¡ µ fµ ¶´ª¡œ œ¥ p©¥¬¡ªµ ¨¥ž ¶œ ´® ´§µ§ p©¡¥ µ ¦§ ¥Ÿ§ Ÿ® rŸ¡®¡ rf´¶¡¥ °¥ ¥¥£ ¶¬µ ¶¥¥  p ¶£°µª ¨§ ©® œ¡µ ¶°¬µ p¨¥£ ¶µœ p¡¬ªœ ¨µ ¶¡£œ p ´¥®² ¡¬¶Ÿ¡Ÿ ¥ ¡¢ r©¥¥¶µ¡ ©¥®´œ ¶ ³´ œ¥ µ§ r¦¡´ ´§¢ ¥ ¥

m

Made with