דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ד 2023-2024

סמסטר א׳

מהמלקטות ועד ניוטון 10:45-12:00 | ׳ יום א במרכז סדרת ההרצאות תעמוד ההתפתחות האנושית שהובילה למהפכה המדעית.

https://www.hughug.co.il/w2038

מרבית חייו בילה "האדם החושב" (הומוספיאנס) בחברת מלקטות וציידים. בתקופה זו, שנמשכה לאורך מאות אלפי שנים, עוצבו מנהגי החברה שלנו, חלוקת העבודה בין נשים לגברים, יכולת החקירה וההתמצאות במרחב. "תקלה" שארעה לפני כעשרת אלפים שנה הובילה את האדם להמיר את חיי הנדודים בחיי קבע, שנסובו סביב צמחים, שביית האדם והם בייתו אותו. תוך זמן קצר יחסית החקלאות הובילה לבניין ערים ובעקבותיהן הופעת אימפריות. בשלב מאוחר הופיעו המדענים, שהחלו לפעול ולחקור בניגוד לאינטואיציה האנושית. במרכז סדרת ההרצאות תעמוד ההתפתחות האנושית שהובילה למהפכה המדעית. עוסק בחקר והוראת המדעים, הפיזיקה והאסטרונומיה. הקים את "פרחי מדע" מרכז פרופ' דוד פונדק - ארצי לחינוך אסטרונומי במכללה האקדמית כנרת.

"עוד לא תמו כל פלאייך" 09:00-10:15 | ׳ יום א

סמסטר ב׳

https://www.hughug.co.il/w8485

בקורס נמשיך ונעמיק חקר בפרקים מוכרים יותר או פחות בידיעת הארץ. נכיר חלוצים שהתיישבו באיזורים נידחים, אידיאליסטים והוזים שהגיעו הרחק מעבר לים להגשים חלום, ויזמים ששינו סדרי בראשית. נספר סיפורם של אתרים לצד הדרך, שהאירועים שהתרחשו בהם שזורים בתולדות הארץ. *תוכנית הרצאות מפורטת ניתן למצוא באתר העמותה. תואר שני בלימודי א"י, מדריך ותיק לידיעת הארץ, מדריך בקורס מורי דרך. ניר קינן -

14

Made with FlippingBook flipbook maker