דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ"א 2020-2021

פעילות תשפ״א בדורות

הסעות ותימחור חוגים

טבלאות מחירי החוגים המתקיימים במרכז דורות בבוקר

• ההרשמה בטפסי רישום המצורפים לחוברת ובמשרד דורות. ש״ח למחיר השנתי. 700 • לתושבי חוץ תוספת של • מחירי ההשתתפות בחוגים הנם לשנת פעילות וללא שינוי מהשנה הקודמת

מחיר שנתי לאחר הנחה

מספר חוגים

1,495 1,662 1,950 2,182 2,399 2,592

חוג אחד שני חוגים

שלושה חוגים ארבעה חוגים חמישה חוגים שישה חוגים

.16 מחירי הרצאות אונליין בזום מופיעים בעמוד , בצמוד לפעילות. 3 מחירי החוגים המתקיימים בישובים מופיעים בשער

חברים מהישוב. 3 הסעות מהישובים לדורות וחזרה יתקיימו במספר מינימלי של הנסיעה עפ״י הנחיות משרד הבריאות. לוח זמני הסעות

שעה

יישוב

רכב

ימים א’-ה’

שעה

יישוב

רכב

ימים א’-ה’

12:00

שער העמקים ויגור

חזור מדורות אוטובוס

08:00

שער העמקים

הלוך לדורות אוטובוס

12:00

כפר ביאליק

חזור מדורות טרנזיט

08:15

יגור

הלוך לדורות אוטובוס

12:00

כפר חסידים ונופית

חזור מדורות מונית

07:30

נופית

הלוך לדורות אוטובוס

12:40

כפר ביאליק

חזור מדורות מונית

08:00

כפר חסידים

הלוך לדורות אוטובוס

12:40

כפר חסידים ונופית

חזור מדורות טרנזית

08:20

כפר ביאליק

הלוך לדורות טרנזיט

6

Made with FlippingBook - Online catalogs