דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ"א 2020-2021

פעילות דורות עד הבית

פעילות בישובים

2020-21 , פעילות תשפ״א בעמותה לחבר הותיק דורות זבולון

דורות אונליין חוגים במרכז בדורות

דורות עד הבית

מציעה פעילות בישובים. דורות עד הבית בכל ישוב מתקיימים שעורי פעילות גופנית, מפגשי חברותא שבועיים ועוד פעילויות נוספות, בהתאם לבקשות ורצון החברים ביישוב. חוגים נוספים יפתחו במהלך השנה. מוזמנים לעקוב ולהציע. ההשתתפות בשעורים על פי הרשמה מראש אצל אחראי תחום אזרחים וותיקים בישוב. התשלום הינו חודשי ולא רק על פי נוכחות למפגש. תודתנו והערכתנו לפעילים בישובים על הארגון וניהול הפעילות.

29

Made with FlippingBook - Online catalogs