דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ"א 2020-2021

דורות אונליין

הרצאות בזום

עמוס דותן | היסטוריה ואקטואליה בתקופה מטלטלת

עד סוף מרץ | 10:50-12:15 ׳ יום ג

https://www.hughug.co.il/w6409

אנו בראשיתו של עידן חדש בעולמנו הפנימי, במערכת האזורית ובמעגל העולמי. סדרת הרצאות על היסטוריה ואקטואליה בתקופה מטלטלת.

- יש להירשם מראש. ₪ 95 או במסגרת מנוי חודשי ₪ 150 , מחיר לקורס ₪ 30 - מחיר להרצאה

הדה רכניץ | נגיעות אמריקאיות

מפגשים החל מאפריל 4 | 10:50-12:00 ׳ יום ג

https://www.hughug.co.il/w6409

כיצד קמה ארה"ב ? | 6.4 המערכת השלטונית האמריקאית- על קצה המזלג | 13.4 הקהילה היהודית האמריקאית- קהילה של מהגרים / הגירות יהודיות לארה"ב | 20.4 מבט עכשווי על הקהילה היהודית האמריקאית. | 27.4

אמריקנולוגית, מפרסמת ומרצה על מגוון נושאים שקשורים לארה"ב (היסטוריה, אקטואליה, | הדה רכניץ פוליטיקה, נשים, קהילה יהודית אמריקאית ועוד) באוניברסיטה הפתוחה ובמסגרות רבות נוספות.

₪ 95 , או במסגרת מנוי חודשי ₪ 100 - מחיר לסידרה - יש להירשם מראש. ₪ -30 מחיר להרצאה בודדת

22

Made with FlippingBook - Online catalogs