דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ"א 2020-2021

דורות אונליין

הרצאות בזום

צביה כפיר | אגדות חז"ל - מדרשים ודילמות שנתי | 09:30-10:30 ׳ יום א

https://www.hughug.co.il/w7353

אגדות חז"ל מפתיעות בהיותן רלוונטיות גם בימינו. על אף מרחק הזמן. בשיעור מובאים סיפורים מהתלמודים והמדרשים בנושאים מתחום חיי המשפחה, חיי בית המדרש, הווי הקהילה, צדק וצדקה, וכן גם נושאים "לאומיים" כמו, גלות וגאולה, חורבן בית המקדש ויחס לגויים. בכל מפגש נלמד סיפור אחד או יותר תוך כדי שיחה אודות הנושא או הדילמה שסיפור זה מעלה, והרלוונטיות שלו לימינו ולחיינו. תואר שני באגדות חז"ל, מורה במכללות. | צביה כפיר - יש להירשם מראש. ₪ 95 או במסגרת מנוי חודשי ₪ 150 , מחיר לקורס ₪ 30 - מחיר להרצאה

ניר קינן | המפעל הציוני

עד סוף מרץ | 10:50-12:00 ׳ יום א

https://www.hughug.co.il/w6952

150 הקורס יעסוק בהקמת המפעל הלאומי - התיישבותי בארץ ישראל, בהתפתחויות ואירועים שנפרשו על שנות היסטוריה, שעיקרן על אדמת אירופה, בין מלחמות העולם. דגש מיוחד יינתן להשפעתו של המפעל הציוני על נוף הארץ והפיכתה מארץ דלת אוכלוסין ונחשלת למרחב דינמי בו קמו תוך זמן קצר יחסיתמפעלי פיתוח גדולים ונערכו ניסיונותחברתייםהתיישבותייםשאין להםאח ורע. תואר שני בלימודי ארץ ישראל מורה ותיק לידיעת הארץ. | ניר קינן - יש להירשם מראש. ₪ 95 או במסגרת מנוי חודשי ₪ 150 , מחיר לקורס ₪ 30 - מחיר להרצאה

18

Made with FlippingBook - Online catalogs