דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ"א 2020-2021

Animated publication

מרכז לימודי חברתי לותיק דורות זבולון

2020-2021 תוכנית פעילות תשפ״א

ם." ָ ע ְ נ ִ ךָ י ׁ ְ ש ְ פ ַ נ ְ ת ל ַ ע ַ ד ְ ךָ ו ֶ בּ ִ ל ְ ה ב ָ מ ְ כ ָ בוֹא ח ָ י ת ִ "כּ משלי, ב׳

תוכן העניינים

1 - 7 ............................... מידע כללי 7 - 14 .............. חוגים במרכז דורות 15 - 28 ............................. דורות אונליין 29 - 37 ...................... דורות עד הבית 38 - 40 ......................... דורות בדרכים 41 - 47 .............. עוד משירותי העמותה

התוכניות יפתחו בהתאם לתקנות הקורונה

פעילות תשפ״א בדורות

מידע כללי

תושבות ותושבי זבולון הותיקים,

השנה פעילות הקתדרה תתקיים ביישובים, לצד פעילות מוגבלת במרכז דורות וכן הרצאות וסדנאות בשידור אונליין לבתי התושבים. פעילויות אלו יתקיימו בהתאמה לאסטרטגיית המועצה, המכוונת להנגיש את הפעילות לכלל הותיקים בכל יישובי המועצה ובהתאמה לשגרת הקורונה ולהוראות השעה. המועצה תומכת בפעילות מתוך דאגה ואחריות לוותיקיה. אנו נמצאים בזמנים אשר מעמידים אתגר בעיקר לאוכלוסייה הוותיקה, קשובים לרצונותיכם ונשמח לשיח עמנו כדי להטיב את הפעילות ובכך את איכות חייכם. אנו מודים לפעילים בישוביםשמסייעים לנו לקדם את התוכניות במחויבות ואכפתיות רבים. באיחולי בריאות ובתקווהשנחזור במהרה לשגרה הכוללתשל פעילויות מרובות משתתפים, כפי שהיה בעבר ללא חשש בריאותי. תודה לכל העוסקים במלאכה בעמותת דורות ובברכת שנה טובה ובריאה,

עמוס נצר ראש המועצה

1

פעילות תשפ״א בדורות

מידע כללי

ותיקי המועצה היקרים

אנו נמצאים בתקופה מאתגרת של שגרת קורונה ועושים את המיטב שניתן לאורן של מגבלות, הנחיות נוקשות והרבה אי ודאות. בשל האופי המורכב של התקופה, בחרנו להוציא חוברת דיגיטלי בלבד, הכוללת את תכניות דורות לשנה הקרובה. החוברת הדיגיטלית כוללת את החוגים השנתיים בשלושה מוקדים, במרכז דורות, בישובים: "דורות עד הבית", ותכניות בשידורי זום, כל התוכנית יתעדכנו מעת לעת בהתאם לאפשרויות וע"פ ההנחיות. כדי לעבור את התקופה בבריאות טובה מומלץ להישאר לומדים ופעילים ככל שניתן, מציעים לכם שילוב של פעילות גופנית, יצירתית, חברתית ואינטלקטואלית – פרונטלית ובזום, פעילויות המוכחות כמקדמות בריאות טובה פיזית ונפשית ומסייעות בשמירה על תפקודים. השנה יפתחו חוגים ופעילויות חדשות ויש למה לחכות. הנהלת העמותה צוות דורות מאחלים לכולם שנה טובה, שקטה, שנת התפתחות ועניין והעיקר בריאות. תודה למועצה אזורית זבולון ולעומד בראשה ולהנהלת המועצה,למנהלת אגף חברה וחינוך, למחלקת הרווחה ולכל המחלקות במועצה התומכים ומאפשרים את פעילות העמותה, במיוחד בתקופה מורכבת זו.

מיכל קציר מנהלת העמותה ברכה סנדר מנהלת הקתדרה צוות העמותה

2

פעילות תשפ״א בדורות

מידע כללי

2021 תכנית מיוחדת ביולי + 30.6.21- ותסתיים ב 11.10.20- תקופת הלימודים בקתדרה תפתח ב 1.9.20 • ההרשמה לשנת הפעילות תשפ"א תפתח ביום brachas@zvulun.co.il • ההרשמה באמצעות קישורי ההרשמה המצויינים ליד כל חוג, או במייל חובה לציין מייל אישי ברור ואת שאר הפרטים האישיים. . בטופס הרשמה במשרד דורות או אישור הרשמה יתקבל במייל חוזר.

זום דורות״ בשל מגבלות הנובעות מנגיף הקורונה ההרצאות וחלק מהפעילויות יתקיימו השנה בזום באתר ״

https://zoom-dorotzvulun.org.il

כמו כן כל הפעילויות המפורטות בפרסום זה נכונות לזמן פרסומה וייתכנו שינויים בהתאם להנחיות הממשלה. אנא קראו היטב את תקנוני הרישום והביטול וכן את כל הנהלים לגבי מנוי הזום.

לוח חופשות

16-17.5.21 שבועות | 14-15.4.21 יום הזיכרון ויום העצמאות | 27.3.20-3.4.21 פסח

2020-21 , פעילות תשפ״א בעמותה לחבר הותיק דורות זבולון

עוד משירותי העמותה

דורות בדרכים

דורות עד הבית

דורות אונליין

חוגים בדורות

3

פעילות תשפ״א בדורות

צוות מרכז דורות

דוא״ל

טלפון

תפקיד

שם

michalk@zvulun.co.il

054-800015 04-8478124 054-6833007 04-8478124 052-4706633 04-8431533 04-8431570 04-8478124 04-8478124

מנכ״לית העמותה

מיכל קציר

brachas@zvulun.co.il

סגניתמנהלת עמותה, מרכזתהקתדרה, קהילהתומכת וטיולים מרכזת ואחות מרכז יום, ייזום תכניות מיוחדות תחום התנדבות ופרסום

ברכה סנדר

marcele@zvulun.co.il

מרסל חלוצי

michalA@zvulun.co.il

מזכירות, מנהלנות וגבייה

מיכל אהרון אתי דויטש ריפי שוהם נעם מרמרי

estydoitch@gmail.com

מרכזת רכש, תפעול וקפיטריה מופת לניצולי שואה, צוות מרכז יום

shoham@ry.org.il

04-8478124 noammamari@gmail.com

אחראי אחזקה

Leayaari46@gmail.com

04-8478124

צוות תפעול ומרכז יום

לאה יערי

04-8478124 subhiya1410@gmail.com

צוות תפעול ומרכז יום

סובחיה חאלדי

halutzy@gmail.com

052-4706649

אב קהילה תומכת (אושה, כפר המכבי) אחזקה דורות אם קהילה תומכת (שער העמקים)

יחיאל חלוצי

052-8728198 motherdalia@gmail.com

דליה רגב

golden.ziv@gmail.com

052-2992557

זיו גולדנברג אב קהילה תומכת (נופית, כפר חסידים, כפר ביאליק) אחראי קהילה וירטואלית - יוניפר

4

פעילות תשפ״א בדורות

תקנון ונהלי הרשמה

• ההרשמה לחוגים הינה לכל שנת הפעילות. . הצטרפות של תושבים צעירים יותר ותושבים 60+ • בכל פעילויות והסיורים תינתן עדיפות לתושבי זבולון בני מחוץ למועצה תהיה על בסיס מקום פנוי. • מספר המקומות בחוגים מוגבל השנה יותר מתמיד הקדימו להירשם והבטיחו את מקומכם בחוג הרצוי. השיבוץ יעשה על פי סדר מועד ההרשמה. בשל מגבלות הקורונה והצורך לעבוד בקבוצות קטנות לא ניתן יהיה להבטיח מקום ביותר מקבוצה אחת בכל סוג פעילות – במידה ונרשמתם ליותר מקבוצה אחת (למשל שני חוגי פילטיס) ייעשה השיבוץ באחת מהקבוצות בהתאם לשיקולי העמותה. במידה ולאחר פתיחת השנה יוותר מקום בקבוצות נוספות – נוכל לצרף משתתפים שנרשמו לפי סדר מועד ההרשמה שלהם. • תקופת התנסות (מותנית בהרשמה מראש): השנה ההתנסות תוגבל למפגש הראשון בלבד במהלך החודש הראשון של כל חוג/סדרה, לאחריה ההרשמה נכנסת לתוקף לכל תקופת החוג. • שכר הלימוד ואפשרויות התשלום: שכר הלימוד מחושב לחוג/קורס מלא ולוקח בחשבון את החודשים בהם ישנן חופשות וחגים ופעילויות מיוחדות. התשלום ייעשה בכרטיס אשראי או בשיק. • החזר שכר לימוד: ההרשמה לחוג/פעילות מחייבת. אין החזר שכר לימוד עקב היעדרות מלימודים/מפעילות, אלא במקרה של ביטול חוג על פי הנוהל להלן. משתתף או מדריך שחלה בקורונה, מדריך שנכנס לבידוד ואין לו מחליף וכדומה לא יתבצע החזר שכר לימוד בעבוד ביטול הפעילות. • תנאי לפתיחת הקורסים/חוגים הוא מספר משתתפים מינימלי. נוהל ביטול חוג שנתי / מנוי זום/ חוג בישוב • ביטול יכנס לתוקפו רק לאחר הודעה בכתב של הנרשם, ואישור קבלתה, במשרדי העמותה. • ביטול השתתפות או שינוי בהיקף יתאפשר מיד לאחר תקופת ההתנסות של כל חוג/קורס. • במקרה היעדרות של חודשיים ומעלה ברצף, עקב סיבות רפואיות ניתן לפנות בכתב בבקשה לביטול חוג ולקבלת החזר תשלום רטרואקטיבי. העמותה מבוטחת בביטוח צד שלישי ואינה מבטחת את משתתפי הפעילויות בביטוח תאונות אישיות. ביטוח:

אנא שקלו היטב לאלו חוגים/קורסים ברצונכם להירשם. על בסיס הרשמתכם מתקבלת ההחלטה אם לפתוח חוג/קורס זה או אחר. הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים.

5

פעילות תשפ״א בדורות

הסעות ותימחור חוגים

טבלאות מחירי החוגים המתקיימים במרכז דורות בבוקר

• ההרשמה בטפסי רישום המצורפים לחוברת ובמשרד דורות. ש״ח למחיר השנתי. 700 • לתושבי חוץ תוספת של • מחירי ההשתתפות בחוגים הנם לשנת פעילות וללא שינוי מהשנה הקודמת

מחיר שנתי לאחר הנחה

מספר חוגים

1,495 1,662 1,950 2,182 2,399 2,592

חוג אחד שני חוגים

שלושה חוגים ארבעה חוגים חמישה חוגים שישה חוגים

.16 מחירי הרצאות אונליין בזום מופיעים בעמוד , בצמוד לפעילות. 3 מחירי החוגים המתקיימים בישובים מופיעים בשער

חברים מהישוב. 3 הסעות מהישובים לדורות וחזרה יתקיימו במספר מינימלי של הנסיעה עפ״י הנחיות משרד הבריאות. לוח זמני הסעות

שעה

יישוב

רכב

ימים א’-ה’

שעה

יישוב

רכב

ימים א’-ה’

12:00

שער העמקים ויגור

חזור מדורות אוטובוס

08:00

שער העמקים

הלוך לדורות אוטובוס

12:00

כפר ביאליק

חזור מדורות טרנזיט

08:15

יגור

הלוך לדורות אוטובוס

12:00

כפר חסידים ונופית

חזור מדורות מונית

07:30

נופית

הלוך לדורות אוטובוס

12:40

כפר ביאליק

חזור מדורות מונית

08:00

כפר חסידים

הלוך לדורות אוטובוס

12:40

כפר חסידים ונופית

חזור מדורות טרנזית

08:20

כפר ביאליק

הלוך לדורות טרנזיט

6

חוגים במרכז דורות

חוגים במרכז בדורות

2020 פעילות בעמותה לחבר הותיק ״דורות״ 2020- 1 , פעילות תשפ״א מו ה לחבר הותיק דורות זבולון

חוגים במרכז דורות

דורות אונליין

דורות עד הבית

.30.6.21- עד ה 11.10.20- לפניכם פרוט חוגי הקתדרה שיתקיימו בדורות החל מ על מנת ליהנות מהתכנים העשירים הנך נדרש להירשם.

brachas@zvulun.co.il ההרשמה תתבצע דרך הקישור המצוין בצמוד לשם החוג, או במייל או באמצעות טופס במשרד דורות. . חובה לציין מייל אישי ברור ואת שאר הפרטים האישיים אישור להרשמה יתקבל במייל חוזר.

הרשמה לחוג מחייבת - החיוב יתבצע על-פי ההרשמה. בגלל מיעוט המקומות - ההשתתפות על-פי מועד ההרשמה. כל הפעילויות יתקיימו בהתאם להנחיות ולמגבלות של משרד הבריאות. הסעות יועמדו לרשותכם במידת הצורך.

7

חוגים במרכז דורות

חוגי ספורט והעשרה

09:00-10:15 ׳ יום א

דלית הראל | ריקוד ניה

https://www.hughug.co.il/w8876

שיטת תנועה בריאותית הוליסטית, המשלבת אלמנטים של תנועה מתוך אמנויות הריקוד, הלחימה והריפוי. התנועות פשוטות וחוזרות על עצמן. שימוש במוסיקה מגוונת כחלק בלתי נפרד מהתנועה מתוך כוונה להעניק השראה לקשת רחבה של תגובות גופניות ורגשיות. התנועה מעוררת חיות וחיוניות, משחררת ומפחיתה מתחים. - מורה לניה חגורה שחורה, מטפלת בתנועה. דלית הראל

10:30-11:30 ׳ יום ד

10:30-11:30 ׳ יום א

נורה גורנברג | פלדנקרייז

https://www.hughug.co.il/w2977

https://www.hughug.co.il/w2416

שיעור פלדנקרייז מתאים לכל גיל ולכל אחד. כל שיעור הוא חוויה ייחודית ושונה. השיטה מפתחת את המודעות להכרת הגוף באמצאות תנועה. התהליך מאפשר ללמוד למצוא תנועות חדשות נוחות, נעימות ובריאות. נאפשר לגופנו לנוע בקלות גמישות, ונרוויח תנועה חכמה יעילה ונעימה. השיטה מסייעת לחזוק רקמת העצם. תנו לעצמכם הזדמנות להכיר דרך פשוטה ויעילה לשיפור חייכם. - מורהמוסמכת לפלדנקרייז ואינטליגנציהתנועתית, מאמנת לפתרונותתנועתיים ומחדלי תפקוד. נורה גורנברג

11:30-12:15 ׳ יום ב

10:30-11:15 ׳ יום ב

נירית סהר-לובן | פילטיס מזרנים

https://www.hughug.co.il/w7329

https://www.hughug.co.il/w6666

שיטה שנועדה לשפר את היציבה ואת התפקוד היומיומי של הגוף במינימום מאמץ, ללא שחיקה מיותרת וללא פגיעות גופניות, תוך הפעלת השרירים הנכונים לכל תנועה. החוגים יתקיימו על מזרנים. מורה לפילאטיס. נירית סהר-לובן -

8

חוגים במרכז דורות

חוגי ספורט והעשרה

10:30-11:30 ׳ יום ג

איילת רונן | צ׳י קונג

https://www.hughug.co.il/w8345

תרגול של תנועה, נשימה ומודעות, מחזק מרפא ומהנה. בתרגול יש דגש רב על יצירת הקשר עם הגוף, דרך למידה איטית ומעמיקה. התרגול מחזיר את השליטה על הבריאות, מלמד לחדש ולעורר את כוחות החיים הקיימים בכולנו. הצ'י קונג מחבר אותנו לחיים, על כל הקשיים שבהם, תרגול מאפשר לעשות שינוי אמיתי

בהרגלים שלנו ובאיכות החיים הפיזית והנפשית. - מלמדת, מתרגלת ומטפלת בצ'י קונג. איילת רונן

09:00-10:15 ׳ יום א

הלן פלוגה | יידיש

https://www.hughug.co.il/w1874

הקורס מעניק כרטיס כניסה לשפה ולתרבות היידיש. נלמד יחדיו באמצעות שיחה, קריאה כתיבה והבנת הנשמע. מיועד לכל מי שיש לו זיקה לשפה ורוצה לחמם את הלב.

שנים. 8 - ד"ר לספרות אנגלית, מלמדת שפה ותרבות יידיש מזה הלן פלוגה 09:00-10:00 בשעה 12.10 * עד שנוכל לשוב ולהיפגש, הקורס יחל בזום ביום שני

10:30-11:30 ׳ יום א

מאזן איוב | ערבית מדוברת מתחילים

https://www.hughug.co.il/w0677

לימוד השפה הערבית דרך האזנה, דיבור וקריאה. פיתוח מיומנויות שיחה והבנת הנשמע. - מורה, מחנך ומנהל ב״ס, בעל נסין רב בהוראת השפה, המנהגים והתרבות. מאזן איוב

9

חוגים במרכז דורות

חוגי ספורט והעשרה

09:00-10:15 ׳ יום ד

קלרה שוע | אנגלית שיחה

https://www.hughug.co.il/w5476

לימוד השפה ע"י שיחה, שיפור אוצר מילים וכללי דיבור נכונים. נקיים שיחות על חיי היום יום ואקטואליה בארץ ובעולם. מיועד למי שיש לו בסיס וידע קודם באנגלית. - מורה ותיקה לאנגלית בהוראת מבוגרים. קלרה שוע

09:00-10:15 ׳ יום ג

ד"ר נורית פיינשטיין | ספרות עברית

https://www.hughug.co.il/w4083

זמן יהודי –לוח השנה העברי בין מסורת לחידוש מעגל השנה העברי הוא ציר חייו של האדם היהודי. עולמות התוכן ודפוסי הטקס השלובים בו נוצקו בהיסטוריה יהודית ארוכה ורבת תהפוכות ונעים כל העת בנתיב שבין מסורת וחידוש. במהלך הקורס נלמד להכירם במסע שראשיתו במקורות ישראל הקדומים ואחריתו בתרבות המתחדשת בארץ ישראל כל זאת דרך הספרות העברית החדשה, הזמר העברי, האמנות החזותית ואמנויות הבמה לסוגיהן. - חוקרת ומרצה באוניברסיטת חיפה ומרכזת אקדמית במכון להווי ומועד ברמת-יוחנן. ד"ר נורית פיינשטיין מחקריה, המשלבים חקר מחשבת ישראל וספרות עברית, עוסקים בתרבות היהודית המתחדשת במפנה הדורות ובכלל זה בטקסי החג והמועד ומחזור חיי האדם.

10:30-11:45 ׳ יום ד

רותי דומני | זמר לדורות - מקהלה

https://www.hughug.co.il/w2859

חבורת אוהבי שירה תמשיך גם בשנה הקרובה להיפגש ולשיר בהנאה משירי ארץ ישראל בשירה רב קולית בלווי פסנתר. החבורה מזמינה זמרים בעלי ניסיון בשירה מקהילתית להצטרף לשרותיה.

הצטרפות למקהלה תתאפשר לאחר פגישה אישית עם המורה. - מורה ותיקה למוסיקה, ניסיון רב בעבודה עם מקהלות. רותי דומני

10

חוגים במרכז דורות

חוגי יצירה

מחיר לכל חוג יצירה יחשב כשתי פעילויות

09:00-12:00 ׳ יום א

ציפי אהל | ציור

https://www.hughug.co.il/w6655

למידה מובנית באווירה ובחברה טובה, התפתחות אישית תוך לימוד של טכניקות בחומרים שונים – רישום, צבעי מים – אקוורל, אקריליק, גירים ושמן. פיתוח היכולת ליצור קומפוזיציה נכונה תוך התבוננות בטבע, בתמונה מצולמת או מצוירת. הקבוצות פתוחות למצטרפים חדשים. כל משתתף מביא את חומרי הציור. - ציירת ומורה בכירה. ציפי אהל

09:00-12:00 ׳ יום ב

ליזה אלוני | פיסול בנייר

https://www.hughug.co.il/w0913

הינכם מוזמנים לעולם עשיר של יצירה וביטוי אישי בנייר שהוא חומר נפלא לפיסול, המאפשר לקבל מרקמים שונים וטכניקות גימור שונות. התוצאות מפתיעות בקלותן, ביופיין ובחוש ההומור שבהן. בסדנה נעצב פסלים, כלי הגשה, בעלי חיים, מסכות ועוד. .₪ 250 תוספת תשלום עבור חומרים לשנה - מנחה ותיקה לפיסול בנייר ואמנות שימושית. ליזה אלוני

שלומית ש. לירון | קרמיקה

12:00-15:00 ׳ יום ה

09:00-12:00 ׳ יום ה

09:00-12:00 ׳ יום ג

https://www.hughug.co.il/w3643 https://www.hughug.co.il/w5087 https://www.hughug.co.il/w3465

לנוחיותכם מתקיים חוג נוסף ביום רביעי אחה״צ. ארבעה שותפים לעשייה הקרמית: אדמה, מים, אש והיוצר המפיח בה את הרוח. בסדנת הקרמיקה יוצרים כיד הדמיון: כלים, יצירות פיסול, עבודות נוי, כלי בישול ואפיה, תבליטים. את העבודות מעטרים וצובעים בצבעי חיפוי, גלזורות בטכניקות שונות. העבודה בחמר מרגיעה ומפתחת את הדמיון. חדר היצירה גדול, מרווח, מאובזר, נוח והאווירה בו נעימה. .₪ 1,050 - , לשני שעורים ₪ 800 - תוספת תשלום עבור חומרים לשנה לשיעור שבועי - מורה ותיקה לקרמיקה ואמנות משקמת. שלומית ש. לירון

11

חוגים במרכז דורות

חוגי יצירה

מחיר לכל חוג יצירה יחשב כשתי פעילויות

09:00-12:00 ׳ יום ד

12:00-15:00 ׳ יום ד

ליזה אלוני | פסיפס

https://www.hughug.co.il/w5702 https://www.hughug.co.il/w7589

לנוחיותכם מתקיים חוג נוסף ביום שלישי אחה״צ. עבודת הפסיפס היא עולם מרתק של צורות וצבעים היוצרים שלם חדש. נלמד לחתוך את הצורות השונות בטכניקות מגוונות, לבחור ולהתאים צבעים ולהוסיף אלמנטים מיוחדים כגון זכוכיות, צדפים, חלוקי נחל, חרוזים ועוד. ניתן ליצור שולחנות, שלטים, פסלים, עיטור חמסות, מסגרות, כדי חרס ועוד. ש"ח. 520 תוספת תשלום עבור חומרים לשנה - מנחה ותיקה לפיסול בנייר ואמנות שימושית. ליזה אלוני

12:00-14:00 ׳ יום ה

08:00-12:00 ׳ יום ה

ניצה ליפשיץ | רקמה ושילוב אמנויות

https://www.hughug.co.il/w4278 https://www.hughug.co.il/w8810

חוג המשלב סגנונות שונים של רקמה אומנותית, רקמה תימנית, רקמת עמים, אפליקציות, מולה (רקמה אפריקאית), רקמת חרוזים. השנה נלמד גם טלאים, סריגה ומקרמה. רכישת החומרים באופן עצמאי. - מורה לאמנות מטעם משרד החינוך. ניצה ליפשיץ

דרור חפר | פיוזינג חדש

09:00-12:00 ׳ יום ג

טכניקה לעיבוד זכוכית בשכבות במימד שטוח ורב מימדי התנור. בקורס נלמד טכניקות ליצירת מגוון מוצרים מזכוכיתשטוחה, שקופה וצבעונית. התנסות מגוונת בעיצוב וייצור כלים דקורטיבים, תמונות צבעוניות, גופי תאורה, אומנות חופשית ועוד. (בקורס ילמדו מדריכים נוספים בחסותו של דרור). . שנתי ₪ 500 תוספת חומרים - אמן יוצר, מרצה ומלמד במרכזי אמנות ומכללות טכניקות לעיבוד דרור חפר זכוכית במבער ובתנור. https://www.hughug.co.il/w5646

12

אחה״צ במרכז דורות

חוגי העשרה

17:00-19:00 ׳ יום ב

הילה חן | ״ סדנת תיאטרון ״עכשו אני

052-4381447 חוג פרטי - לפרטים והרשמה: הילה | ש״ח לחודש 250 : מחיר

מפגש משמעותי עם עצמי ועם האחר בעזרת כלים מעולם התאטרון. מזמינה אותך למפגששבועי משחרר, מעורר ומאיר. לתת במה לעצמך ו"לסיפור שלך" בתוך קבוצה מאפשרת ומכילה. במפגשים נתוודע לעצמינו ולכוחות שלנו בעזרת מגוון כלים מעולם התאטרון (תנועה, אלתור, כניסה לדמיות, משחק תפקידים, עבודה עם פרטנר, טקסט וסבטקס, ועוד) נחווה את הדהוד והתמיכה של התהליך באיכות חיי היום יום שלנו: הקשבה, פתיחות, דיאלוג, העזה, פתרון קונפליקטים ועוד. בהמשך תהיה להביא את עצמינו לבמה ולהעלות הצגה. משתתפים. הקבוצה פתוחה לכולם. 10 המפגשים בקבוצה אינטימית של - דרמה תרפיסטית, בימאית, מנחת קבוצות מתבגרים ומבוגרים. בוגרת החוג הילה חן לתאטרון קהילתי באוניברסיטת ת״א. ולימודי תואר שני בטיפול בדרמה בתל-חי. מפתחת מודל עבודה טיפולי: "מטקס להצגה". עוסקת בליווי תהליכי התפתחות אישיים וקבוצתיים בכלים מעולם התאטרון (מיידפולנס, תנועה, טקסטט, משחק). "עכשו אני" מזמינה אותך למפגש שבועי משחרר ומאיר. להתרגש, לצחוק להביא את הסיפור שלך, להיכנס לדמיות ובעיקר לתת לעצמך במה, בקבוצה אינטימית מאפשרת ומכילה. (קיבוץ כפר מכבי) ב״מרכז דורות״ 17:00-19:00 בימי ראשון החל מחודש אוקטובר ש״ח לחודש. 250 : מחיר מפגש מ מעו י עם עצמי ועם האחר בעזרת כלים מעולם התאטרון "עכשו אני" מזמינה אותך למפגש שבועי משחרר ומאיר. להתרגש, לצחוק ל ביא את הסיפו שלך, להיכנס לדמיות ובעיקר ת לעצמך במה, בקבוצה אינטימית מאפשרת ומכילה. 052-4381447 לפרטים נוספים: הילה חן דרמה תרפיסטית ומנחת קבוצות. מנחה: (קיבוץ כפר מכבי) ב״מרכז דורות״ 17:00-19:00 בימי ראשון החל מחודש אוקטובר ש״ח לחודש. 250 : מחיר מפגש משמעותי עם עצמי ועם האחר בעזרת כלים מעולם התאטרון " ר ו יר. ז ינ ו ך ל ג בו י י ור לך, ל יכנ לד יו וב י ר רג , לצ ו ל בי ר ו כיל . , ב בוצ ינ י י לת ל צ ך ב (קיבוץ כפר מכבי) ז ו ו ון : - : י י ל וד ו ובר ״ ל וד . יר: י ו ו י ג ון י ו ז 052-4381447 לפרטים נוספים: הילה חן דרמה תרפיסטית ומנחת קבוצות. מנחה: ר י נו י : יל ן דר ר י י ו נ בו ו . נ : -

17:00-18:00 ׳ יום ג

דלית הראל | ריקוד ניה

052-5909174 חוג פרטי - לפרטים והרשמה: דלית | ש״ח לחודש 200 : מחיר

שיטת תנועה בריאותית הוליסטית, המשלבת אלמנטים של תנועה מתוך אמנויות הריקוד, הלחימה והריפוי. התנועות פשוטות וחוזרות על עצמן. שימוש במוסיקה מגוונת כחלק בלתי נפרד מהתנועה מתוך כוונה להעניק השראה לקשת רחבה של תגובות גופניות ורגשיות. התנועה מעוררת חיות וחיוניות, משחררת ומפחיתה מתחים. - מורה לניה חגורה שחורה, מטפלת בתנועה. דלית הראל

13

אחה״צ במרכז דורות

חוגי העשרה

17:00-20:00 ׳ יום ג

ליזה אלוני | פסיפס

https://www.hughug.co.il/w0240

עבודת הפסיפס היא עולם מרתק של צורות וצבעים היוצרים שלם חדש. נלמד לחתוך את הצורות השונות בטכניקות מגוונות, לבחור ולהתאים צבעים ולהוסיף אלמנטים מיוחדים כגון זכוכיות, צדפים, חלוקי נחל, חרוזים ועוד. ניתן ליצור שולחנות, שלטים, פסלים, עיטור חמסות, מסגרות, כדי חרס ועוד. כולל חומרים. החוג פתוח לכולם ומותנה במינימום נרשמים. ₪ 300 מחיר לחודש - מנחה ותיקה לפיסול בנייר ואמנות שימושית. ליזה אלוני

17:00-20:00 ׳ יום ד

שלומית ש. לירון | קרמיקה

https://www.hughug.co.il/w4894

ארבעה שותפים לעשייה הקרמית: אדמה, מים, אש והיוצר המפיח בה את הרוח. בסדנת הקרמיקה יוצרים כיד הדמיון: כלים, יצירות פיסול, עבודות נוי, כלי בישול ואפיה, תבליטים. את העבודות מעטרים וצובעים בצבעי חיפוי, גלזורות בטכניקות שונות. העבודה בחמר מרגיעה ומפתחת את הדמיון. חדר היצירה גדול, מרווח, מאובזר, נוח והאווירה בו נעימה. כולל חומרים. החוג פתוח לכולם ומותנה במינימום נרשמים. ₪ 325 מחיר לחודש - מורה ותיקה לקרמיקה ואמנות משקמת. שלומית ש. לירון

17:00-18:00 ׳ יום ד

רונן יבור | ערבית מדוברת

https://www.hughug.co.il/w1407

לימוד בשיטה ייחודית המאפשרת להגיע תוך זמן קצר ליכולת ניהול שיחות בסיסיות בערבית ומשם לצמוח לשיחות מתקדמות יותר. הדגש בשיעורים הוא דו-שיח בין המורה לתלמידים. לחודש. החוג פתוח לבעלי ידע קודם בסיסי בערבית ומותנה במינימום משתתפים. ₪ 160 מחיר - מורה לערבית. רונן יבור

14

דורות אונליין

הרשמה להרצאות בזום

2020-21 , פעילות תשפ״א בעמותה לחבר הותיק דורות זבולון

חוגים במרכז בדורות

דורות אונליין

דורות עד הבית

לפניכם תכניות שידור שעורים והרצאות אונליין – בזום. התכנים יעודכנו מעת לעת הנכם מוזמנים לעקוב ולהתעדכן. על מנת ליהנות מהתכנים העשירים נדרש להירשם לסדרה/סדרות רצויות. . חובה לציין מייל אישי brachas@zvulun.co.il ההרשמה תתבצע דרך הקישור המצוין בצמוד לשם החוג או במייל ברור ואת שאר הפרטים האישיים. לא ניתן להכנס לשעור ללא הרשמה מראש. אישור להרשמה יתקבל במייל חוזר ובו יצוינו שם משתמש וסיסמא אישיים. . http://zoom-dorotzvulun.org.il הכניסה להרצאה תתבצע דרך אתר דק' לפני המועד המצוין. 10- מומלץ להיכנס לכל פעילות כ

הדרכה להרשמה

https://www.dorotzvulun.org.il/objDoc.asp?PID=515081&OID=982208

במידה והנך זקוק להדרכה לשם התחברות לזום אנא ידע את משרד דורות מבעוד מועד. .054-6833007 תמיכה וסיוע אונליין בטלפון לטובת המנויים שלא הספיקו להשתתף http://zoom-dorotzvulun.org.il פעילויות הזום תוקלטנה ותועלנה לאתר בפעילות מסוימת (במידה ומרצה מסוים לא יאשר את הקלטת ההרצאה תפורסם על כך הודעה מראש). 15

דורות אונליין

מחירי הרצאות בזום

חדש

המנוי יאפשר לכם להיכנס לכל ההרצאות שתרצו ללא תשלום נוסף. בעת כניסה להרצאה/שידור ייתכן ותתבקשו להכניסשם משתמש וסיסמא, לכן הנכם מתבקשים להירשם מראש (בקישור הצמוד לשם החוג ולקבל אישור על הרשמתכם. תמיכה והדרכה אישית תינתן לכל מי שיבקש. אתם מוזמנים ליהנות ממבחר של מרצים מהשורה הראשונה, מנושאים מרתקים ומגוונים המשודרים אליכם אונליין - בזום. בלבד לוותיק ₪ 95 – מנוי אטרקטיבי במחיר חודשי של לתושב חוץ לכל שידורי זום של דורות ₪ 130 או (הרצאות, סדנאות ועוד). או אגדות חז"ל) RGM קורס שנתי אחד בלבד (בודהיזם, לתושב חוץ. ₪ 550 , לחבר ₪ 500 במחיר ₪ 30 - כניסה חד פעמית

16

דורות אונליין

מערכת שבועית

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

RGM נועה אלדר 09:00-10:00

מפטר ועד פוטין עידית פרי 09:10-10:35

עולם הביון החשאי סער קדמון 09:00-10:00

המוזיאונים המפורסמים סיליה הראל 10:50-12:00

אגדות חז״ל צביה כפיר 09:30-10:30

אלים מתחלפים שלומית מילמן 10:50-12:15

תולדות היקום פרופ׳ פונדק 10:30-11:30

אקטואליה עמוס דותן 10:50-12:00 עד סוף מרץ

המפעל הציוני ניר קינן 10:50-12:00 עד סוף מרץ

נגיעות אמריקאיות הדה רכניץ

זמר עברי ד"ר אסנת גולדפרב -ארזואן

10:50-12:00 החל מאפריל נפלאות המוח עמית עברון 17:00-18:15

10:50 -12:00 החל מאפריל

בודהיזם יעל שלו 16:30-18:00

17

דורות אונליין

הרצאות בזום

צביה כפיר | אגדות חז"ל - מדרשים ודילמות שנתי | 09:30-10:30 ׳ יום א

https://www.hughug.co.il/w7353

אגדות חז"ל מפתיעות בהיותן רלוונטיות גם בימינו. על אף מרחק הזמן. בשיעור מובאים סיפורים מהתלמודים והמדרשים בנושאים מתחום חיי המשפחה, חיי בית המדרש, הווי הקהילה, צדק וצדקה, וכן גם נושאים "לאומיים" כמו, גלות וגאולה, חורבן בית המקדש ויחס לגויים. בכל מפגש נלמד סיפור אחד או יותר תוך כדי שיחה אודות הנושא או הדילמה שסיפור זה מעלה, והרלוונטיות שלו לימינו ולחיינו. תואר שני באגדות חז"ל, מורה במכללות. | צביה כפיר - יש להירשם מראש. ₪ 95 או במסגרת מנוי חודשי ₪ 150 , מחיר לקורס ₪ 30 - מחיר להרצאה

ניר קינן | המפעל הציוני

עד סוף מרץ | 10:50-12:00 ׳ יום א

https://www.hughug.co.il/w6952

150 הקורס יעסוק בהקמת המפעל הלאומי - התיישבותי בארץ ישראל, בהתפתחויות ואירועים שנפרשו על שנות היסטוריה, שעיקרן על אדמת אירופה, בין מלחמות העולם. דגש מיוחד יינתן להשפעתו של המפעל הציוני על נוף הארץ והפיכתה מארץ דלת אוכלוסין ונחשלת למרחב דינמי בו קמו תוך זמן קצר יחסיתמפעלי פיתוח גדולים ונערכו ניסיונותחברתייםהתיישבותייםשאין להםאח ורע. תואר שני בלימודי ארץ ישראל מורה ותיק לידיעת הארץ. | ניר קינן - יש להירשם מראש. ₪ 95 או במסגרת מנוי חודשי ₪ 150 , מחיר לקורס ₪ 30 - מחיר להרצאה

18

דורות אונליין

הרצאות בזום

ד"ר אסנת גולדפרב -ארזואן | הללויה לזמר העברי מפגשים 4 | 10:50-12:00 בימי א' בחודש אפריל בשעה

https://www.hughug.co.il/w6965

השטעטל והכליזמר בזמר ובמחזמר 4.4 (הרצאה שמתאימה לימים שבין יום השואה ויום הזיכרון, אך היא אינה עצובה/שואתית) )12.4 : . תאריך פטירתו 80 (בשנה זו הוא היה אמור לחגוג ללכת שבי אחרי שירי אהוד מנור 11.4 )17.4 (יום הולדתו חל ב צריך לצלצל למשה וילנסקי 18.4 השירים הישראליים שזכו באירוויזיון כמיקרוקוסמוס לאומי ובינלאומי. הללויה לדוז פואה: 25.4

מומחית למוסיקה ישראלית. | ד"ר אסנת גולדפרב - ארזואן

₪ 95 , או במסגרת מנוי חודשי ₪ 100 - מחיר לסידרה - יש להירשם מראש. ₪ -30 מחיר להרצאה בודדת

19

דורות אונליין

הרצאות בזום

סיליה הראל | המוזאונים המפורסמים בעולם מפגשים (החל מחודש מרץ) 8 | 10:50-12:00 בימי ב' בשעה

https://www.hughug.co.il/w8115

מוזאון לאמנות מודרנית, תל אביב 1.3 בתי אמנים כמוזאונים 8.3 מטרופוליטן ואוסף לאודר, ניו יורק 15.3 מוזאון גולבנקיאן, ליסבן 22.3 רייקסמוזיאום ומוזאון ואן גוך, אמסטרדם 5.4 מוזאונים בחיפה 12.4 מוזאוני פיקאסו – צרפת, ספרד, גרמניה 19.4 מוזאון "נשים באמנות", וושינגטון 26.4 דוקטורנטית לאומנות מרצה באורנים. | סיליה הראל ₪ 95 , או במסגרת מנוי חודשי ₪ 150 - מחיר לסידרה - יש להירשם מראש. ₪ -30 מחיר להרצאה בודדת

20

דורות אונליין

הרצאות בזום

סער קדמון | עולם הביון החשאי: מבט מבפנים מפגשים (החל מחודש מרץ) 8 | 09:00-10:00 בימי ג' בשעה

https://www.hughug.co.il/w6291

מה מביא אדם ערכי ופטריוט לבגוד במדינתו, בחבריו, במשפחתו וערכיו. כיצד | הבגידות בעולם הריגול 2.3 "מסייעים" לאדם לבגוד, איך מזהים ומפעילים מניעים נסתרים בתוכו, והאם הדבר יכול לקרות גם לכל אחד? הגישה השיעית, נצראללה, פרויקט דיוק הטילים וההתמודדות | איום החזבאללה על ישראל בשליחות איראן 9.3 מול כל אלה, כולל פרשיית "תענוג נפש". שנה שותף למבצעים עלומים בתוך ומחוץ לגבולות ישראל) 30 (איציק עזרא, איש קהיליית המודיעין הישראלי על שיתופי פעולה מיוחדים, דמיוניים לעיתים, בין ארגוני | בריתות חשאיות בעולם הביון הבינלאומי 16.3 מודיעין בעולם. על בניית אמון וקשר אישי בעולם חשדן, ופעילויות יוצאות דופן בקצוות תבל. יכולות וייחודיות הנשים בעולם המודיעין המבצעי, על כל גוונן, וגם המחיר - | הכוח הנשי בעולם החשאי 6.4 המחלחל עמוק לתוך האישי, משפחתי ומקצועי. (הערה: מניסיון רב - ההרצאה מתאימה מאד גם לגברים!) מבצע בינלאומי חשאי ומרתק על אדמת איטליה. מבצע | הג'וב האיטלקי – דרמה למרגלות הרי האלפים 13.4 ראשון מסוגו של ארגון מודיעין מוביל, חריג מאד בהשלכותיו הדרמטיות המתמשכות. וגם: כיצד שורבב המוסד הישראלי לאירוע. מבט שונה וחודר לתוך פעילויות הריגול והסתר המבצעיות ומיוחדות, | צפון קוריאה: ריגול סודות ושקרים 20.4 היוצאות מהמדינה הסגורה והחשאית ביותר בעולם, ומכוונות כנגד מדינות קרובות ורחוקות ממנה. וקצת על המאמצים לתקוף אותה מודיעינית בחזרה. כיצד ברית אסטרטגית עמוקה בין ישראל לאיראן | ישראל – איראן: מברית גלויה למערכה חשאית 27.4 , הפכה ליריבות כה עזה בימינו אלו. נתאר מה היה, ומה כיום במערכה החשאית העזה בין 60-70- בשנות ה שתי המדינות . שירת במשרד ראש הממשלה, במגוון תפקידים ייחודיים בחו"ל ובארץ כעובד ומפקד. משתף | סער קדמון את הקהל במבט מבפנים המביא את ניסיונו וחוויותיו, בשילוב אירועים של אחרים אותם הכיר מקרוב בעבודתו ברחבי העולם.

₪ 95 , או במסגרת מנוי חודשי ₪ 150 - מחיר לסידרה - יש להירשם מראש. ₪ -30 מחיר להרצאה בודדת

21

דורות אונליין

הרצאות בזום

עמוס דותן | היסטוריה ואקטואליה בתקופה מטלטלת

עד סוף מרץ | 10:50-12:15 ׳ יום ג

https://www.hughug.co.il/w6409

אנו בראשיתו של עידן חדש בעולמנו הפנימי, במערכת האזורית ובמעגל העולמי. סדרת הרצאות על היסטוריה ואקטואליה בתקופה מטלטלת.

- יש להירשם מראש. ₪ 95 או במסגרת מנוי חודשי ₪ 150 , מחיר לקורס ₪ 30 - מחיר להרצאה

הדה רכניץ | נגיעות אמריקאיות

מפגשים החל מאפריל 4 | 10:50-12:00 ׳ יום ג

https://www.hughug.co.il/w6409

כיצד קמה ארה"ב ? | 6.4 המערכת השלטונית האמריקאית- על קצה המזלג | 13.4 הקהילה היהודית האמריקאית- קהילה של מהגרים / הגירות יהודיות לארה"ב | 20.4 מבט עכשווי על הקהילה היהודית האמריקאית. | 27.4

אמריקנולוגית, מפרסמת ומרצה על מגוון נושאים שקשורים לארה"ב (היסטוריה, אקטואליה, | הדה רכניץ פוליטיקה, נשים, קהילה יהודית אמריקאית ועוד) באוניברסיטה הפתוחה ובמסגרות רבות נוספות.

₪ 95 , או במסגרת מנוי חודשי ₪ 100 - מחיר לסידרה - יש להירשם מראש. ₪ -30 מחיר להרצאה בודדת

22

דורות אונליין

הרצאות בזום

עמית אברון | נפלאות המוח והפסיכולוגיה האנושית 02/03/21- מפגשים החל מ 7 | 17:00-18:15 ׳ יום ג https://www.hughug.co.il/w4156

שנות החיים הראשונות הן החשובות ביותר בעיצוב האישיות והמוח האנושי. | שנות חיינו הראשונות עיצוב הנפש 2.3 › באמצעות מחקרים שנערכו על תינוקות וילדים נבין: כיצד הקשר בין האמא לילד משפיע על התפתחות האישיות, וכיצד משפיע חסך רגשי ? האם לימוד מוזיקה בילדות יכול לעזור לפתחאתהמוח? והאםאנו באמתמגיעים לעולם כ-"דףחלק"? נסקור כמה מהניסויים אשר ממחישים את כוחו הרב של השכל | זיכרון, קשב וחשיבה – פסיכולוגיה קוגניטיבית 9.3 › האנושי , אך גם את המגבלות שלו והטעויות שהוא מבצע כגון "המצאת" זיכרונות שלא התרחשו, "עיוורון" לאירועים חשובים בסביבה ועיוות החושים בגלל ציפיות מוטעות. בעלי חיים מהווים "מודל" להבנת התנהגות אנושית. קופים, חולדות ועכברים לימדו אותנו | על חיות ואנשים 16.3 › רבות על עיצוב התנהגות, כוחם של חיזוקים ועונשים, התמכרויות לסמים ושיקום מפגיעה מוחית. נספר על כמה מהניסויים החשובים הללו ונדון בשאלה המוסרית של ניסויים בבע"ח. האמנם "ואהבת לרעך כמוך?" - נוכחות של אחרים בקרבתנו גורמת | האדם והזולת- פסיכולוגיה חברתית 06.4 › להתנהגות שלנו להשתנות באופן דרמטי, ולפעמים שינויים אלו הם לא צפויים : האם אדם יציית להוראות של אדם זר, אפילו אם הן גורמות לנזק לזולת? מה הסיכוי לקבל עזרה ברחוב הומה אדם? וכיצד סטריאוטיפ חברתי יכול להשפיע לרעה על היחס שלנו לאחר. נצלול אל עומק המוח ואל המערכת הלימבית האחראית לדחפים | האדם והזולת- פסיכולוגיה חברתית 13.4 › והמוטיבציות האנושיות כגון רעב וצמא, תוקפנות ופחד, מיניות והתמכרות לסמים ועינוגים. כיצד מערכת זו קשורה לתורת הנפש של פרויד? פסגת ההישגים של השכל האנושי – תקשורת מילולית בשפה , ויכולת | לחשוב במילים, לחשוב במספרים 20.4 › כמותית-מתימטית. מאיזה גיל יכולות אלו מופיעות? האם גם לבעלי חיים יכולות שפה ומתימטיקה? כיצד ניתן לשפר יכולת מתימטית בהתערבות חשמלית חיצונית? ומדוע למידת שפה מהווה הגנה בפני הזדקנות המוח? מהם הסוגים השונים של שבץ מוחי ומהם גורמי הסיכון להם? כיצד מטפלים בזמן | שבץ מוחי- אבחון ושיקום 27.4 › אמת בדימום מוחי וחסימת כלי דם במוח, וכיצד משקמים יכולות שאבדו בעקבות שבץ? מרצה לפסיכולוגיה בוגר תואר שני במדעי המוח- אוניברסיטת חיפה ובעל תואר שני במוזיקה ומוח | עמית אברון מאוניברסיטת גולדסמית'ס בלונדון

- יש להירשם מראש. ₪ 95 או במסגרת מנוי חודשי ₪ 150 , מחיר לקורס ₪ 30 - מחיר להרצאה

23

דורות אונליין

הרצאות בזום

נועה אלדר זכאי | - שיעור בקשב ותנועה בשיטת רוני גרדינר RGM

שנתי | 09:00-10:00 ׳ יום ד https://www.hughug.co.il/w0590

שיטה רב-חושית שנועדה לאמן ולהמריץ את המוח בשילוב הגוף, ע"י מוסיקה, תנועה וקצב. השיטה יוצרת קשרים חדשים במוח ומעבה את הקיימים. כך, בזכות הגמישות של המוח, היא עוזרת לשקם אותו. השיטהמיועדת לאנשיםשרוצים לשפר את יכולתהריכוז, הזיכרון והקואורדינציהשלהם. מתאים למי שהתנסה בעבר ולמי שמעוניין להתנסות. מוסמכת. RGM פיזיותרפיסטית ומדריכת | נועה אלדר זכאי

24

דורות אונליין

הרצאות בזום

פרופ' פונדק | תולדות היקום

החל מחודש מרץ | מפגשים 8 | 10:30-11:30 ׳ יום ד https://www.hughug.co.il/w5637

הקורס יעסוק בתחנות המרכזיות בהיסטוריה המקובלת על כלל האנושות. בכל אחת מהתחנות היקום נעשה מורכב יותר ויותר, ונדרשה התפתחותם של תנאים הכרחיים כדי שהיקום יעבור מתחנה לתחנה. מיליארד שנים – התחנה הראשונה במסע שלנו - "המפץ הגדול". 13.7 נתחיל באירוע שהתרחש לפני לאחריו נבקר בתחנות הבאות: הופעת הכוכבים, יצירת היסודות, יצירת מערכת השמש, הופעת החיים על פני כדור הארץ, הופעת המין האנושי, המהפכה החקלאית, המהפכה המדעית ומהפכת המידע. בקורס נתאר ונחקור את התחנות השונות, ונכיר את התנאים שנדרשו לצורך התפתחותן. הקורס אינו דורש שום ידע מדעי מוקדם ואשמח להסביר ולהדגים כל נושא שידון עד להבנה מלאה. עוסק בהוראת הפיזיקה והמדעים. במהלך עבודתו הקים ועמד בראש מרכז ארצי לחינוך | פרופ׳ פונדק אסטרונומי בשם "פרחי מדע" במכללה האקדמית כנרת. כיום מתמקד בהקמת מצפה כוכבים רובוטי שיסייע בקידום החינוך המדעי.

₪ 95 , או במסגרת מנוי חודשי ₪ 150 - מחיר לסידרה - יש להירשם מראש. ₪ -30 מחיר להרצאה בודדת

25

דורות אונליין

הרצאות בזום

יעל שלו | פסיכולוגיה בודהיסטית - להסתכל למציאות בעיניים

שנתי | 16:30-18:00 ׳ ייום ד https://www.hughug.co.il/w0957

הפסיכולוגיה הבודהיסטית מבוססת על ההשקפה שככל שנראה את המציאות בצורה יותר מדויקת ובהירה, ללא הגזמה וללא מערפלים המתעתעים בנו, כך נוכל להתמודד באופן יותר מועיל ומיטיב עם האתגרים הנקרים בדרכנו, ובסופו של דבר נצליח לשחרר את התודעה מדפוסים מגבילים, לשפר את מערכות היחסים ואת איכות החיים שלנו.בקורס נקדיש זמן לתרגול מדיטציה, דיון ושיתוף. בסיום כל מפגש יקבלו המשתתפים הנחיות לתרגול והתבוננות במהלך השבוע, עד המפגש הבא. למדה פסיכולוגיה, מדעי הצדק וחינוך באוסטרליה. לומדת ומתרגלת בודהיזם, מנחה קורסים | יעל שלו וסדנאות בפסיכולוגיה בודהיסטית.

- יש להירשם מראש. ₪ 95 או במסגרת מנוי חודשי ₪ 150 , מחיר לקורס ₪ 30 - מחיר להרצאה

שיתוף פעולה עם קתדרת הוותיקים כפר תבור וותיקי מועצה אזורית יואב

26

דורות אונליין

הרצאות בזום

עידית פרי | מפטר עד פוטין

עד סוף מרץ | 09:10-10:35 ׳ יום ה https://www.hughug.co.il/w0613

רוסיה היא מעצמה המרתקת את כולנו. פרקי ההיסטוריה שלה מסעירים את הדמיון. בקורס נעסוק בפניה המגוונים של רוסיה לאורך הדורות. מימי ארמונות הזהב של יקטרינה, דרך המגל והדגל האדוםשל סטלין לימי הדמוקרטיה לכאורהשל פוטין. בין שירי תכול המטפחת, קטיושה וקליניקה נצא למהפכות ונצפה בכישלונן. קורס מרתק על מעצמה אדירה של מפסיקה להפתיע.

תואר שני בהסטוריה, התמחות בתקופת שואה. | עידית פרי

- יש להירשם מראש. ₪ 95 או במסגרת מנוי חודשי ₪ 150 , מחיר לקורס ₪ 30 - מחיר להרצאה

27

דורות אונליין

הרצאות בזום

שלומית מילמן | " ממלכת ה"קיטש + אלים מתחלפים

עד סוף מרץ | 10:50-12:15 ׳ יום ה https://www.hughug.co.il/w1991

- "אלים מתחלפים התפילות נשארות לעד" על מקומו הרציני והמצחיק של האל בעולמו של האדם. (י. עמיחי)

האמנות המילולית והחזותית בוחנת את מקומו של האל ושליחיו בחיי האדם. נפגש בהתבוננות פילוסופית ופסיכולוגית בסוגיה זו: ביצירות משל זך, עמיחי וקומיקאים יהודים וישראלים. "אני נוצץ משמע אני קיים": ממלכת ה'קיטש' ומקומה בחיי האדם המודרני. המונח 'קיטש' הוא בעת ובעונה אחת סגנון באמנות וסגנון חיים. התבוננות ביצירות אמנות מילולית משל מילן קונדרה ואתגר קרת, לצד אמנות חזותית משל אנדי וורהול וניר הוד מלמדת אותנו על עולם הרגש והמחשבה של היחיד בחברת ההמונים בתקופה המורכבת בה אנו חיים.

דוקטורנטית בפסיכולוגיה של האומנות מרצה בסמינר הקיבוצים וסמינר אורנים. | שלומית מילמן

- יש להירשם מראש. ₪ 95 או במסגרת מנוי חודשי ₪ 150 , מחיר לקורס ₪ 30 - מחיר להרצאה

28

פעילות דורות עד הבית

פעילות בישובים

2020-21 , פעילות תשפ״א בעמותה לחבר הותיק דורות זבולון

דורות אונליין חוגים במרכז בדורות

דורות עד הבית

מציעה פעילות בישובים. דורות עד הבית בכל ישוב מתקיימים שעורי פעילות גופנית, מפגשי חברותא שבועיים ועוד פעילויות נוספות, בהתאם לבקשות ורצון החברים ביישוב. חוגים נוספים יפתחו במהלך השנה. מוזמנים לעקוב ולהציע. ההשתתפות בשעורים על פי הרשמה מראש אצל אחראי תחום אזרחים וותיקים בישוב. התשלום הינו חודשי ולא רק על פי נוכחות למפגש. תודתנו והערכתנו לפעילים בישובים על הארגון וניהול הפעילות.

29

פעילות דורות עד הבית

יגור

ש״ח לחודש 80 מחיר | 10:30-11:30 ׳ יום ג

גלילה אלופי | התעמלות על כסאות

ש״ח לחודש 80 מחיר | 11:30-12:30 ׳ יום ג

055-8834606 הרשמה: נתן טלמור

עדכון על מועד הסדנא אצל נתן טלמור

אוריינות דיגיטלית

055-8834606 הרשמה: נתן טלמור

ש״ח להרצאה 10 מחיר | מועדון בר גיורא | 17:30 ׳ יום ג

הרצאות מתחלפות אחת לשבוע

פרטים יפורסמו בהמשך

מפגשים חברתיים מונחים, מותאמים לישוב ולאופי החברים

30

פעילות דורות עד הבית

כפר ביאליק

ש״ח לחודש 80 מחיר | 09:00-10:00 ׳ יום ג

גלילה אלופי | התעמלות על כסאות

054-9989701 הרשמה: שרי ברקוביץ

עדכון על מועד הסדנא אצל שרי ברקוביץ

אוריינות דיגיטלית

054-9989701 הרשמה: שרי ברקוביץ

ש״ח להרצאה 10 מחיר | מועדון מפעל הפיס | 17:00 ׳ יום ג

הרצאות מתחלפות פעמיים בחודש

פרטים יפורסמו בהמשך

מפגשים חברתיים מונחים, מותאמים לישוב ולאופי החברים

31

פעילות דורות עד הבית

כפר חסידים

ש״ח לחודש 80 מחיר | 09:00-10:00 ׳ יום ב

גלילה אלופי | התעמלות על כסאות

052-2264251 רחל פורמן | 054-9136500 הרשמה: יוכי חרג

עדכון על מועד הסדנא אצל רחל פורמן

אוריינות דיגיטלית

052-2264251 הרשמה: רחל פורמן

ש״ח להרצאה 10 מחיר | מועדון לוותיק | 17:00 ׳ יום א

הרצאות מתחלפות אחת לשבוע

פרטים יפורסמו בהמשך

מפגשים חברתיים מונחים, מותאמים לישוב ולאופי החברים

32

פעילות דורות עד הבית

שער העמקים

ש״ח לחודש 80 מחיר | 10:30-11:30 ׳ יום ב

תמר קסל | התעמלות על כסאות

052-8728198 הרשמה: דליה רגב

ש״ח לאחר 130 , ש״ח לחודש לתושב וותיק 100 | 09:30-11:00 ׳ יום ד

נעמי נמרוד | כתיבה יוצרת

052-8728198 הרשמה: דליה רגב

מוזמנים למפגש וכתיבה, נפגש בקבוצה קטנה כנהוג בימים אלה. ימים קצת לא רגילים וכולנו עוברים חוויות מיוחדות שאולי גם מזכירות לנו חוויות עבר. המפגש יערך גם עם ניר, עט ואו עפרון משקפיים, אנחנו מדברים ומדברות הרבה, ואחר כך המילים שלנו פורחות באוויר, במפגש הזה תהיה לנו הזדמנות לתפוס כמה מן המילים המתעופפות והאותיות הפורחות באוויר ולהשאיר קצת רישומים על הניר או מחברת או סתם פנקס. מספיק להכיר א׳-ב׳ באיזו שפה שהיא ולבוא גם עם קשב לעצמנו ולחברות והחברים שלנו. פרטים והרשמה בקרוב. מנחה סדנאות ומפגשים. | נעמי נמרוד

עדכון על מועד הסדנא אצל דליה רגב

אוריינות דיגיטלית

052-8728198 הרשמה: דליה רגב

ש״ח להרצאה 10 מחיר | 10:00 ׳ יום ה

הרצאות מתחלפות אחת לשבוע

33

פרטים יפורסמו בהמשך

מפגשים חברתיים מונחים, מותאמים לישוב ולאופי החברים

33

פעילות דורות עד הבית

נופית

ש״ח לחודש 80 : מחיר | 17:00-18:00 ׳ יום ג

דלית הראל | ריקוד ניה

09:00-10:00 ׳ יום ד | 09:00-10:00 ׳ יום א ש״ח לחודש 80 : מחיר

צ׳י קונג

אוריינות דיגיטלית

עדכון על מועד הסדנא אצל שרה גולדנברג

הרשמה: שרה גולדברג וחנה רון במועדון צוותא

ש״ח להרצאה 10 מחיר | מועדון צוותא | 09:30 ׳ יום ב

סדרות קצרות ומתחלפות אחת לשבוע

33

פרטים יפורסמו בהמשך

מפגשים חברתיים מונחים, מותאמים לישוב ולאופי החברים

34

פעילות דורות עד הבית

אושה

11:00-11:45 ׳ יום ד | 10:00-10:45 ׳ יום ב ש״ח לחודש 80 : מחיר

נירית סער-לובן | התעמלות על כסאות

054-2558374 הרשמה: אניטה גבאי

עדכון על מועד הסדנא אצל רבקה קליין

אוריינות דיגיטלית

054-2558314 הרשמה: רבקה קליין

ש״ח להרצאה 10 מחיר | מועדון לחבר | 17:30 ׳ יום ג

הרצאות מתחלפות אחת לשבועים

33

פרטים יפורסמו בהמשך

מפגשים חברתיים מונחים, מותאמים לישוב ולאופי החברים

35

פעילות דורות עד הבית

כפר המכבי

ש״ח לחודש 80 : מחיר | 09:30-10:30 ׳ יום ג

נירית סער-לובן | התעמלות על כסאות

ש״ח לחודש 80 : מחיר | 11:00-12:00 ׳ יום ג

050-8423493 הרשמה: רחל קרץ

ש״ח להרצאה 10 מחיר | מועדון לותיק | 11:00 ׳ יום ה

הרצאות מתחלפות פעמיים בחודש

33

פרטים יפורסמו בהמשך

מפגשים חברתיים מונחים, מותאמים לישוב ולאופי החברים

36

פעילות דורות עד הבית

רמת יוחנן

ש״ח לחודש 80 : מחיר | 09:00-10:00 ׳ יום ב

זוהר גל | התעמלות על כסאות

052-3662521 הרשמה: זוהר מור

ש״ח לחודש 80 : מחיר | 10:00-11:00 ׳ יום ב

גלילה אלופי | פילאטיס על מיזרנים

ש״ח לחודש 80 : מחיר | 11:00-12:00 ׳ יום ד

052-3662521 הרשמה: זוהר מור

עדכון על מועד הסדנא אצל זוהר מור

אוריינות דיגיטלית

052-3662521 הרשמה: זוהר מור

ש״ח להרצאה 10 מחיר | בית ההנצחה | 09:30 ׳ יום ג

הרצאות מתחלפות אחת לשבוע

33

פרטים יפורסמו בהמשך

מפגשים חברתיים מונחים, מותאמים לישוב ולאופי החברים

37

דורות בדרכים

תכנית טיולים שנתית

אנו שמחים להציע מבחר טיולים מובחרים בשנה מיוחדת זו. ככל שיהיו נרשמים רבים, נשקול להציע שני מועדים לכל טיול. הטיולים המוצעים יתקיימו במידה ויהיו מינימום נרשמים וההנחיות יאפשרו. ההרשמה החלה, הזדרזו להירשם. כל הטיולים לפי הנחיות משרד הבריאות והנחיות התו הסגול.

.2021 וטיולים ונופשים נוספים יתווספו בשנת 2020 תוכנית הטיולים עד סוף

מדריך: עופרה רימון | סיור בצפת

28.04.21 יום רביעי

https://www.hughug.co.il/w9124

נסיר בגן המצודה שתכנן האדריכל שלמה אורן עם קום במדינה. נתרשם משרידי המצודה הצלבנית והממלוכים. נתוודע לסיפור שחרורה של צפת במלחמת השחרור. נהלך בעקבות פעילות המיסיון הבריטי והסקוטי בראשית המאה העשרים. נשוטט בסמטאותיה ונבקר בגלריות קריית הציירים ההיסטורית. ש״ח 150 מחיר לטיול

38

דורות בדרכים

תכנית טיולים שנתית

מדריך: ניר קינן | טיול ברמות מנשה

06.05.21 יום חמישי

https://www.hughug.co.il/w2418

נבקר באתר הזיכרון לנדיב הלא ידוע יצחק אוכברג. איש מופת האחראי להצלתם של מאות ילדים והיה אחד התורמים הגדולים לקרן הקיימת, על שמו קיבוץ אבן יצחק - גלעד.

נמשיך בנסיעה אל תוככי יערות מנשה. על גבעה נישאה ויפת נוף מעל עמק יזרעאל שוכן אתר ההנצחה לחללי התנועה הקיבוצית. נספר את סיפורו של המקום ונחברו לקרבות משמר העמק שהתחוללו כאן במלחמת העצמאות. מכאן נרד בהליכה קצרה (או בנסיעה) לקיבוץ משמר העמק . נפקוד את אנדרטת "פינת הגולה" פרי יצירתו של חתן פרס ישראל זאב בן צבי , הנחשבת ליצירה הראשונה מסוגה להנצחת השואה, נספר את סיפור של המוסד החינוכי שומריה ואת סיפורה מעורר ההשראה של רמה לינדהיים. לסיום היום נבקר במושב כפר יהושוע בבית חנקין, בפסיפס המנציח את פועלו של ריכרד קאופמן ובפסל יד לבנים פרי יצירתה של בתיה לישנסקי...

זמני יציאה ואיסוף יפורסמו בהמשך ארוחות בהתארגנות עצמית

04-8478124 הרשמה במשרד דורות או דרך קישור בחוברת דיגיטאלית brachas@zvulun.co.il או במייל

ש״ח 150 מחיר לטיול

39

דורות בדרכים

תכנית טיולים שנתית

מדריכה: ד״ר אדר׳ ליאורה בר-עם שחל | סיור בעיר התחתית חיפה

19.05.21 יום רביעי

https://www.hughug.co.il/w4576

סיור בעיר התחתית חיפה –המרכז העסקי-כלכלי של תקופת המנדט על ההיסטוריה של חיפה והתפתחותה מהעיר של דאהר אל עומר על שפת הים, אל העיר המנדטורית עם דגש על ההיסטוריה הכלכלית/מסחרית שלה וביטויה בארכיטקטורה. ש״ח 100 מחיר לטיול

40

עוד משירותי העמותה

מרכז יום

בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים, מועצה אזורית זבולון

04-8431533 מרכזת: מרסל חלוצי | 07:00-13:00 ימים א’ – ה’ בשעות | מרכז יום מסגרת חברתית בהיבטים בריאותיים המיועדת לתושבים הזקוקים למסגרת מסייעת ותומכת ולזכאי חוק סיעוד. מרכז היום מפוקח ע”י משרד הרווחה והביטוח הלאומי. המשתתפים יזכו לארוחות בוקר וצהריים, פעילות חברתית ולימודית מגוונות אפשרות לרחצה, מעקב של אחות ועו”ס, וליווי במהלך היום. במהלך השנה יתקיימו טיולים למשתתפי מרכז יום.(בהתאם לאישורי שגרת הקורונה) במרכז יום דורות הדגש הוא על מתן מענה לצרכיו של החבר הוותיק ולמיצוי הפוטנציאל התפקודי, תוך השקעת מאמצים ומחשבה, בפיתוח שירותים חדשים לרווחת החבר ומשפחתו. שירותי טיפוח וטיפול במחירים מסובסדים לאזרח הותיק )050-6744476 , • טיפולים אינטגרטיביים משלימים – שיאצו (בריאן סיידנר )052-4513109 , • אוסטיאופתיה – טיפול בשלד ושרירים (עירית גל )052-4706633 , - טכנולוגיה מתקדמת וחדשנית למניעת נפילות (מרסל חלוצי GATEBETTER • מערכת – להקלה בכאב TENS • טיפולי .)052-4706633 , • קבוצת תמיכה לבני משפחה מטפלים עיקריים (מרסל חלוצי .)052-4706633 , • שירותי אופטומטריסט במרכז דורות או בבית (מרסל חלוצי • יעוץ והערכה גריאטרית מלאה בבית המטופל ע"י רופא/ה גריאטר/ית, הכוונת המשפחה לביצוע בדיקות ואבחון קוגניטיביים ע"י רופא בבית המטופל או במסגרת קהילתית מתאימה. השירותים הנוספים הניתנים במרכז מתחשבים בקושי הקיים להגיע אל מרכזי הטיפול והמרפאות מחוץ

לישוב, וניתנים לחבר על ידי מטפלים מוסמכים בעלות כספית נמוכה. כל הטיפולים ניתנים בחדר פרטי, נוח ונגיש, המותאם לצרכי המטופל. השירותים פתוחים לכל ותיקי המועצה.

בהנחיית עירית ארז | אחת לשבועים 10:45-12:00 ימי רביעי | מפגש למלווים אישיים לימוד עברית, חגים ואקטואליה ישראלית.

.8478124/533 : אנו לשירותכם למידע, הכוונה ויעוץ. טלפון

41

עוד משירותי העמותה

קהילה כפרית תומכת

תוכנית ותיקה אשר תומכת ומסייעת לחברים ותיקים מבוגרים בבתיהם שביישובי המועצה. התכנית כוללת: • חיבור למוקד רפואי של חברת שר”פ המשמש כסוג של ביטוח רפואי. המוקד הרפואי מאפשר קבלת ופינוי חירום לבית החולים באמבולנסים של מד”א בתשלום סמלי. 24/7 מענה וטיפול מרופא ובשעת הצורך • קשר אישי וביקורי בית של אב/אם הקהילה. • עבודות תחזוקה קלות בבית החבר, קישור לבעלי מקצוע. • פעילות חברתית עניפה כגון: טיולים ומפגשים. • מתנדבים המסייעים לפעילות אבות קהילה תומכת • תליון לזיהוי נפילות בתוספת תשלום • מערכת מצלמות לזיהוי נפילות בתוספת תשלום • קארדיו פון לניטור בעיות לב, תשלום נפרד אפשרות לסבסוד ע”י משרד הרווחה לפי זכאות. לניצולי שואה סבסוד כמעט מלא, ע”י משרד הרווחה וועדת התביעות. התוכנית מנוהלת על ידי שלושה אבות קהילה אשר עברו הכשרה מיוחדת ואשר מגישים טיפול נפלא בקשר אישי עם האדם ומשפחתו. בתי אב ביישובי המועצה. 220- הקהילה התומכת פועלת מזה שנים רבות בהצלחה מרובה. חברים בה כ .04-8478124 : לפרטים נוספים ולהצטרפות ניתן להתקשר למרכז דורות 054-6833007 ברכה סנדר - מרכזת התכנית: 052-8728198 | דליה רגב – שער העמקים אבות קהילה: 052-3662379 | זיו גולדנברג - כפר ביאליק, כפר חסידים ונופית 052-4706649 | יחיאל חלוצי - אושה, כפר המכבי כל תושב אזרח וותיק תושב המועצה, יכול להצטרף ולהנות!

42

עוד משירותי העמותה

קהילה וירטואלית

טכנולוגיה חדשנית קלה לתפעול של חברת "יוניפר" שמאפשרת מתן שרות בבית הוותיק ומסייעת בהפגת הבדידות של האזרחים הוותיקים המעוניינים לשמור על קשרים עם הקהילה\המשפחה\והחברים. במטרה לקדם אורח חיים בריא ופעיל, באמצעות מכשיר הטלוויזיה הביתי שלכם. בתפעול שלט פשוט ללא צורך במחשב או טלפון חכם. מה מקבלים? מנוי למספר רצועות שידור באון ליין מתחומי דעת ותרבות שונים. מאפשר השתתפות בהרצאות הזום של מרכז דורות, והשתתפות בזמן אמת בשיעורים שונים המתקיימים ומשודרים למנויים ממרכז דורות. *בונוס, המערכת מאפשרת שימוש בוואטסאפ עם בני משפחה וחברים הכל דרך מסך הטלוויזיה בבתיכם. ההתקנה בבית החבר ומגובה תמיכה טכנית ע"י חברת יוניפר. מספר מוגבל של מנויים.

04-8478124 , מרכז דורות 052-3662379 לפרטים והרשמה מרכז התכנית זיו גולדנברג

43

עוד משירותי העמותה

מועדונים חברתיים

04-8431533 מרכזת: מרסל חלוצי | בית חם המועדונים פועלים על פי תקנות הקורונה ובהתאם לאפשרויות המשתנות. מפגשים חברתיים מידי שבוע על כוס קפה וכיבוד קל בשעות אחר הצהרים בישוב. במועצה פועלים שמונה בתים חמים - מועדונים חברתיים. 350- המועדונים מופעלים ע”י רכזת קבועה בביתה הפרטי או במקום ציבורי בישוב. משתתפים בהם כ חברים. משתתפי המועדון נפגשים מידי שבוע למפגש חברים על כוס קפה וכיבוד לפעילויות העשרה, חגים, ימי הולדת ועוד. אנו מזמינים את התושבים הוותיקים להצטרף למפגש של הנאה וחוויה ביישובם.

054-2558314 רבקה קליין

17:30-19:30 ’ יום ב

אושה

054-5958600 דליה שוחר | 055-8834606 נתן טלמור

17:00-19:00 ’ יום ב

יגור

054-4288127 מגינה זיו

18:00-20:00 ’ יום ב

כפר ביאליק

052-2665857 אורית אברהם

17:30-19:30 ’ יום ב

כפר חסידים

054-6833062 ציפי להט | 058-4845890 רותי ברנט

17:00-19:00 ’ יום ד

כפר המכבי

52-5567831 שרה גולדנברג | 052-3488035 חנה רון

18:30-20:00 ’ יום א

נופית

052-3662455 נאוה שגיא | 052-3662303 אתי נצר

17:00-19:30 ’ יום ב

רמת יוחנן

052-8728198 דליה רגב

10:00-12:30 שבת

שער העמקים

המועדונים מתקיימים בסיוע משרד הרווחה

44

עוד משירותי העמותה

תכנית תלתן לטיפול בהפרעות תנועה

תכנית תלתן פועלת במרכז הרב תכליתי לוותיקים דורות במ.א.זבולון פועלת בשיתוף התא הצפוני של העמותה הארצית לפרקינסון . מטרת תכנית תלתן לפתח ולהרחיב תכניות קיימות וחדשות בעבור המתמודדים עם הפרעות תנועה לשיפור הבריאות ואיכות החיים. אנו למדים מתוך מחקרים מן השנים האחרונות בתחום זה, כי שילוב פעילות גופנית מותאמת וטיפול תרופתי נותנים מענה משמר ומשקם לאוכלוסייה מאותגרת זו. התכנית כוללת: בהדרכת: טל פלד | ) (יפתח בהתאם להנחיות 12:00-13:00 ימי שלישי | . חוג לריקודים סלונים בזוגות 1 עולם הרפואה מכיר ביתרון הריקוד בפן הטיפולי לבני הגיל השלישי המאותגרים בהפרעות תנועה מסיבות שונות וביניהן מחלת הפרקינסון. הריקוד משפר את איכות החיים, מסייע בשליטה בגוף ובתנועותיו, מכניס את האדם למצב של שמחה, אנרגיה וחיוניות. בחוג נלמד ריקודים כמו טנגו, וואלס, צ'ה צ'ה, רומבה ועוד. - רקדנית כוריאוגרפית ותרפיסטית בתנועה. בעלת הכשרה בתוכנית "רוקדים את החיים" תוכנית טל פלד המשלבת ריקודים סלונים כתמיכה למתמודדים עם הפרעות בתנועה. 050-2022305 בהדרכת: גל המאירי | קבוצתי 12:00-13:00 | פרטני 09:00-12:00 ימי חמישי | . פיזיותרפיה 2 הדגש בטיפול זה הוא על התפקוד היומיומי, רכישת מיומנויות חדשות,שיפור טווח תנועה וחיזוק שרירים ומפרקים. . לחברי שירותי בריאות כללית החזרים דרך המושלם. 050-2022305 תיאום הטיפולים מראש מול גל המאירי - פיזיותרפיסטית שיקומית שהתמחתה בהפרעות תנועה. גל המאירי 052-4706633- להזמנת טיפול ובדיקת התאמה: חלוצי מרסל | - השער להליכה בטוחה בבטחה GAITBETTER .3 שיטת אימון מוטורי קוגניטיבי בטכנולוגיה מתקדמת וחדשנית למניעת נפילות, שיפור יכולת ההליכה והיציבה. האימון משלב מציאות מדומה ומאפשר אימון בטוח בסביבה מאתגרת בתנאי היום יום. השיטה פותחה במרכז לחקר ההליכה ניידות וקוגניציה והוכחה כמשפרת את יכולת התנועה, ומפחיתה סיכון .50%- לנפילות בכ ש״ח (לאימון בן חצי שעה) 59 מחיר טיפול מסובסד לתושבי המועצה ש״ח. 65 לתושבי חוץ מחיר טיפול

45

עוד משירותי העמותה

שירותים נוספים

8478124 מרכזת התכנית: ריפי שהם | מרכז ליעוץ, טיפול ותמיכה לניצולי שואה ולמשפחותיהם במועצה מתגוררים עשרות ניצולי שואה, העמותה מפעילה מספר שירותים לרווחתם: - מסגרת של פעילות חברתית וטיפולית במרכז דורות, בימים א׳, ב׳ ו-ד׳ הכוללת מועדון מופת לניצולי שואה • ארוחות, במחיר מסובסד. בשיתוף עם עמותת ״אביב״, ניתן על ידי נאמן קהילה למיצוי זכויות - סיוע במיצוי זכויות • . השירות הוא טלפוני או ע”י פגישה מתואמת מראש. 052-8586504 שלמה צור • במשך השנה יתקיימו פעילויות חברתיות במרכז דורות ובישובים. אנו מזמינים את ניצולי השואה ומשפחותיהם לפנות למרכז בדורות לקבלת השירותים המפורטים לייעוץ ולתמיכה. וליצור מרחב תמיכה לבני משפחה המטפלים בבן משפחה דמנטי, או עם ירידה קוגניטיבית. 17.00-18.30 הקבוצה תיפגש אחת לחודש בימי שלישי בבית אלון בקיבוץ יגור בשעות המפגשים פתוחים וללא מחויבות. מועדי המפגשים מתפרסמים באתר העמותה מידי חודש. אל תשארו לבד! מנחה: מרסל חלוצי, אחות שיקומית ומנחת קבוצות. 052-470663 מנחה: מרסל חלוצי | מפגשים לבני משפחה המטפלים באדם דמנטי מרכז דורות בשיתוף "עמותת עמדא" מזמינים אתכם להשתתף בקבוצה שמטרתה להרחיב את הידע בנושא

46

שירותי העמותה

שירותים נוספים

מרכזת: אהובה מנוס |10:15-10:45 : שעות פתיחה | ספריית דורות נשמח לשלוח אליכם הביתה ספרים גם בשגרת הקורונה. לרשות החברים ספריה מגוונת בה ניתן לשאול

ספרי קריאה. מידי שנה נרכשים ספרים חדשים להעשרת הספרייה. הספרניות: רינה דג, בלהה שריר, ואהובה מנוס - יעמדו לשירותכם.

אוזן קשבת קשר טלפוני קבוע עם חברים עזרה בפעילויות מרכז דורות מלאכת יד, טיפולים אלטרנטיביים, סדנאות, ספריה, סיוע לצוות ועוד שי"ל סיוע במימוש זכויות לאזרחים ותיקים מתנדבי מחויבות אישית בהנגשת אוריינות טכנולוגית תלמידי תיכון כרמל זבולון התנדבות בדורות מתנדבים בתחומים שונים. תחומי ההתנדבות: 80 במסגרת העמותה פועלים כיום מעל 052-3662376 מרכזת: חנה ישראלי | אוזן קשבת פרויקט המתבצע על ידי מתנדבים המשוחחים עם חברים ותיקים מיישובי המועצה. השיחות הטלפוניות נערכות אחת לשבועיים לערך, ומטרתן לשמור על קשר עם החברים לעודד ולשמור על איכות החיים. המתנדבים עוברים ימי העשרה וקשר הדרכה אישי.

נשמח לקבל מתנדבים נוספים: ממקצועות פרא רפואיים/אחי/יות להפעלת טכנולוגית למניעת נפילות באמצעות מציאות מדומה.

47

Made with FlippingBook - Online catalogs