דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ד 2023-2024

"אתה אף פעם לא מבוגר מידי בשביל להציב לעצמך יעד חדש או לחלום חלום חדש." ק.ס.לואיס

חזון העמותה לחבר הותיק דורות זבולון אנו שואפים להיות ה"לב הפועם" בעשייה משותפת מגוונת וחדשנית לרווחת כלל התושבים הוותיקים ביישובי המועצה האזורית זבולון. אנו מאמינים כי לכל תושב וותיק קיימת הזכות לחיות חיים בעלי ערך במשפחה ובקהילה הרב-דורית בה הוא חי – חיים עצמאיים ובריאים, פעילים ותורמים, חופשיים ומהנים. אנו מחויבים, עבור האזרח הוותיק, לקדם מגוון אפשרויות, לאפשר בחירה במה שייצור עבורו ערך ומשמעות בחיים, תוך חיזוק וטיפוח השייכות וההשפעה שלו ביישוב ובאזור.

Made with FlippingBook flipbook maker