דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ"א 2020-2021

פעילות דורות עד הבית

כפר ביאליק

ש״ח לחודש 80 מחיר | 09:00-10:00 ׳ יום ג

גלילה אלופי | התעמלות על כסאות

054-9989701 הרשמה: שרי ברקוביץ

עדכון על מועד הסדנא אצל שרי ברקוביץ

אוריינות דיגיטלית

054-9989701 הרשמה: שרי ברקוביץ

ש״ח להרצאה 10 מחיר | מועדון מפעל הפיס | 17:00 ׳ יום ג

הרצאות מתחלפות פעמיים בחודש

פרטים יפורסמו בהמשך

מפגשים חברתיים מונחים, מותאמים לישוב ולאופי החברים

31

Made with FlippingBook - Online catalogs