דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ד 2023-2024

קצרות ולעניין - סדרות קצרות ומעניינות

10:45-12:00 | ׳ יום ב .₪ 200 מחיר לכל סדרה • . ₪ 30- 50 מחיר להרצאה בודדת - • ניתן לרכוש סדרה או הרצאה בודדת או את כל הסדרות עפ"י תמחור חוגי דורות (מניין החוגים). • התשלום יתבצע מראש. כניסה תתאפשר בהצגת אישור תשלום. •

https://www.hughug.co.il/w8625

18

Made with FlippingBook flipbook maker