דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ"א 2020-2021

דורות בדרכים

תכנית טיולים שנתית

אנו שמחים להציע מבחר טיולים מובחרים בשנה מיוחדת זו. ככל שיהיו נרשמים רבים, נשקול להציע שני מועדים לכל טיול. הטיולים המוצעים יתקיימו במידה ויהיו מינימום נרשמים וההנחיות יאפשרו. ההרשמה החלה, הזדרזו להירשם. כל הטיולים לפי הנחיות משרד הבריאות והנחיות התו הסגול.

.2021 וטיולים ונופשים נוספים יתווספו בשנת 2020 תוכנית הטיולים עד סוף

מדריך: עופרה רימון | סיור בצפת

28.04.21 יום רביעי

https://www.hughug.co.il/w9124

נסיר בגן המצודה שתכנן האדריכל שלמה אורן עם קום במדינה. נתרשם משרידי המצודה הצלבנית והממלוכים. נתוודע לסיפור שחרורה של צפת במלחמת השחרור. נהלך בעקבות פעילות המיסיון הבריטי והסקוטי בראשית המאה העשרים. נשוטט בסמטאותיה ונבקר בגלריות קריית הציירים ההיסטורית. ש״ח 150 מחיר לטיול

38

Made with FlippingBook - Online catalogs