דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ד 2023-2024

מתנדבי חו"ל מאמריקה מקימים לנו חייל אויר הקהילה היהודית באמריקה הינה הגדולה בקהילות ישראל, ובעלת התרומה המכרעת ביותר לבנית המולדת, הקמת מפעלי רווחה בארץ ישראל, סיוע בבניין הכוח וכוח המגן העברי, הסדרה תציג באופן כרונולוגי והיסטורי אירועים דרמטיים המחברים את הקהילה לציון.

גמלאי מערכת הביטחון, חוקר יהדות אמריקה, מומחה לסוגית הנאמנות הכפולה של יהודי אמריקה. עוז הרשלר -

מאנטיביוטיקה פצצת אטום למדינת היהודים | מכון סונברון מתנדבי חיל האויר אמריקה מקים לנו חיל אוויר | שירותי אוויר בע"מ המחשב העברי הראשון שנבנה בסיוע יהדות אמריקה | " תכירו את "הגולם תרומת יהדות אמריקה במלחמת יום הכיפורים | מבצע ניקל גראס המוסד ויהדות אמריקה מעלים את קהילת ביתא ישראל מאתיופיה | מבצע אחים

30.10.23 6.11.23 13.11.23 20.11.23 27.11.23

19

Made with FlippingBook flipbook maker