דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ"א 2020-2021

דורות בדרכים

תכנית טיולים שנתית

מדריכה: ד״ר אדר׳ ליאורה בר-עם שחל | סיור בעיר התחתית חיפה

19.05.21 יום רביעי

https://www.hughug.co.il/w4576

סיור בעיר התחתית חיפה –המרכז העסקי-כלכלי של תקופת המנדט על ההיסטוריה של חיפה והתפתחותה מהעיר של דאהר אל עומר על שפת הים, אל העיר המנדטורית עם דגש על ההיסטוריה הכלכלית/מסחרית שלה וביטויה בארכיטקטורה. ש״ח 100 מחיר לטיול

40

Made with FlippingBook - Online catalogs