דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ"א 2020-2021

פעילות דורות עד הבית

אושה

11:00-11:45 ׳ יום ד | 10:00-10:45 ׳ יום ב ש״ח לחודש 80 : מחיר

נירית סער-לובן | התעמלות על כסאות

054-2558374 הרשמה: אניטה גבאי

עדכון על מועד הסדנא אצל רבקה קליין

אוריינות דיגיטלית

054-2558314 הרשמה: רבקה קליין

ש״ח להרצאה 10 מחיר | מועדון לחבר | 17:30 ׳ יום ג

הרצאות מתחלפות אחת לשבועים

33

פרטים יפורסמו בהמשך

מפגשים חברתיים מונחים, מותאמים לישוב ולאופי החברים

35

Made with FlippingBook - Online catalogs